Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

De wensen van het EVV omtrent een nieuw Europees Kwaliteitskader voor leerlingstelsels

Jeff Bridgford (King’s College, Londen) beoordeelt de recente aanbevelingen van het EVV en Unionlearn voor het Europees Kwaliteitskader voor leerlingstelsels.

Jeff Bridgford (King’s College, Londen) beoordeelt de recente aanbevelingen van het EVV en Unionlearn voor het Europees Kwaliteitskader voor leerlingstelsels.De afgelopen jaren is op nationaal en Europees niveau plots het besef ontstaan dat leerlingstelsels ontwikkeld moet worden om jongeren te ondersteunen bij de overgang van school naar werk. Het aantal leerlingen in die stelsels is echter blijven dalen. Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) heeft tijdens zijn congres in 2015 opnieuw gepleit voor een "New Path for Europe" met een investeringsprogramma van 2% van het BBP per jaar gedurende de komende tien jaar. Daarmee zouden 11 miljoen hoogwaardige banen gecreëerd worden. Werkplekleren moet een topprioriteit zijn voor de Europese landen, om jongeren te ondersteunen bij de overgang van onderwijs en opleiding naar de arbeidsmarkt, maar ook om werknemers toegang te bieden tot bij- en nascholing zodat ze hun baan behouden, hun vaardigheden verbeteren en hun carrière bevorderen.We zien weliswaar een geweldige toename van de interesse in strategieën op basis van leerlingstelsels, maar die interesse moet nog wel worden omgezet in daadwerkelijke uitvoering van die strategieën. De kwaliteit van leerlingstelsels en stageprogramma's is cruciaal en moet worden verbeterd, met name waar het gaat om opleidingsresultaten, arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming.Ter ondersteuning van dit proces hebben het EVV en Unionlearn, de onderwijsafdeling van het Britse Trades Union Congress (een van de grootste lidorganisaties van het EVV) onlangs een reeks kwaliteitsnormen en -criteria voorgesteld die als uitgangspunt zouden dienen voor een Europees Kwaliteitskader voor leerlingstelsels.Op grond van een analyse van de laatste ontwikkelingen in nationale en Europese strategieën voor leerlingstelsels omvat het Europese Kwaliteitskader voor leerlingstelsels twintig verschillende thema's, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht: 

Thema's binnen het Europees Kwaliteitskader voor leerlingstelsels

 1. Definitie
 2. Wetgevingskader
 3. Maatschappelijk partnerschap en governance
 4. Gelijke kansen voor iedereen
 5. Billijke verdeling van de kosten tussen werkgevers en overheden
 6. Inspelen op behoeften van de arbeidsmarkt
 7. Formele contracten
 8. Persoonlijke ontwikkeling en carrièremogelijkheden
 9. Loon en sociale bescherming
 10. Veilige arbeidsomgeving
 11. Begeleiding en advisering
 12. Kwaliteitsborgingsprocedures
 13. Solide basis voor het leren
 14. Balans tussen werkplekleren en leren op school
 15. Docenten, opleiders en mentoren
 16. Competentiegericht / duur
 17. Certificering en erkenning
 18. Voortgang
 19. Erkenning van niet-formeel leren
 20. Mobiliteit op nationaal en Europees niveau.

Voor elk thema geldt een kwaliteitsnorm die in 2013 door de Uitvoerende Raad van de EVV is vastgesteld, alsmede een reeks kwaliteitscriteria op basis waarvan die norm op inzichtelijke wijze kan worden gemeten. De kwaliteitscriteria zijn geformuleerd in de vorm van simpele ja/nee-vragen; er hoeft geen filosofische of abstracte discussie te worden gevoerd. Hoe vaker de bij het leerlingstelsel betrokken partijen deze vragen met "ja" beantwoorden, hoe groter de kans dat het stelsel van goede kwaliteit is.De kwaliteitsnormen en -criteria bestrijken een breed terrein, met belangrijke vragen die vaak over het hoofd worden gezien zoals:

 • Biedt het leerlingstelsel kansen voor iedereen, en omvat het maatregelen ter bevordering van de participatie van ondervertegenwoordigde groepen?
 • Zijn er voor jongeren die geen toegang krijgen tot het leerlingstelsel andere maatregelen die hun integratie op de arbeidsmarkt ondersteunen?
 • Geldt er een wettelijke verplichting dat de docenten en opleiders die in de opleidingsinstellingen met leerlingen werken daartoe formeel bevoegd zijn?
 • Voorzit het leerlingstelsel in de opleiding van interne mentoren?
 • Voorziet het leerlingstelsel in erkenning van kennis, vaardigheden en competenties die via niet-formeel en informeel leren zijn verworven? 

Elk van de bovenstaande thema's biedt een of meerdere voorbeelden van goede werkwijzen, alsmede een illustratie van de algemene consensus tussen de verschillende kwaliteitsnormen en -criteria van het EVV en de "richtsnoeren" van de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen die reeds door de Raad van de Europese Unie zijn aangenomen.Op deze wijze wil het Europees Verbond van Vakverenigingen een praktische bijdrage leveren aan het opstellen van een Europees Kwaliteitskader voor leerlingstelsels.Het rapport is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.Op basis van dit rapport van het EVV/Unionlearn en een ander rapport van BusinessEurope, UEAPME en CEEP inzake kosteneffectiviteit hebben de Europese sociale partners een gezamenlijke verklaring uitgebracht. Daarin roepen zij op tot een debat met de Europese instellingen en de lidstaten inzake gezamenlijke acties ter ondersteuning van de oprichting, effectiviteit en kwaliteit van leerlingstelsels en ter verbetering van de leerlingstelsels in heel Europa. Klik hier voor meer informatie.

Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?