Overslaan en naar de inhoud gaan
News
Nieuws

EAEA Statement: Volwasseneneducatie kan een belangrijke rol spelen in de huidige vluchtelingencrisis

Ook beschikbaar in Engels

Europa staat voor een humanitaire ramp. De European Association for the Education of Adults (EAEA) vraagt politieke leiders solidariteit en krachtig leiderschap te tonen om de huidige vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. De vereniging wijst erop dat aanbieders van volwasseneneducatie en maatschappelijke organisaties een fundamentele ondersteunende rol spelen bij de komst van vluchtelingen en hun opvang voor langere tijd in de gastlanden.De huidige vluchtelingencrisis in Europa maakt duidelijk dat er meer solidariteit nodig is tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU). De EAEA roept op tot meer politieke moed van alle Europese lidstaten om vluchtelingen op te vangen en hun na aankomst passende hulp te bieden. Ook de samenwerking tussen de lidstaten van de EU en betrokken niet-EU-landen, zoals Macedonië en Servië, staat onder druk.De EAEA benadrukt dat volwasseneneducatie een deel van de oplossing is voor zowel de vluchtelingen als de gastlanden. Ze kan vluchtelingen helpen bij hun integratie in het gastland. Zo bieden instellingen voor volwasseneneducatie bijvoorbeeld taal- en burgerschapscursussen om vluchtelingen na hun aankomst op weg te helpen. Deze cursussen kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het informeren van de vluchtelingen over hun rechten en mogelijkheden. Instellingen voor volwasseneneducatie organiseren ook interculturele ontmoetingen voor nieuw aangekomenen en de lokale bevolking. Het is belangrijk dat de oorspronkelijke bevolking begrijpt wie de vluchtelingen zijn, waar ze vandaan komen, waarom ze zijn gevlucht, wat hun vluchtelingenstatus inhoudt en wat de komst van deze nieuwe inwoners voor de samenleving betekent. Anderzijds helpen deze ontmoetingen vluchtelingen de lokale cultuur beter te begrijpen.De EAEA onderstreept dat educatie hard nodig is om tolerantie en respect te bevorderen in een tijd waarin het xenofobe discours en andere vormen van vreemdelingenhaat in heel Europa toenemen. Ook hierbij speelt niet-formele volwasseneneducatie een essentiële rol. Ze bevordert actief burgerschap, interculturele competenties en fundamentele waarden en stelt mensen in staat deel te nemen aan een maatschappelijke transformatie die leidt tot meer solidariteit, bijvoorbeeld door de vorming van maatschappelijke samenwerkingsverbanden en platforms.Ook maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke rol in de crisis gespeeld. Ze hebben vluchtelingen steun geboden in de vorm van eten, onderdak, hulp bij taal- en administratieve problemen en activiteiten - gebieden waarop de overheid het deels heeft laten afweten. De EAEA benadrukt dat hun werk breder moet worden erkend en ondersteund.EAEA-leden die met vluchtelingen werkenBulgarije: Business Foundation for Education is een van de partners van het Europese Info4Migrants-project. Dit project is voornamelijk bedoeld om op een website alle informatie te verzamelen die immigranten, vluchtelingen en asielzoekers in hun nieuwe land nodig hebben. De website biedt ook ondersteuning voor de professionals die met deze mensen werken.Denemarken: De Danish Adult Education Association (DAEA) is begonnen met een campagne voor 'Non-formal Adult Education for Refugees'. Doel is activiteiten op het gebied van volwasseneneducatie voor, met en over vluchtelingen onder de aandacht te brengen en de Deense bevolking daarover te informeren.Duitsland: Centra voor volwasseneneducatie in Saarland bieden cursussen voor vrijwilligers die met vluchtelingen werken. De cursussen helpen de vrijwilligers bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de beweegredenen van vluchtelingen om hun thuisland te verlaten, te beseffen waarmee ze rekening moeten houden als ze met getraumatiseerde mensen werken en nieuwkomers te ondersteunen bij hun oriëntatie op de lokale samenleving.Italië: Solidarci is partner in het project System for the Protection of Asylum Seekers and Refugees (SPRAR), een netwerk van lokale autoriteiten die ontvangstprojecten opzetten en uitvoeren voor mensen die gedwongen zijn gemigreerd. Dit project is voornamelijk bedoeld om de mensen die tot de regeling zijn toegelaten een persoonlijk programma te bieden dat hen helpt (weer) op eigen benen te staan en deel te nemen aan en succesvol te integreren in de Italiaanse samenleving.Zweden: Meer dan 30 volkshogescholen werken samen met lokale jongerenorganisaties in het kader van het project 'Include More' aan de ontwikkeling van strategieën voor het opnemen van vluchtelingen.

Login (0)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?