Blog
Blog

Sloveens bezoek in Brussel, dankzij Erasmus+

In dit Eramus+ project verkenden we nieuwe manieren om de intrinsieke motivatie van leerlingen in volwassenonderwijs te verbeteren.

Twee collega's van het Sloveense Instituut voor Volwassenenonderwijs (SIAE), Alja Gladek en Urška Pavlič, bezochten in oktober 2021 Brussel, als onderdeel van hun Erasmus+ mobiliteitsproject. Zij werken allebei voor de afdeling Begeleiding en Erkenning van het SIAE. Het hoofddoel van deze mobiliteit was dan ook om nieuwe kennis en ervaring op te doen op het gebied van begeleiding en erkenning van eerder verworven competenties. Daarnaast was het de bedoeling om een innovatieve aanpak te ontwikkelen voor de bevordering van het bewustzijn van de eigen competenties en mogelijkheden en de motiverende kracht die daarvan uitgaat voor volwassenen.

Tijdens het studiebezoek wilden we kennismaken met zowel de wettelijke grondslagen en de theoretische benaderingen, als met praktische ervaringen en instrumenten. We wilden Vlaanderen bezoeken omdat daar in 2019 een nieuw decreet voor erkenning van verworven competenties werd aangenomen. Er is ook een nieuwe aanpak voor het werken met volwassenen ontwikkeld, gebaseerd op het concept 'Growth Mindset'. We waren geïnteresseerd in de  ervaringen met de implementatie van de nieuwe wetgeving en de effecten ervan. Bovendien wilden we kennismaken met de Vlaamse aanpak voor de bevordering van het bewustzijn van de eigen competenties en mogelijkheden en de motiverende effecten daarvan.

De host voor dit studiebezoek was het Vlaams Departement van Onderwijs en Vorming. Tijdens het bezoek werden ook een aantal andere organisaties die het beleid van het ministerie in de praktijk omzetten, voorgesteld.

Op de eerste dag  gaven de collega's van het Vlaams Departement van Onderwijs en Vorming een presentatie en informatie over de organisatie van de volwasseneneducatie in Vlaanderen, de implementatie van het nieuwe decreet voor de erkenning van eerder verworven competenties en de procedures en instrumenten voor de validatie van competenties ontwikkeld in samenwerking met aanbieders van volwasseneneducatie. De dag werd afgesloten met een bezoek aan Qrios, een centrum voor volwassenenonderwijs in Genk, dat mooie resultaten boekt op het gebied van de validatie van beroepscompetenties.  

 

Kolaž prvega dne.

Meer over de eerste dag

Als start van de tweede dag van het studiebezoek volgden we een interessante lezing door Divina Frau-Meigs, over de invloed van media op volwasseneneducatie, tijdens de on-line EPALE conferentie. Vervolgens maakten we kennis met het concept van Leerwinkels, actief in verschillende Vlaamse steden. Omdat we erg geïnteresseerd waren in de 'Growth Mindset', werd het Innoval-project voorgesteld samen met enkele andere projecten die verschillende benaderingen en instrumenten voor de validatie van voorkennis ontwikkelen. Alja en Urška gaven een presentatie over het systeem van volwasseneneducatie in Slovenië, met inbegrip van wetgeving, gegevens en trends. De dag werd afgesloten met een inspirerend bezoek aan Beroepenpunt of Cité des Métiers, een centrum voor informatie en begeleiding naar werk, open voor een breed publiek.  

Kolaž fotografij drugega dne.

Meer over de tweede dag

De derde en laatste dag van het studiebezoek stond in het teken van een bezoek aan de digitale campus van BeCentral in het Centraal Station van Brussel. Daar zijn initiatieven voor digitaal onderwijs en cybertoepassingen, start-ups en ngo's gehuisvest in een ondernemend ecosysteem. Ze willen mensen met diverse achtergronden, van alle leeftijden en elk geslacht laten participeren aan de digitale 'revolutie'.    

Kolaž fotografij tretjega dne.

Meer over de derde dag

Ons studiebezoek aan Brussel zorgde niet alleen voor veel nieuwe informatie en inzicht in het werk van Vlaamse organisaties in volwasseneneducatie. We legden ook veel nieuwe persoonlijke contacten met uitstekende Belgische experts op het terrein. We zullen Brussel niet alleen herinneren omwille van de nieuwe kennis en de waardevolle ervaringen, maar ook door de vriendelijke ontvangst en openheid van onze hosts. In de toekomst zullen we alle verworven informatie met plezier delen met de werkers in de volwasseneneducatie in ons land en zullen er zeker gebruik van maken in ons werk.

Urška Pavlič en Alja Gladek werken allebei voor de afdeling Begeleiding en Validatie van het SIAE en momenteel aan een ESF-project 'Professionele ondersteuning van informatie- en begeleidingsactiviteiten en validatie van niet-formele kennis 2016-2021', gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en het Sloveense Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport. Ze werken aan de ontwikkeling van professionele materialen, programma's en professionele ondersteuning van dienstverleners in heel Slovenië en samenwerking met stakeholders.

Login (3)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer