Overslaan en naar de inhoud gaan
News
Nieuws

Erasmus+ project Visible Skills of Adults

De afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaamse departement Onderwijs en Vorming neemt deel aan het VISKA-project, ‘Visible Skills of Adults’. Dit Erasmus+ beleidsproject wil competenties en vaardigheden bij kwetsbare doelgroepen zichtbaar maken om hun maatschappelijke integratie te verbeteren.Het VISKA-project startte in het voorjaar van 2017 en loopt drie jaar. Partnerlanden zijn Noorwegen (coördinator), IJsland, Ierland en Vlaanderen. Vlaanderen zoomt in op mogelijke EVC-procedures voor het behalen van het certificaat AAV voor laaggeschoolde volwassenen zonder diploma SO. Dat certificaat leidt in combinatie met een beroepskwalificatie tot een diploma secundair volwassenenonderwijs.

De afgelopen maanden werd de huidige situatie m.b.t. EVC in Vlaanderen in kaart gebracht. Er werd een omgevingsanalyse opgesteld en de bestaande wetgeving werd opgelijst. De doelgroep werd gepreciseerd en de belanghebbenden nader omschreven. In het schooljaar 2018-2019 zal de EVC-procedure uitgetest worden op 150 laaggeschoolde volwassenen. Ter voorbereiding daarvan worden meetinstrumenten ontwikkeld waarmee de kwaliteit van het bestaande EVC-materiaal kan worden geëvalueerd. Daarnaast wil men ook beleidsadviezen formuleren die de implementatie van EVC kunnen bevorderen en het bewustzijn errond kunnen versterken.

Het project loopt in nauw overleg met interne en externe stakeholders: AHOVOKS-curriculum, onderwijsinspectie, pedagogische begeleidingsdiensten, Federatie Tweedekansonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs, leerwinkels, examencommissie secundair onderwijs en departementale afdelingen Strategische Beleidsondersteuning en Horizontaal Beleid.

 

Login (1)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?