Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Tips voor succesvol werken aan flexibilisering van het onderwijs

Behoefte aan tips om succesvol te werken aan flexibilisering van het onderwijs? Kijk dan snel verder.

Tip 1: Het belang van gemeenschappelijke taal

Zoals eerder aangegeven is de term flexibilisering een containerbegrip. Iedereen verstaat hier wat anders onder. Besteed daarom veel aandacht aan het ‘laden’ van het begrip. Wat verstaan we er als collectief onder? Waaraan willen we werken om de flexibiliteit te vergroten en waar kunnen we dat uiteindelijk aan zien?

 

Tip 2: Creëer een heldere startsituatie met de Flex-scan

In samenwerking met een Expertisecentrum handicap + Studie en een aantal hogescholen heeft CINOP Advies de Flex-scan ontwikkeld. Deze scan kan helpen bij de eerste stap van het verhelderen van de beelden en ambities rondom het flexibiliseren van onderwijs. Opbrengst van de Flex-scan is een visuele weergave van de huidige- en gewenste situatie rondom flexibiliseren van onderwijs.

 

Tip 3: Blijf aandacht besteden aan alle aspecten van de driehoek

  • Onderwijs (inhoud)
  • Organisatie (logistiek/bedrijfsvoering)
  • Team (ontwikkeling)

 

Tip 4: Begin en begin klein

Over flexibiliteit praten is goed en zinvol. Ermee starten, hoe klein ook, laat zien wat het oplevert voor alle betrokkenen. Het maakt ook inzichtelijk wat wel en niet werkt en wat er voor nodig is om te voldoen aan passende randvoorwaarden.

Start met een (gedeelte van) een opleiding, een kleine, enthousiaste groep docenten en laat vanuit deze start zien hoe flexibilisering kan werken. Door van hieruit een olievlekeffect teweeg te brengen, kan je op alle niveaus blijvend inspelen op de veranderingen die het met zich meebrengt, zonder in één keer groots te veranderen. Dit geeft de haalbaarheid de beste kans.

 

Tip 5: Middel versus doel

Flexibiliseren van onderwijs is een MIDDEL om het DOEL van goed onderwijs - stimuleren van een leven lang leren en passend onderwijs in de praktijk - te realiseren. Daarom is het van belang om bij het gesprek over flexibiliseren altijd de waarom-vraag nadrukkelijk te stellen. Wat is de doelstelling om te flexibiliseren, wat moet het opleveren?

 

Tip 6: Contextgebonden ambitie

Er is geen ‘ideale mate’ van flexibilisering die alle scholen zouden moeten nastreven. Bij iedere onderwijsorganisatie past een eigen ambitie op dit vlak. De mate waarin een instelling wil flexibiliseren wordt bepaald door factoren als visie op onderwijs, financiële mogelijkheden, studentenpopulatie, eigen werknemers, behoefte van het werkveld maar ook de mogelijkheden van een school (haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid).

 

Tip 7: Flexibiliseren moet je leren

Onderwijs flexibeler maken is een ingrijpend proces, dat op veel zaken invloed heeft. Het raakt niet alleen aan het curriculum en ondersteunende systemen maar zeker ook aan de rol van docent. Dat maakt dat (verdere) invoering van flexibilisering binnen een onderwijsorganisatie een collectief verander- en leerproces vraagt.

 

Dit blog hoort bij het Dossier: flexibilisering

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?