Overslaan en naar de inhoud gaan
Event Details
22 Oct
2018

Avaliku esinemise meistriklass Margus Abeliga

Estonia
Tartu
to

SA Tartu Rahvaülikool korraldab 22-23.10.2018 koolitust nimega "Avaliku esinemise meistriklass Margus Abeliga" 

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad arendada enda, kui avaliku esineja verbaalseid kui mitteverbaalseid eneseväljendusoskusi.

 

Avalik esinemine kui kõne on väljendusvorm, mille üldistavaks funktsiooniks on avalikkuse mõjutamine kõneoskuse kaudu, äratades kuulajates mõtteid, kujutelmi ja elamusi. Ükski kõne ei ole oma loomult neutraalne, sest iga kõneleja mõjutab mingil moel kuulajat kas tahtmatult või eesmärgistatult. Rooma suur kõnekunsti meister Cicero (106-43 eKr.) on kirja pannud kuldse mõtte: „Kõnelejaks ei sünnita, vaid arenetakse!“

 

Koolitusel räägitakse avaliku esinemise olemusest ja eesmärkidest, esinemisärevusest, kehakeelest, miimikast ja kõneleja välimusest. Õpitakse, kuidas avalikku esinemist ette valmistada ja kuidas luua huvitavat kõnet. Tehakse harjutusi esinemisnärvist üle saamiseks. Harjutatakse kõnetehnikat ja räägitakse huumori ja koomika kasutamine avalikul esinemisel.

 

Koolitus toimub seminari ja praktikumina. Seminar on lektori ja osalejate vaheline interaktsioon – igat teemat käsitletakse vastastikuse suhtluse kaudu: arutelud, analüüsimine, näitlikustamine, vastastikune diskuteerimine. Praktikumis sooritatakse lektori poolt antud ülesandeid avaliku esinemise printsiipide praktiseerimiseks ja kogemuse saamiseks paaris- ja rühmatöö meetoditega.

 

Koolitusel käsitletavad teemad: 

  • Avaliku esinemise olemus ja eesmärgid;
  • Hääleorganite stimuleerimine, kõnetehnika harjutused;
  • Esinemisärevus, -hirm ja –paanika, enesehäälestus;
  • Kõneleja paatos, eetos, imago. Kehakeel, miimika, kõneleja välimus;
  • Avaliku esinemise ettevalmistuse olemus ja olulisus;
  • Suulise kõne emotsionaalsus, tihedus, lihtsus, sisukus ja selle esitamise mõju kuulajatele;
  • Kõne sissejuhatuse ja lõppsõna eesmärgid ja mõju kuulajatele;
  • Retoorilised võtted huvitava kõne koostamiseks: illustratsioonid, kõne- ja lausekujundid;
  • Huumori ja koomika kasutamine avalikul esinemisel.

 

 

Koolituse juhendaja:MARGUS ABEL

Margus Abel on Haridusteaduse magister, kasvatusteaduste eriala, draamaõpetaja. Viimase seitsme aasta jooksul on Margus Abel Tallinna Ülikoolis lahti seletanud ja mõtestanud draamaõpetuse teoreetilisi aspekte ning õpetanud praktilisi oskusi lasteaia õpetajatele, klassiõpetajatele, õpiabirühma õpetajatele, eripedagoogidele ja noorsootöötajatele. Hetkel töötab Peetri Lasteaed-Põhikoolis draamaõpetaja. Väljaspool õpetaja ametit praktiseerib draamaõpetuse tegevusi ka mitteformaalses keskkonnas, nagu laste ja noorte erinevates koolitusprogrammides, organiseeritud ühisüritustel ning laagrites. Ja seda ikka eesmärgiga arendada laste ja noorte vaimseid, füüsilisi ja sotsiaalseid oskusi ning stimuleerida uute teadmiste omandamist loomingulise tegevuse abil.

 
Event Details
Status
As planned
Type evenement
Evenement voor professionele ontwikkeling
Type organisator
Ander evenement
Organiser name
Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.
Contactgegevens
Tagasi ülesPrindi
SA Tartu Rahvaülikool
Pepleri 4, Tartu 51003
Tel: +372 7361540
info@rahvaylikool.ee
Doelgroep
Netwerken & organisaties voor volwassenenonderwijs
Behandelde thema
Doelstellingen
Isikuareng
Verwachte leerresultaten
Õpiväljundid
Edukas koolituse läbinu:

Omab ülevaadet avaliku esinemise teoreetilistest lähtekohtadest, olemusest ja eesmärkidest.

On teadlik verbaalsete ja mitteverbaalsete väljendusoskuste mõjust kuulajale ning nende oskuste kasutamise võimalustest ja otstarbekusest.

Oskab kasutada oma kõnehääle arendamiseks individuaalseid treeningharjutusi.

Omab praktilist kogemust avalikuks esinemiseks emotsionaalse ja kuulajatele mõistetava kõne ettekandmise spetsiifikast.

Väärtustab omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamist igapäevases sotsiaalses suhtluses.
Erkenning / bewijs van deelname en/of leerresultaten
Väljastatav dokument (soovi korral)
tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend
Deelnamekosten
Ja

Heb je een evenement in gedachten?

Aarzel niet! Klik op de link hieronder en voeg een evenement toe!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?