Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Paving the way for essential skills houses | Werkbezoek Noorwegen

In het kader van het Erasmus KA2 project 'Paving the way for essential skills houses' vond een werkbezoek plaats naar Bergen in Noorwegen om daar op bezoek te gaan bij onze Partners de Bibliotheek Bergen. Zij hadden mooi programma gepland voor ons. Lees hierover meer in het verslag.

Werkbezoek Noorwegen (Bergen) | 21 januari 2019 tot 24 januari 2019 in het kader van ERASMUS Plus Project KA2

 

Paving the way for essential skills houses

In het kader van het bovenstaande Erasmus KA2 project zijn we afgereisd naar Bergen in Noorwegen om daar op werkbezoek te gaan bij onze partners de Bibliotheek Bergen. Zij hadden een werkbezoek en een mooi programma gepland voor ons waarvan nu een verslag.

Maandagmorgen 21 januari 2019

Bezoek aan Bergen Public Library, House for Essential Skills Het werkbezoek startte met een ontvangst in de Bergen Public Library. Een open en warm gebouw waar we hartelijk welkom werden geheten door de directeur Leikny Haga Indergaard en onze Noorse projectpartners.

Als aftrap gaf Sverre een mooi overzicht van de verschillende rollen en activiteiten van de bibliotheek. Hij gebruikte de 10 life skills van Unesco als kapstok waaronder 'creative thinking, empathy, problem solving, effective communication.' De bibliotheek ziet het als haar opdracht om een arena te zijn voor een leven lang leren, ontmoeting en maatschappelijk debat voor alle leeftijden. Uitgangspunten daarbij zijn o.a. laagdrempeligheid en het principe dat iedereen van elkaar kan leren.

De bibliotheek is de meest bezochte culturele organisatie in Bergen en heeft een breed aanbod voor allerlei groepen. Voorbeelden daarvan zijn het taalcafé, taal-oefengroepen, faciliteiten voor startende ondernemers, programma's voor digitale vaardigheden bij jeugd (zoals girl Tech fest) en statushouders (code for refugees), green awareness project. De bibliotheek werkt hierbij goed samen met verschillende partners waaronder scholen en maatschappelijke organisaties.

Vervolgens kregen we een tour in de bibliotheek. Hierbij viel op dat de ruimtes die voor bepaalde doelgroepen bedoeld waren ook door deze groepen goed gebruikt werden. Voorbeelden waren de jongerenruimte en de taaloefenruimte. We kregen een inkijkje in de brede collectie en aanbod van bijvoorbeeld muziekinstrumenten.

Daarna gingen we zelf aan de slag met de 'Word Factory'. Een creatieve en toegankelijke manier om met taal bezig te zijn. Deze wordt gebruikt voor scholieren, maar kan ook ingezet worden voor nieuwkomers. Nadat we het boek 'Phileas's Fortune' voorgelezen hadden gekregen met projectie van de tekeningen en tekst, gingen we onder de enthousiasmerende leiding van Cathrine Dagestad aan de slag. In groepjes maakten we van verschillende soorten speelgoed samengestelde woorden.

Een Playmobilpoppetje met een puzzelstukje van een koe op zijn hoofd geplakt, werd 'cowboy'. Een ring met het haar van een poppetje geplakt, werd 'haring'. Los van veel plezier en creativiteit opent dit spel het gesprek over taal (oude/ nieuwe woorden, wat zeg je wel en niet et cetera).

Vervolgens gingen we lunchen in het café op de begane grond en zagen daar de bibliotheek als ontmoetingsplek in gebruik.

