News
Nieuws

EUROSTAT-statistieken over onderwijs en opleiding

Lifelong Learning Platform

EUROSTAT Statistics on Education and Training

 

EUROSTAT publiceert uitgebreide en actuele statistieken over onderwijs en opleiding in de EU. Een speciale pagina over onderwijs en opleiding biedt informatie over studentenmobiliteit, deelname aan het onderwijs, onderwijspersoneel, het leren van talen en andere belangrijke thema's.

Van bijzonder belang zijn de statistieken over volwasseneneducatie in de EU. Door de pandemie hebben onderwijs en opleiding grote ontwikkelingen doorgemaakt in onderwijsmethoden en -praktijk. EUROSTAT geeft inzicht in verschillende aspecten van volwasseneneducatie en toont belangrijke trendverschuivingen in de afgelopen tien jaar, met betrekking tot de participatiegraad van volwassenen aan onderwijs in een bepaald jaar, de deelname aan informele leeractiviteiten en ten aanzien van aanbieders van niet-formele onderwijs- en opleidingsactiviteiten. Deze gegevens bieden de benodigde inzichten over verschillende raakvlakken op EU-niveau.

De gegevens leveren een aantal belangrijke feiten op. Ten eerste valt op dat er eind 2021 een stijging te zien was in de deelname van volwassenen aan onderwijs- en opleidingsprogramma's in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar. Om precies te zijn lag de participatie 1,7 procentpunt (pp) hoger dan in dezelfde periode in 2020. Dit zou toegeschreven kunnen worden aan het economisch herstel na corona. De participatiegraad in 2021 was weliswaar gestegen ten opzichte van 2020, maar lag nog steeds op hetzelfde niveau als vóór de pandemie.

Een andere belangrijke factor zijn de verschillen tussen de EU-lidstaten. Waar een aantal lidstaten de participatie van volwassenen aan onderwijs en opleiding op peil heeft gehouden en zelfs heeft weten te vergroten, hebben andere lidstaten juist moeite om deze bevolkingsgroep bij de les te houden. Opvallend is ook dat de participatiegraad van vrouwen in 2021 in bijna alle EU-lidstaten hoger lag dan die van mannen (met uitzondering van Duitsland, Roemenië, Cyprus en Griekenland). 

Data showing participation rates of adults in education in training from 2019-2021

Wat vertellen deze feiten ons over de stand van zaken met betrekking tot de participatie van volwassenen aan onderwijs en opleiding? Veel. EUROSTAT biedt diepgaande en uitgebreide gegevens over de stand van de volwasseneneducatie in de EU, en nu het economisch herstel in het post-coronatijdperk op de voorgrond staat, zijn deze statistieken van cruciaal belang om inzicht te krijgen in hoe volwassenen betrokken kunnen blijven bij en kunnen blijven deelnemen aan een leven lang leren.

Foto: m. on Unsplash

Login (5)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer