Blog
Blog

Mensen in hun kracht zetten

Wat is nodig om een ontwikkelcultuur op de werkvloer te realiseren? De FNV maakt zich als vakbond sterk voor het recht op toegang tot scholing en ontwikkeling. 

Door Isabel Coenen, Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs FNV

Scholing en ontwikkeling kan je helpen om je arbeidsmarktpositie te versterken en deel te nemen aan de samenleving. Het stelt je in staat om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen en maakt je werk interessanter. Uit een peiling onder FNV-leden naar de behoefte aan een (online) ontwikkelaanbod bleek dat de meeste deelnemers graag willen leren omdat ze het fijn vinden om nieuwe dingen te leren en sterker te staan bij veranderingen. Daarom maakt de FNV zich als vakbond sterk voor het recht op toegang tot scholing en ontwikkeling. In het bijzonder voor mensen die nu minder aan scholing deelnemen. In deze blog ga ik in op wat nodig is om een ontwikkelcultuur op de werkvloer te realiseren.  

Leren doe je niet alleen in de schoolbanken. Ongeveer 93 procent van de totale tijd waarin men leert, heeft betrekking op informeel leren[1]. Denk daarbij aan het leren hoe een nieuwe smartphone te gebruiken, met collega’s om te gaan, hulp te vragen, et cetara. Ook loopbaanadvies en ondersteuning levert een belangrijke bijdrage aan verdere ontwikkeling. Van belang daarbij is een integrale aanpak waarin, formeel en informeel leren elkaar aanvullen, mensen de ruimte krijgen nieuwe dingen te doen en dit gepaard gaat met goede ondersteuning, een aanbod op maat en voldoende tijd en middelen.

Daarbij moet echt iedereen worden meegenomen. Het blijkt nog te vaak dat veel werkgevers niet bereid zijn om te investeren in werkenden met een flexibel contract. Zo hoorde ik laatst een flexkracht zeggen dat in 10 jaar tijd nog nooit iemand hem had gevraagd in en welke richting hij zich verder zou willen ontwikkelen.

Essentieel is ook dat werkenden zekerheid hebben over hun positie. Als je niet weet of je morgen nog salaris hebt om je huur te kunnen betalen, staat je hoofd niet naar leren en ontwikkelen maar naar ‘hoe betaal ik mijn rekeningen? Een andere belangrijke voorwaarde is dat werkenden de regie kunnen hebben over hun eigen scholing en ontwikkeling o.a. door toegang tot ontwikkelmogelijkheden, onafhankelijk advies en ondersteuning.  

Als FNV scheppen we hiertoe de voorwaarden. Dit door afspraken te maken in cao’s en scholingsfondsen over scholingsverlof, een individueel ontwikkelbudget of trekkingsrecht én persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ook ondersteunen we werkenden bij loopbaan- en ontwikkelvragen om daarmee de juiste keuze te kunnen maken die aansluit op hun capaciteiten en loopbaanwensen.

In de praktijk zien we dat nog niet alle werkenden de weg naar ontwikkelmogelijkheden weten te vinden. Dit heeft diverse redenen. Sommigen denken dat scholing niet voor hen is weggelegd; er is geen stimulans vanuit de leidinggevende; ze durven niet goed met hun werkgever hierover te praten en/of zijn onbekend met hun rechten op dit terrein. De FNV wil een rol vervullen bij het stimuleren van werkenden om van de geboden ontwikkelmogelijkheden gebruik te maken, omdat ze laagdrempelig en onafhankelijk is én vandaaruit vertrouwen kan bieden werkenden. Daartoe organiseert de FNV in een aantal sectoren leerambassadeurs. Dit zijn door de vakbond getrainde werknemers die collega's inlichten over hun opleidingsmogelijkheden en ze motiveren om er gebruik van te maken. Dít betreft vooral collega's bij wie angst voor het onbekende en twijfels over het eigen kunnen vaak lelijk in de weg kunnen zitten. Succesfactor is dat veel ambassadeurs uit eigen ervaring vertellen over het overwinnen van drempels. Ze moedigen mensen aan om over drempels heen te stappen, bieden praktische ondersteuning en helpen de ander meer zicht te krijgen op zichzelf en wat hij/zij wil en kan. Een belangrijk element in het concept is dat de leerambassadeurs onafhankelijk zijn. Leerambassadeurs oefenen geen macht uit om een opleiding te gaan doen. Dat is de keuze van de medewerker zelf.

Kortom

Sluit aan bij de behoefte van werkenden. Luister naar wat hij of zij nodig heeft om zichzelf verder te ontwikkelen. Ondersteun de werkende bij deze zoektocht en stel middelen en faciliteiten beschikbaar om dit mogelijk te maken. Pas dan kom je tot een ontwikkelcultuur waarin mensen de kans krijgen en uitgedaagd worden om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Werkenden werken met meer plezier, vergroten hun mogelijkheden en versterken hun positie. De organisatie verbetert haar kwaliteit en vergroot haar opbrengsten.

[1] Borghans, L.; Fouarge, D.; Grip, A. de, 2011, ‘Een leven lang leren in Nederland’ (ROA).

 


Meer blogs lezen over leercultuur?

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer