Gemeenten van de toekomstOmdat de organisatie van taalcoaching nog de nodige obstakels kent, knoopte Gemeenten van de toekomst een gesprek aan met Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal. 

Decentralisaties zijn per 1 januari 2015 een feit maar het werk is nog niet gedaan. Daarom helpt ´Gemeenten van de toekomst´, een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, sinds 2015 een groot aantal gemeenten bij het vormgeven van hun jeugdhulp, ondersteuning en participatie.

Belang van taalcoaching

Taal helpt mensen, verbindt hen met de Nederlandse samenleving en het beheersen ervan geeft zelfvertrouwen. Praktische hulp en persoonlijke aandacht zijn van onschatbare waarde bij het aanleren van de taal maar hier is in het reguliere taalonderwijs vaak geen ruimte voor. Taalcoaching kan de uitkomst bieden en brengt daarnaast nog een ander belangrijk voordeel met zich mee; nieuwkomers worden voorzien van Nederlandse contacten, wat tot gevolg heeft dat zij blijven oefenen met de taal. Een zaak waar Het Begint met Taal zich samen met 161 lokale afdelingen sterk voor maakt. In het interview vertelt Sylvia waarom taalcoaching belangrijk is.

Het gehele artikel, gepubliceerd op het portaal van Gemeenten van de toekomst, is hier te vinden.