 

Maandagmiddag 21 januari 2019

In de namiddag waren er drie presentaties:

1. Folkeuniversitetet: Basic skills & employment

 • Een initiatief over basisvaardigheden, met een klemtoon op tewerkstelling, beetje hetzelfde als in Wales. In Vlaanderen en Nederland hebben we dit niet, tenminste niet tijdens de werkuren (life long learning)
 • Noren reizen graag en leren daarom graag andere talen, om nieuwe mensen te leren kennen
 • Ngo (sinds 1864 in Noorwegen, sinds 1935 in Bergen)
  • Begonnen als ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ en bewijs van goede hygiëne
 • Doel is vrijetijdsbesteding toegankelijk maken voor iedereen en om iedereen de kans te geven op basisonderwijs of voorbereiding op voortgezet onderwijs en werk
 • Open voor iedereen, ongeacht achtergrond, volwassenenonderwijs voor zij die niet overdag kunnen studeren
  • Je kan bij hen les volgen op het internet, ze streamen hun lessen ook, als je niet in de buurt van een klaslokaal woont
 • Vier pijlers;
  • Jobgerichte competenties (mondelinge vaardigheden - Noors begrijpen, lezen, spreken en schrijven -, secundair onderwijs, hoger onderwijs, universiteitsopdrachten), vergelijkbaar met D-attest in Vlaanderen
  • Hobbylessen (leer gitaar spelen, leer een gitaar te bouwen, koken, handwerk, houtwerk…)
  • Workplace training (werkplaatsleren), training op de werkvloer, kwalificatie om er te werken, of bijleren om te blijven werken. Verpleeghulpen, niet enkel praktijkervaring, maar ook lezen en schrijven. Ze leren de studenten om Noors te lezen vanaf dag 1
   • Hebben al hun vaardigheden nodig, dus focussen ze niet alleen op nieuwe vaardigheden, maar ook op algemene basisvaardigheden, maar daarnaast focussen ze ook op eerder verworven competenties, niet alleen uit hun eerder opgedane opleiding, maar eerder opgedane vaardigheden verworven uit eerdere jobs of uit het leven zelf
   • Succesratio ligt op 85%, die een full time job binnen de drie jaar na het afronden van het programma. Meer dan 80% werken hun vocational training af binnen drie jaar na het programma
  • Vierde pijler heb ik gemist, omdat het verhaal van de spreker vrij onsamenhangend was

 

 • SkillsPlus, programma rond basisvaardigheden
  • Focust op lezen, schrijven, numeracy en digitale vaardigheden. Vanaf 2014 kwamen daar mondelinge vaardigheden bij, in combinatie met andere vaardigheden
  • Elke KMO kan hierop beroep doen, niet voor grote ondernemingen, die hebben in principe fondsen genoeg om hiermee om te gaan. De ondernemers voorzien materialen en zorgen voor vrije uren tijdens de werkdagen, om de lessen te volgen. Maar in het BOB-programma gaat het om onderwijs na de uren of tijdens het weekend. Ook dat is niet helemaal duidelijk, ik word niet goed wijs uit de presentie en het verhaal en ik let nochtans heel goed op….
  • Lesgevers zijn verscheiden, zowel privaat als publiek
  • Programma en fonds opgezet sinds einde 2018 (BOB), speciaal voor technisch personeel zoals conciërges, bouwvakkers, aannemers of werknemers van aannemers. Ze hebben een programma uitgewerkt, waar basisvaardigheden samen komen met hun specifieke vaardigheden, die ze nodig hebben voor hun job
  • Zie ook : www.kompetansenorge.no

