Overslaan en naar de inhoud gaan
News
Nieuws

Guidance 4.0 – Nieuwe instrumenten en vaardigheden in de studie- en beroepskeuzevoorlichting

Euroguidance Fachtagung 2017

 

"Met de jaarlijkse Euroguidance-seminar hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan een Europese dimensie voor het veld van de studie- en beroepskeuzevoorlichting", aldus Stefan Zotti, directeur van OeAD-GmbH. In het jubileumjaar (25-jarig bestaan van het Euroguidance-netwerk en 20-jarig bestaan van Euroguidance Oostenrijk) werkt Euroguidance samen met whatchado om het beroep van studie- en beroepskeuzevoorlichter op dit carrièreplatform in de verf te zetten. "Vaak kijken mensen voor informatie eerst op hun smartphone of computer voordat ze contact opnemen of om advies vragen. Daar moeten we ons op instellen, juist als het om studie- en beroepskeuzevoorlichting gaat", zegt Ernst Gesslbauer, hoofd van het nationaal agentschap Erasmus+ Bildung in der OeAD-GmbH. "Dat komt ook naar voren in onze samenwerking met het carrièreplatform whatchado. Op whatchado wordt nu ook helder weergegeven wat de taken van de studie- en beroepskeuzevoorlichter zijn", aldus Gesslbauer.

Wat doet een studie- en beroepskeuzevoorlichter? Over welke eigenschappen en vaardigheden moet hij of zij beschikken? Welke mensen hebben eigenlijk baat bij studie- en beroepskeuzevoorlichting? whatchado heeft in samenwerking met Euroguidance Oostenrijk (OeAD-GmbH) 14 mensen geïnterviewd, en het beeld van het beroep dat daaruit naar voren is gekomen op het platform geplaatst. Studie- en beroepskeuzevoorlichters informeren en adviseren jongeren en volwassenen over de mogelijkheden die het beroepsonderwijs, beroepsopleidingen en andere leertrajecten te bieden hebben, en helpen hen zich op dit vlak te oriënteren en beslissingen te nemen.

Een van de geïnterviewden is Barbara Glattauer van Die Wiener Volkshochschulen. Zij geeft in het kader van het project "Bildungsberatung in Wien" advies aan personen met vragen op het gebied van vorming en educatie. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan raadt ze aan: "Volg je instinct. Als je door iets aangetrokken wordt, ga er dan op af." Ze adviseert iedereen die studie- en beroepskeuzevoorlichter wil worden om eerst een opleiding op dat gebied te volgen. Mensen die graag samen met anderen uitdagingen aangaan en het leuk vinden op onderzoek uit te gaan, beschikken volgens Glattauer alvast over twee belangrijke eigenschappen die je voor deze baan nodig hebt.

Op de Euroguidance-seminar van 7 november in het Kardinal König Haus in Wenen heeft Ali Mahlodji, mede-oprichter van het platform whatchado, fragmenten uit de interviews gepresenteerd. "Hoe de wereld er over twintig jaar uitziet kunnen we nu nog niet zeggen, want dat verhaal moet nog worden geschreven. Maar de mensen die een stempel zullen drukken op de toekomst zijn degenen die in de digitale wereld begrijpen dat duurzaam onderwijs zal berusten op de alertheid van afzonderlijke individuen en de mogelijkheden die zij krijgen om hun potentieel tot ontplooiing te brengen." Dit jaar stond het seminar in het teken van online-tools en online-advisering in de studie- en beroepskeuzevoorlichting.

Wat we van Europa kunnen leren

Estland geldt als voortrekker op het gebied van digitalisering. De regering van Estland heeft dit in het kader van haar voorzitterschap van de Europese Unie ook als kernthema aangemerkt. Kairi Valk, werkzaam in de Agency for Lifelong Guidance/Foundation Innove in Tallinn: "De nationale portals in mijn land ondergaan momenteel een ingrijpende verandering. Een voorbeeld daarvan is Rajaleidja [een internetportal die jongeren, hun ouders en studie- en beroepskeuzevoorlichters informatie biedt over werk, beroepsprofielen en opleidingsmogelijkheden]. Voor de toekomst zijn we van plan alle mensen in Estland centraal, op nationaal niveau, toegang te verschaffen tot het beheer van onderwijs- en loopbaantrajecten." Op het Euroguidance-seminar heeft Valk samen met Dries Vandermeersch van CLB Brussel voorbeelden van goede praktijken op het gebied van e-governance en e-guidance (begeleiding op afstand) gepresenteerd. Jaana Kettunen (universiteit van Jyväskylä, Finland) presenteerde actuele gegevens uit Europa over digitalisering in de studie- en beroepskeuzevoorlichting. Ook toonde ze onderzoeksresultaten over het gebruik van sociale media op dit vlak. Ze gaf aan welke aanvullende vaardigheden en competenties de voorlichters nodig hebben voor het werk met nieuwe media.

In de middag vonden vijf workshops plaats, gewijd aan online-studievoorlichting in de praktijk, gaming als aanzet tot beroepsoriëntatie onder jongeren, de uitdagingen van de toenemende informatiestroom op internet en mediavaardigheid, nieuwe wegen in studieadvisering en sociale media, en online-voorlichting door mensen met een migratieachtergrond.

Naar de video's: https://www.whatchado.com/de/jobinfo/berufsberater Om na te lezen: https://bildung.erasmusplus.at/de/policy-support/euroguidance/veranstaltungen/

Foto (c) OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger

Login (1)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?