Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Wordt Flexibel onderwijs voor volwassenen snel toegankelijker?

Wat betekent de subsidie van het ministerie van OCW om samenwerking tussen publieke en private onderwijsinstellingen aantrekkelijker te maken voor volwassenen die een mbo-opleiding willen volgen? 

We kunnen een boost in het onderwijs voor volwassenen verwachten. De komende drie jaren geeft het ministerie van OCW stevige subsidie om dit te stimuleren, een subsidie om samenwerking tussen publieke en private onderwijsinstellingen aantrekkelijker te maken. De vraag is dan; wat betekent dit voor volwassenen die een mbo-opleiding willen volgen? 

De overheid gaat publieke en private mbo-instellingen uitdagen om gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen. Het doel van deze nieuwe subsidieregeling (die in september 2019 definitief is gepresenteerd) is om onderwijsprogramma’s in het mbo voor volwassenen te laten aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. 

Daarin speelt het bundelen van krachten door publieke en private mbo-instellingen een grote rol. Uiteindelijk moet er zodoende in elke regio een flexibel en passend opleidingsaanbod in het mbo komen. CINOP heeft jarenlange expertise als het gaat om het opzetten van flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen. Dat betekent in het algemeen dat je invloed kunt uitoefenen op de inrichting van je leertraject, waardoor je meer eigen regie krijgt over de vorm en inhoud van je opleiding. Zo kan je leertraject aansluiten bij de persoonlijke behoeftes en mogelijkheden. 

 

Kwaliteitsagenda’s roc’s 2019-2022

De kwaliteitsagenda’s die de roc’s voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld geven goed zicht hoe om te gaan met die uitdaging die voortkomt uit Leven Lang Ontwikkelen. De agenda’s laten een focus zien op een leven lang ontwikkelen samen met plannen en budgetten om de uitvoering mogelijk te maken. Denk daarbij aan:

  • het ontwikkelen van verdergaande visie en beleid op Leven Lang Ontwikkelen (LLO);
  • versterken samenwerking onderwijs-en bedrijfsleven;
  • ontwikkelen van een post-initieel aanbod;
  • vergroten instroom volwassenen;
  • ontwikkelen van modules, certificeerbare eenheden en blended learning;
  • versterken positie in de regio.

 

Waarom samenwerking tussen publieke en privaat onderwijs?

Het mbo-onderwijs zit dus volop in het proces van de waarom en hoe vraag. Samenwerking tussen publieke en private aanbieders is volgens ons noodzakelijk. Zodat iedere partij vanuit ieders toegevoegde waarde werkt aan het vormgeven van een doordacht ontwerp van een flexibele leeromgeving. Dat herontwerp raakt niet alleen leeractiviteiten maar ook systemen, bedrijfsprocessen, professionalisering en samenwerking in de keten. Het vinden van een goede balans tussen vraaggestuurde porgramma’s en organiseerbare en betaalbare uitvoering zijn cruciaal voor goed onderwijs. 

Dat is het punt waar zowel publieke als private instellingen elkaar kunnen vinden.Het zal voor volwassenen de komende jaren dus steeds aantrekkelijker en toegankelijker worden om gepersonaliseerde opleidingen te volgen. 

 

Leestip

https://www.dus-i.nl/subsidies/flexibel-beroepsonderwijs-derde-leerweg 

We horen graag wat u van dit artikel vond: maak hier een profiel aan en laat uw reactie achter.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?