Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Vrijwilligers in onderwijs voor volwassen migranten in taal en geletterdheid

Verslag van de workshop "Vrijwilligers in onderwijs voor volwassen migranten in taal en geletterdheid" tijdens de conferentie "Volwasseneneducatie in steden en regio’s: een Europees perspectief", die op 8 en 9 september 2016 gegeven werd door Sylvia de Groot Heupner & Marlies Elderenbosch (“Het begint met taal”).In Nederland wonen momenteel ongeveer 700 000 migranten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om zich in hun dagelijks leven te kunnen redden. Dit vormt een belemmering voor hun participatie en integratie in de Nederlandse maatschappij. Migranten die een erkend recht hebben op asiel, worden door de Nederlandse overheid wettelijk verplicht om deel te nemen aan een taal- en inburgeringscursus om niveau A2 van de Nederlandse taal te bereiken. Deze inburgerings- en taalcursussen worden aangemerkt als onderdeel van het erkende onderwijs. Jaarlijks slagen 10.000 mensen voor deze cursussen en er is veel vraag naar. Helaas is het aantal cursussen teruggebracht vanwege bezuinigingen. Bovendien is het A2-niveau van de Nederlandse taal niet voldoende om op volwaardige wijze aan de maatschappij deel te nemen, omdat het alleen elementaire taalvaardigheden omvat die betrekking hebben op veelgebruikte uitdrukkingen, routinehandelingen en zeer basale persoonlijke en gezinsinformatie.Gezien deze situatie meende ‘Het begint met taal’ dat taalcoaching door vrijwilligers een oplossing zou kunnen bieden voor meer sociale participatie, aangezien die niet alleen gericht is op de verbetering van taalvaardigheden, maar ook helpt om het zelfvertrouwen te vergroten. Taalcoaching is gebaseerd op één-op-één interactie waarbij op individuele basis aan taalvaardigheden wordt gewerkt. Ze is niet alleen bedoeld voor verbetering van de taalvaardigheid, maar ook als middel voor sociale activering. Voorts kan deze vorm van coaching gebruikt worden om een examen te halen waarmee een taalniveau kan worden aangetoond, maar ook om een alledaags probleem op te lossen. 

Als naar vrijwilligers in het algemeen wordt gekeken, is de situatie in Nederland behoorlijk goed: Er bestaat een lange traditie van vrijwilligerswerk en een groot deel van de bevolking voert vrijwilligerstaken uit. Jammer genoeg is taalonderwijs een moeilijke opgave en is niet iedereen die graag wil helpen ook gekwalificeerd om taalcoach te worden. De vrijwilligersorganisatie “Het begint met taal” heeft daarom een kwalificeringssysteem ontwikkeld voor vrijwilligers op het gebied van taalcoaching. Het idee was om een zeer elementaire kwalificatie als taalcoach te bieden, die behaald kan worden met een training van een halve dag. Vrijwilligers kunnen verder hun vaardigheden ontwikkelen aan de hand van instructievideo’s (bekijk hier een voorbeeld).Het basisidee is dat migranten heel verschillend zijn. Sommigen spreken al andere talen of hebben de universiteit afgemaakt en zijn sociaal heel actief in hun gemeenschappen, terwijl anderen nooit naar school zijn geweest en behoorlijk geïsoleerd leven. Migranten hebben dus zeer verschillende behoeften voor wat betreft leerondersteuning en waarschijnlijk zijn de vrijwilligers, als zij daarmee contact hebben, ook heel verschillend. Voor hoogopgeleide migranten die heel goed Engels spreken, is de uitdaging eerder om toegang te krijgen tot een lokale gemeenschap en contact te krijgen met mensen die hen kunnen helpen met de taal. Een van de voornaamste taken van vrijwilligersorganisaties is dan ook het opleiden van vrijwilligers en hen te koppelen aan lerenden. Meer informatie kunt u op hun website vinden. http://www.hetbegintmettaal.nl/

 

 

Meer resultaten van de conferentie vindt u hier.

Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?