2. ALF- Gamers challenges in getting jobs

 • Helpt werklozen en studenten die uitgevallen zijn op school weer aan werk in drie verschillende richtingen; hotel (catering en mt), webdesign en onderhoud
 • Bedoeling is om hen opnieuw te laten studeren of te laten werken
 • Ze kunnen maximaal 300 jongeren aan (maximale capaciteit), ze krijgen toeleiding vanuit het NAV (VDAB van Noorwegen)
 • Lijkt een beetje op Arktos
 • Project specifiek voor verslaafde gamers;
  • Werken met 60 deelnemers specifiek die verslaafd zijn aan gamen
  • Zijn mensen die jaren vastgezeten hebben in gamen, alle sociale skills verloren, geen contact meer met anderen, met angst, depressie tot gevolg
  • Werken aan sociale vaardigheden, jobgerichte competenties
  • Willen niet meer naar school, omdat ze vaak gepest werden op school en willen daar niet meer naar toe, maar ook drop-outs, niet geïnteresseerden
  • Ze laten ze kennismaken met scholen waar veel gewerkt wordt aan pesten, zodat de jongeren opnieuw zin krijgen om naar school te gaan.
  • Ze kunnen een proefperiode bij een ondernemer aan het werk gaan, zo kunnen ze zien of het iets voor hen is, als ze dit leuk vinden, begeleiden zij ze verder om in die richting te studeren of een job te zoeken
  • Ze zoeken ook specifieke hulpverlening voor de gamers, gezondheid, structuur bieden, sociale vaardigheden, werken aan hun xenofobie
  • Zoeken naar maatgerichte aanpak, werken op enkele dagen per week, zodat ze de rest kunnen uitrusten
  • Wat doen ze graag, hoe kunnen we ze opnieuw warm maken voor participatie en een nieuwe studie of job
  • We leren ze om hun skills in te zetten voor digitale doelen, webdesign, grafisch ontwerp,…
  • De organisatie brengt de deelnemers in contact met webdesigners (https://impacthub.net/), waar ze de hele tijd werknemers zoeken
  • Ze helpen de deelnemers ook om een digitaal portfolio te maken
  • Ze leren ze ook coderen, fotoshop, Indesign, Wordpress, Drupal,…
 • Drie zijtakken, straatkrantje, Aurora en projectje voor vluchtelingen
 • Tipje voor Kwartiermakerij, gebruik creative thinking & design thinking dat we bij gamers en webdesigners (Life autisten) ontginnen. Inzetten voor ondernemingen (return!)
 • Dit is een heel interessante zijtak voor de Kwartiermakerij, werken met gamers, verslaafden, probleemjongeren in het algemeen
 • Grappig detail, blijkbaar zijn gamers heel gewild als buschauffeurs 

3. Rom for moter, Hordaland Bibliotheek

 • Hordaland is de regio waar Bergen deel van uitmaakt (520 000 inwoners, 33 gemeenten, erg grote regio, groter dan België-, Bergen is de hoofdplaats)
 • Veel fjorden in deze county, het is de bedoeling dat overal, voor iedereen een bereikbare en kwalitatieve bibliotheek beschikbaar is, waar je ook woont. Omdat het zo afgelegen is, hebben ze zelfs een bibliotheekboot 
 • Ze hebben naast de traditionele functie ook een digitaal platform, www.norge.no
  • Digital citizen (staatsprogramma), beetje wat KBS wil opstarten in België
   • KBS contacteren met dit voorbeeld, en ook dat van Wales

 

 • Project 23 public things
  •  E-learning cursus over 23 verschillende openbare diensten
  • Doel is om verschillende openbare diensten te testen, naar usability
   • Test & reflect over de digitale noden 
  • Ze combineren e-learning met workshops om ervaring uit te wisselen en om kennis te testen (traditionele Digidak)
  • Feedback is over het algemeen heel positief, motiverend en samenwerken is als heel leuk ervaren
  • Ook een leuk detail: met de feedbackzijn ze terug naar de diensten gegaan, zodat zij het eventueel kunnen aanpakken 
  • In Nederland bestaat dit ook, in de vorm van taalambassadeurs
  • Ziekenhuizen gebruiken dit vaak en andere ondernemingen gebruiken dit ook meer en meer: usability-test voor ondernemingen, SHM, gemeenten en organisaties
 • E-learning bespaart hoogstwaarschijjnlijk middelen en personeel in de toekomst
 • In de toekomst wil de  bibliotheek wil samenwerken met andere openbare diensten. 

 

 • Rom for moter (a place to meet)
  • Project voor integratie van nieuwkomers en ontmoeting met de lokale bevolking en de rol van de bibliotheek hierin
  • Privaat fonds, uitgerold over alle gemeenten in Hordaland
  • Zoeken naar initiatieven waar beide groepen elkaar kunnen ontmoeten, door gezamenlijke interesse
   • Taalcafé
   • Eten & drinken
  • Verschillende aanpak per gemeente, maar ook gezamenlijke initiatieven
  • Nevendoel van dit project is om vrijwilligers te vinden en te rekruteren voor sociaal vrijwilligerswerk
  • Afgelijnde rol voor digitale vaardigheden

 

Dinsdagochtend 22 januari 2019

9.00 uur: New Amigo’s | Informal language learning throughout games, by Lakki Patey

In de taalcafés kunnen deelnemers elkaars taal leren door middel van het spel 'New Amigo’s'. De statushouders ontmoeten de vrijwilligers. Doordat men elkaars taal leert is er sprake van wederkerigheid en gelijkwaardigheid: men leert van elkaar (informeel leren). 

In 2016 is het spel geïntroduceerd in Noorwegen. Door middel van een skypeverbinding met de ontwikkelaar/ontwerper Lakki Patey krijgen we deze ochtend nadere informatie. In 2006 was dit spel het Game of the Year in Nederland. In 2016 was het winnaar van het European Language label.

Door middel van kaartjes stelt men elkaar vragen. Er zijn inmiddels 29 taalcombinaties gemaakt. Hoe groter het verschillen van mensen en achtergronden des te groter is de waarde van het spel. Je speelt het met Native speakers. Het is niet zomaar een taalspelletje maar een vredesproject, een tolerantiespectrum, spel om begrip voor elkaar te krijgen. Je hebt geen docent nodig maar een native speaker. Er kan op drie niveaus gespeeld worden met beginners, tot aan niveau B1.

Speluitleg op Internet: zie www.newamigos.com. Nederlands-Arabisch is niet voorhanden, dit moet nog ontwikkeld worden. De kosten zijn: € 15.000 ontwikkelkosten, hierbovenop komen nog de productiekosten. Op Amazone vind je de oudere versies. Distributie vindt plaats via 'University Games'

Er is ook een WEB-App-versie in ontwikkeling (vanaf maart 2019) Je kunt dan iemand uitnodigen om online met je te spelen. Via de webversie kun je internationale connecties maken. 

10.30 uur: bezoek aan Kirkens bymission (Church City Mission)

Op deze locatie zijn verschillende werkervaringsplaatsen in een beschermde omgeving, voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om mensen met een fysieke of psychische beperking (ex-verslaafden, mensen met een depressie) die moeten werken aan hun zelfvertrouwen.

 • Voorbeelden van enkele ateliers: kleding maken van oud materiaal, op anderelocaties: horeca, fietsen herstellen, (in ontwikkeling:) houtbewerking. Het gaat om ongeveer 10 personen per week. De begeleiders proberen mensen met de juiste tools toe te rusten zodat ze op eigen benen kunnen staan, als voorbereiding op een werkplek. Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie: respect en vertrouwen, iedereen is waardevol. Er wordt veel structuur aangebracht om in het normale leven te kunnen functioneren.
 • Binnen vier maanden wordt er geprobeerd een praktijkwerkplaats te zoeken. Sommigen deelnemers zijn daar nog niet klaar voor en krijgen dan meer tijd. Aanmelding gaat via de Sociale dienst (UWV of welzijnswerk). De gemeente bepaalt de duur van het staatsprogramma, maar de projectleider/begeleider heeft invloed op de duur van het traject.
 • Dit soort werktraining wordt in 22 verschillende steden in Noorwegen gedaan.
 • Sommige werktrainingen zijn gericht op een specifieke doelgroep zoals verslaafden of ex- gevangenen.
 • Het uiteindelijke doel is sociale inclusie, een groot percentage kan niet volwaardig participeren in de maatschappij. De keuzes van de regering veranderen voortdurend m.b.t. de doelgroep.
 • Er zijn vrijveel netwerkbijeenkomsten (humanitaire organisaties, Rode Kruis) en Op staatsniveau zijn er ook overlegsituaties met de sociale werkplaatsen.
 • Er worden ca. 35 a 40 personen in Bergen bereikt.

