News
Nieuws

Alternerend leren in Vlaanderen en Europa: de samenwerking tussen arbeidsmarkt- en onderwijsactoren

Om tot een succesvol systeem van alternerend leren te komen, zijn een aantal elementen cruciaal, zoals de opleiding op de werkplek en bij de opleidingsverstrekker. Ook essentieel is een goede afstemming tussen die elementen in een degelijk governancemodel. In een recente publicatie laat CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) experten uit verschillende Europese lidstaten aan het woord over die thema’s, om het beleid op dat vlak te ondersteunen. Ook voor Vlaanderen verscheen een bijdrage, die ingaat op de governance van alternerend leren, en meer specifiek op de samenwerking tussen arbeidsmarktactoren en onderwijsactoren. In Vlaanderen zijn er drie systemen van alternerend leren in het secundair onderwijs. Twee van die systemen, namelijk het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd, worden momenteel geïntegreerd in duaal leren. Om die reden focust onze bijdrage op de governance van duaal leren in Vlaanderen.

De volledige bijdrage is hier te raadplegen. De bespreking inzake duaal leren in Vlaanderen is te vinden in hoofdstuk 4.

Op het kennisplatform ODIN wordt in grote lijnen samengevat hoe die governance eruit ziet, in Vlaanderen en in de Europese lidstaten die meewerkten aan de publicatie. Hoe verloopt de samenwerking tussen arbeidsmarkt- en andere actoren bij het identificeren van beroepsopleidingen die in de vorm van alternerend leren worden aangeboden? Welke samenwerking is er bij het ontwikkelen van de curricula? En tot slot, hoe worden de vraag naar en het aanbod aan leerwerkplekken op elkaar afgestemd? Lees hier verder.

Login (1)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

Erasmus + mobility training on Online Marketing

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer