Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Leven Lang Leren: waardecreatie voor organisaties

Mijn zoon is al weer een tijdje begonnen in groep acht. In groep acht is het uitzoeken van een geschikte middelbare school een belangrijke zaak. In de komende maanden moeten een aantal vragen hierover beantwoord worden: Welk type onderwijs past het beste bij hem? Welke school is leuk? Goed? Dichtbij? Waar gaan zijn vrienden naartoe? Maar ook, wat moet mijn zoon leren om straks optimaal voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt?

Wat vraagt de arbeidsmarkt van morgen?

Mijn oudste zoon is alweer een paar weken begonnen in groep acht. Een van de belangrijkste zaken die hierbij komt kijken is het uitzoeken van een geschikte middelbare school. Welk type onderwijs past het beste bij hem? Welke school is leuk? Goed? Dichtbij? Waar gaan zijn vrienden naartoe? Dilemma’s die de komende maanden beantwoord gaan worden.

Ik vraag mij als ouder af wat mijn zoon moet leren om straks optimaal voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt. Er worden aan hem straks hele andere eisen gesteld dan aan de werknemers van vandaag. De arbeidsmarkt verandert razendsnel: technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en vrijwel alle banen veranderen drastisch. Zo zal veel routinematig handwerk en cognitief werk worden geautomatiseerd waardoor er steeds andere dingen van mensen zal worden gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan callcentermedewerkers; veel van hun huidige taken zullen de komende jaren worden overgenomen door artificiële intelligentie (AI). Machines zijn veel beter in het beantwoorden van vragen, het verwerken van informatie, et cetera. Tegelijkertijd zullen organisaties wel behoefte hebben aan mensen die de klant helpen wanneer ze er niet uitkomen met de AI. Bijvoorbeeld mensen die boos worden aan de telefoon. Dit is een voorbeeld van een verandering die we op de korte termijn enigszins kunnen voorzien. Wanneer we wat verder in de toekomst kijken – bijvoorbeeld het moment dat mijn zoon de arbeidsmarkt betreedt – zijn de veranderingen nog een raadsel. Dus wat is wijsheid? Wat is de beste keuze qua opleiding?

Mensen moeten continu mee veranderen

Er zijn op dit moment onderzoeken die laten zien dat bij veel studies van alle kennis die mensen daar leren, de helft al niet meer relevant is op het moment van afstuderen. Hoe kun je je hierop voorbereiden?

De belangrijkste oplossing voor de enorme disruptie op de arbeidsmarkt is gelukkig al bedacht. De sleutel ligt in het creëren van een systeem waar mensen zichzelf continu blijven ontwikkelen: Leven Lang Leren (LLL). Door continu te blijven leren kunnen mensen en organisaties hun kennis en vaardigheden op peil houden. Daarnaast blijven mensen op deze manier relevant op de arbeidsmarkt. Waar mensen nu vaak allen kijken naar vacatures binnen de sector/ het beroep waar ze werkzaam in zijn, zullen ze in de toekomst veel breder moeten kijken; wat kun je en wat weet je? En waar kun je dit het beste inzetten?

Investeer in Leven Lang Leren

Een Leven Lang Leren faciliteren vraagt om grote investeringen. Het vraagt om een verandering in de inrichting van het onderwijs en de politiek zal maatregelen moeten treffen om de juiste impulsen te geven. Daarnaast zullen bedrijven de opleiding van hun medewerkers moeten gaan prioriteren en veranderen. Niet alleen voor hun eigen kennis en vaardigheden behoeftes, maar ook uit verantwoordelijkheid naar de mensen die ze straks misschien niet meer nodig hebben.

Dat klinkt allemaal eenvoudig, maar is nog heel lastig om in de praktijk te brengen. Want hoe ziet zo’n continu leerproces er precies uit? Op welke manieren maak je mensen klaar voor de arbeidsmarkt van morgen? En waarom zou je überhaupt investeren in de ontwikkeling van mensen die vervolgens ergens anders gaan werken? Of die je helemaal niet meer nodig hebt?

Leven Lang Leren: corporate value

Deze laatste vraag – waarom investeren in mensen die niet bij je blijven? – is op meerdere manieren te beantwoorden. Allereerst zou je het moeten zien als een maatschappelijke opdracht waar iedereen van profiteert. Wanneer er door alle organisaties wordt geïnvesteerd, profiteert de hele economie. Niet alleen kunnen mensen aan het werk blijven, ook investeren andere organisaties in mensen die jouw organisatie nodig heeft.

Echter, zover zijn we nog niet. Er wordt nog niet breed geïnvesteerd in Leven Lang Leren en ook vinden de meeste organisaties het nog zeer lastig om te investeren in mensen waar ze afscheid van gaan nemen. De vraag is dus welke organisaties de eerste stappen durven te zetten.

Ik ben van mening dat, mits goed uitgevoerd, deze stappen wel degelijk van grote waarde kunnen zijn. Niet alleen maatschappelijk gezien, maar met name ook voor de organisatie zelf. Zoals gezegd is er enorme krapte op de arbeidsmarkt. Een bedrijf dat investeert in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hen niet massaal op straat zet wanneer ze niet meer nodig zijn, zal als een zeer aantrekkelijkere werkgever worden gezien. Ook door de rest van de samenleving: geen massaontslag maar een duurzame bijdrage aan de arbeidsmarkt. Dat zal heel andere krantenkoppen opleveren die ook consumenten zullen waarderen.

Creëer een continu lerende cultuur

Hoe creëer je dan een lerende cultuur? Door te beginnen met het in kaart brengen wat mensen echt weten en kunnen. Niet alleen op basis van formele diploma’s en certificaten maar juist ook op basis van de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens hun werk. Het is mogelijk om deze informele kennis en kunde te certificeren om vervolgens, samen met bestaande opleidingsinstituten, een verkorte leerroute te ontwikkelen zodat mensen snel kunnen worden om- en bijgeschoold. Dat kan zeer specifiek gericht zijn op een specifieke sector, andere organisaties, maar wellicht blijken er ook talenten te zijn die ergens anders in de eigen organisatie van grote waarde kunnen zijn.

Een lerende cultuur creëren is niet iets eenmaligs. Het is een proces dat continu plaatsvindt. Wanneer je als organisatie in staat bent om een dergelijk proces te ontwikkelen ontstaat er die krachtige leercultuur waarbinnen mensen zich kunnen blijven ontwikkelen.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?