Er is in Noorwegen steeds meer aandacht voor sociale outcasts en de manier van begeleiden, waar dit project een goed voorbeeld van is.

 

Dinsdagmiddag 22 januari 2019

Fretex: work inclusion / vocational rehabilitation | Knut Rasmussen and Grete Vabø lichten twee projecten toe

Eerst: wat is Fretex?

 

De missie van Fretex is mensen reden te geven  om in de toekomst te geloven. Hier handelen ze iedere dag naar.

Waarden

 • Openheid (mind, communication and respect)
 • Engagement
 • Love
 • Profitability

Who are we?

 • Owned by Salvation Army
 • Since 1905, social enterprise
 • Grootste vocational rehabilitation company in Norway, 5000 participants, 225 Fretex medewerkers in 36 offices
 • 2018: 1200 aan het werk na een Fretex programma, 100 deelnemers zijn terug naar school gegaan

Labour inclusion, uitgangspunten:

 • Focus op kwetsbare groepen
 • The work line (lijn van de Noorse overheid): werken belonen, i.p.v. social welfare
 • Focus op individuele aanpak
 • Focus op kansen i.p.v. beperkingen

 

1. Individual placement and support (IPS)

 • Evidence based practice
 • Uitgangspunt = iedereen kan werken, met de juiste ondersteuning
 • Deelnemers plaatsen op een leer-werk-re-integratie-plek. Klant is NAV - administration norwegian labour and welfare, zij leveren de deelnemers aan
 • Doel = naar een gewone baan! Met salaris dus

Cliënten hebben mentale problemen, verslaving en lichamelijke problemen én willen werken. Ze behalen een goed resultaat: 70% van de deelnemers krijgt een baan!

Uitgangspunten van IPS

 • Voor iedereen die wil werken
 • Doel is betaald werk
 • Integrale aanpak met GGZ, psychologen
 • Maatwerk in de begeleiding
 • Snelle start na aanmelding, binnen vier weken
 • Job specialisten bouwen een relatie cliënt en zoeken geschikte banen op basis van interesses
 • Geen beperking op duur van begeleiding
 • Voorkeuren cliënt worden gerespecteerd

Method guidance

 • Voor ondersteuning deelnemer: job specialist/ guide
 • Guide is teacher
 • Link met NAV
 • De kwaliteit wordt bepaald door het vinden van een baan die past bij de cliënt

IPS and familie (van de deelnemer)

 • Familie en/of vrienden betrekken (hebben zij ideeën voor de baankeuze voor de cliënt)
 • Kennis over cliënt inbrengen

IPS en kwaliteit: ieder jaar wordt het programma geëvalueerd, met een kwaliteitsassessment

 1. Employees
 2. Organisatie
 3. Services

2.   AFT Employment Preparation Training

 • Value based
 • NAV is ook hier klant, koopt trajecten in
 • AFT gebeurt dus voordat  deelnemers geplaatst worden, de focus ligt op werknemersvaardigheden
 • Werkvormen: social training, stages, on the job training, train for a trade (in de truck oude kleren ophalen als oefening voor je chauffeursjob), et cetera
 • Voor deelnemers met een grote afstand tot arbeidsmarkt, zij kunnen in veilige omgeving oefenen

Stappen:

 1. Binnen Fretex bedrijven
 2. Daarna stage
 3. Daarna betaalde baan

 

Kort samengevat: AFT is een plan (wat), dan een match (waar en hoe), en met support (ondersteuning in de vorm van een plan).

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?