chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Blogs

Sleutelcompetenties voor een leven lang leren: hulpmiddelen voor online educatie

11/05/2020
door NSS EPALE Nederland
Taal: NL
Document available also in: EN DE HR HU RO MT GA EL LV ES FR ET SK

Key competences online education

De Raad van de Europese Unie heeft een Aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren vastgesteld om bij te dragen aan de versterking van sleutelcompetenties en basisvaardigheden.

In de aanbeveling worden acht sleutelcompetenties genoemd die samen een gemeenschappelijk Europees referentiekader vormen voor beleidsmakers, onderwijs- en opleidingsaanbieders, organisaties en lerenden.
Ontoereikende vaardigheden kunnen een flink obstakel vormen voor deelname aan de maatschappij. Gedegen basisvaardigheden waarborgen persoonlijke ontwikkeling en gelijkheid en bevorderen inzetbaarheid, sociale inclusie en actief burgerschap.

Anders dan het verplichte schoolsysteem is volwasseneneducatie gebaseerd op vrijwillige inzet, die een grote mate van motivatie en proactiviteit vergt. En dat stelt onderwijsaanbieders voor een grotere uitdaging. Zij moeten zich inspannen om steeds nieuwe, innovatieve methodes en instrumenten te ontwikkelen om volwassen lerenden te stimuleren tot verbetering van hun vaardigheden en competenties.

Naar aanleiding van de corona-uitbraak en de daaruit voortvloeiende thuisblijfsituatie maakt ook volwasseneneducatie de omschakeling naar online onderwijs. E-learningmiddelen en communicatiehulpmiddelen spelen in deze pandemie een belangrijke rol en hoe lang deze hele situatie nog gaat duren is onzeker. Daarom moeten wij dit zien als een kans om de mogelijkheden voor leren op afstand uit te breiden.

De Europese Commissie spant zich al langer in voor een sterkere, actievere Europese burgergemeenschap. Naar aanleiding daarvan zijn er (vaak met financiële steun van de Europese Commissie) veel projecten en middelen ontwikkeld om deze grote uitdaging het hoofd te bieden. Op het Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) staan e-learningmaterialen, die beschikbaar zijn via de volgende link: https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/?f%5B0%5D=im_field_resource_tags%3A11754

Sleutelcompetenties voor een leven lang leren en instrumenten om volwassen lerenden te stimuleren om hun basisvaardigheden te verbeteren

Alfabetisering 
In hoeverre zijn we klaar voor online samenwerking? Online4Edu is een zelfbeoordelingstest die de aanwezige kennis en vaardigheden op drie gebieden in kaart brengt: hulpmiddelen voor online samenwerking, webinars en hulpmiddelen voor mobiele samenwerking. Voor deze tijd een heel nuttig hulpmiddel.

Meertaligheid
Voor velen van ons is de coronacrisis een uitgelezen kans om onze verborgen kooktalenten naar boven te halen. Over de hele wereld zitten mensen noodgedwongen thuis en zelfs de enkeling die nog wel de deur uit kan, is in eigen keuken aan het experimenteren geslagen. En waarom zou je die kokkerelmomenten achter je fornuis niet aangrijpen om ook een nieuwe taal te leren? Terwijl we koken, betrekken we al onze zintuigen bij het leren en dat zorgt voor een rijke, allesomvattende ervaring! Linguacuisine  is een project dat tot stand is gekomen met steun van het Erasmus+-programma. Doel is de ontwikkeling van een sociale kookgemeenschap en investering in innovatieve manieren van taalonderwijs.

Rekenvaardigheid en wetenschappelijke en technische vaardigheden
UN CC:Learn is een gezamenlijk initiatief van meer dan 30 multilaterale organisaties om landen te helpen bij het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering – enerzijds door de algemene kennis over het klimaat te vergroten en anderzijds door de inzet van leermiddelen die bijdragen aan een beter begrip van klimaatverandering bij mensen en ze weerbaarder maakt tegen die verandering. Via de UN CC:Learn website  zijn tientallen online cursussen beschikbaar.
Finkit is een pakket met hulpmiddelen voor financiële educatie, gericht op ouderen. Deze hulpmiddelen zijn ontwikkeld om docenten, coaches en vrijwilligers te helpen financiële kennis over te brengen op kwetsbare volwassenen met onvoldoende financiële vaardigheden. Het pakket (gefinancierd door het Erasmus+-programma) bestaat uit 1 app, 2 video’s en 5 boekjes die kunnen worden gebruikt voor financiële voorlichtingsprogramma’s en informele lesbijeenkomsten.


Digitale en op technologie gebaseerde competenties
In de huidige maatschappij is het voor iedereen belangrijk om voldoende digitaal vaardig te zijn. Die vaardigheden zijn noodzakelijk voor een actieve deelname aan de samenleving, voor toegang tot en vooruitgang op de arbeidsmarkt, en voor het volgen van vervolgopleidingen en onderwijs in het kader van een leven lang leren. De bevordering van digitale vaardigheden op basis van Europese competentiekaders is belangrijker dan ooit.
Pathways for employ beoordeelt het niveau van gebruikers aan de hand van 21 digitale competenties vastgesteld in het DigComp competentiekader.

Interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om nieuwe competenties te verwerven 
SOSTRA  (uitgevoerd met financiële steun van het Erasmus+-programma) is een project waarmee de behoefte aan, en het belang van, zachte vaardigheden binnen de Europese volwasseneneducatie in kaart wordt gebracht. Een volwassenenopleider neemt een online zelfreflectietest voor de beoordeling van zachte vaardigheden af en ontwikkelt in samenspraak een open, ‘badge-driven’ leerervaring en multimodale leermaterialen om lacunes in zachte vaardigheden op te vullen.


Actief burgerschap
Naast een aantal andere doelstellingen heeft de Aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie in lesgeven tot doel een gevoel van saamhorigheid te bevorderen, de sociale cohesie te versterken en polariserend nationalisme te bestrijden. Bevordering van gemeenschappelijke waarden moet democratisch burgerschap inspireren en versterken, waarbij de focus ligt op een transformatie naar sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid in een geglobaliseerde wereld. Het strategisch kader ET 2020 biedt kansen voor het opnemen van best practices in onderwijsbeleid en het verspreiden van kennis, waarbij wordt uitgegaan van vier kerndoelstellingen. Deze doelstellingen zijn onder meer kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap. Unesco biedt een catalogus met leermiddelen op het gebied van onderwijs in wereldburgerschap, Historiana biedt een reeks digitale hulpmiddelen en leeractiviteiten en het project NAVIGATE (medegefinancierd door het Erasmus+-programma) is gericht op bevordering van participatie en bewustzijn door middel van een op een spel gebaseerde leeraanpak die gebruikers helpt online desinformatie te herkennen.


Ondernemerschap
Ondernemerschapsonderwijs is van groot belang voor de concurrentiepositie van Europa en de aanhoudende groei van de Europese economie. SG4Adults,  is één van de instrumenten die zijn ontwikkeld om de ontwikkeling van ondernemingszin te ondersteunen. Doel van dit instrument, dat tot stand is gekomen met steun van het Erasmus-programma, is om de ondernemersvaardigheden van volwassen lerenden te bevorderen door middel van een op een spel gebaseerde leerervaring, die door aanbieders van volwasseneducatie kan worden gebruikt.


Cultureel bewustzijn en culturele expressie 
Cultureel erfgoed heeft een cruciale rol binnen het onderwijs. De digitale collecties van Europeana bieden verschillende perspectieven op historische, wetenschappelijke en culturele ontwikkelingen in Europa en daarbuiten, om deze kennis beschikbaar te maken voor docenten of onderwijsorganisaties en lerenden. Europeana heeft een speciale website met leerscenario’s voor onderwijsaanbieders.

Aandacht voor mensen met speciale behoeften
Verplicht uren- en soms dagenlang voor een beeldscherm zitten, brengt voor sommige mensen specifieke problemen met zich mee. Websites houden niet altijd rekening met mensen met speciale behoeften en het kan van essentieel belang zijn om deze hulpmiddelen aan te passen, zodat ze gemakkelijker te gebruiken zijn voor mensen met speciale behoeften.
FACIL’iti biedt een oplossing voor mensen met een visuele of motorische beperking of leermoeilijkheden, en maakt het mogelijk om weergaven automatisch aan te passen aan een specifiek profiel.

Easy-to-read Eén van de voornaamste belemmeringen voor toegang van mensen met leermoeilijkheden tot programma’s voor levenslang leren, is het ontbreken van toegankelijk les- en informatiemateriaal voor volwassenen in eenvoudig te begrijpen taal. Easy-to-read biedt materialen aan die helpen om mensen met leermoeilijkheden te betrekken bij het schrijfproces. Op de website staan methoden en richtlijnen om het onderwijsproces inclusiever te maken voor mensen met leermoeilijkheden.


… en transversale basisvaardigheden en kansen

Bijscholingspaden zijn bedoeld voor volwassenen met een laag vaardigheidsniveau en hebben tot doel om de toegang tot hoogwaardige leermogelijkheden te bevorderen. Dit gebeurt in drie hoofdstappen: vaardigheidsbeoordeling, opleidingsaanbod en validatie + erkenning.
Er is een reeks e-learningmogelijkheden ontwikkeld als onderdeel van het AP AEPRO, ook weer medegefinancierd door het Erasmus+-programma.
Het European Journal of Open, Distance and E-Learning is een digitaal, open toegankelijk multi-mediatijdschrift waarin onderzoek wordt gepubliceerd en wetenschappelijk werk en informatie worden gepresenteerd over open, online en afstandsleren en e-learning voor technologie-ondersteund onderwijs en opleidingen.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

1 - 4 van 4 weergegeven
 • afbeelding van Bozena STASENKOVA
  Thank you for useful a lot of resorces, 
   we, educators of aduls assess them as the  bringing experience and the saving our time.

  Bozena Stasenkova
 • afbeelding van Robert Porzak
  Thank you, please notice also Career Treee - the a set of tools used to diagnose needs, interest and educational and professional disposition of people aged 15-25 who are planning their career paths: https://epale.ec.europa.eu/pl/node/60845

 • afbeelding van Marija Elena Borg
  Thank you for the above! This is definitely the right time to strengthen distance-learning capabilities and assess their effectiveness.
 • afbeelding van Martina NI CHEALLAIGH
  Thank you for this taster of the resouces available on the platform, while at the same time refreshing our memories on the eight key competences.

  The following link will take you directly to the Commission webpages dedicated to Upskilling Pathways