Blog
Blog

Job crafting – een manier om stress op je werk te verminderen (en niet alleen bij thuiswerken)

Ontdek job crafting: pas je dagelijkse taken aan en werk zoals jij dat wilt. Zo krijg je meer motivatie en energie voor je werk en minder stress.

Leestijd: 6 minuten – like, deel, reageer!

Oorspronkelijk verschenen in het Pools, geschreven door Barbara Habrych


Welke invloed hebben de pandemie en de overgang van traditioneel werk naar thuiswerken op de gezondheid en het welzijn van werknemers?

In een boek met aanbevelingen van de organisatie Pracodawcy RP, getiteld “Praca zdalna 2.0 – rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana? (Thuiswerken 2.0 – oplossing voor de periode van de pandemie of permanente verandering?)[1] worden de volgende gegevens aangehaald:

 • 74% van de respondenten ervaart psychologische voordelen van thuiswerken, 94% ervaart de negatieve effecten ervan.
 • Ongeveer 30% van de respondenten heeft niet de mogelijkheid om werk en gezinsleven te combineren.
 • 45% van de respondenten heeft last van eenzaamheid en gebrek aan sociaal contact.

Of je nou thuiswerkt of niet, we hebben meer dan een jaar lang voortdurend onder druk gestaan. We hebben voortdurend met verandering te maken gehad en meer onzekerheid ervaren dan vóór de pandemie. Natuurlijk leverde onze werkomgeving ook al stress op voordat het coronavirus ons leven veranderde. Maar je moet niet vergeten dat het voor collega’s gemakkelijker is om te merken dat iemands gedrag op een verslechterende geestelijke toestand kan duiden wanneer ze diegene acht uur per dag zien dan tijdens een wekelijkse videovergadering van een uurtje.

De CSO meldt dat het ziekteverlof vanwege de geestelijke gezondheid in 2020 met 25% is toegenomen ten opzichte van 2019. Volgens een enquête van Hays Poland[2] heeft één op de drie werknemers een verslechtering van de geestelijke gezondheid ervaren en heeft slechts 36% van hen hierbij steun gekregen van hun werkgever.

De activiteiten die werkgevers aanbieden zijn onder meer: workshops gericht op ontwikkeling van het vermogen om met stress om te gaan, trainingen ter bevordering van een gezonde leefstijl, fysieke inspanning, meditatie en ademhalingsoefeningen. Sommige werkgevers bieden ook online psychologische ondersteuning, webinars en online cursussen mindfulness aan.

Deze activiteiten zijn heel belangrijk en effectief, en moeten ook worden ingezet. Maar wanneer stress wordt veroorzaakt door de manier waarop we werken, is het de moeite waard om te kijken wat we kunnen veranderen aan hoe we taken organiseren of uitvoeren om zo stress te verminderen.

Foto: Paico Oficial op Unsplash

 

Foto: Paico Oficial op Unsplash

Oorzaken van stress die voortkomen uit het werk zelf zijn:

 • kwalitatieve overbelasting – wanneer het werk te moeilijk is: complexe taken worden geassocieerd met verantwoordelijkheid voor andere mensen en materiële aansprakelijkheid;
 • kwantitatieve overbelasting – wanneer er te veel werk is, bijvoorbeeld fysiek zwaar werk, gehaast werk of overwerk;
 • kwalitatieve onderbelasting – eentonige of te gemakkelijke taken: eenvoudige, repetitieve activiteiten, werk dat niet aan behoeften of ambities voldoet;
 • gebrek aan controle over het werk – je kunt geen beslissingen nemen over je werk, bijvoorbeeld: taken worden uitgevoerd binnen vaste en onveranderbare tijden, je kunt niet stoppen met werken in een noodgeval, je kunt de methode voor of het tempo van je werk niet bepalen;
 • arbeidsomstandigheden – wanneer het werk in gevaarlijke omstandigheden wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: werken met lawaai, dure of gevaarlijke machines en apparatuur bedienen.

Wanneer je de oorzaken van je stress hebt geanalyseerd, is het de moeite waard om na te denken over of je iets kunt veranderen aan je werk en dit te bespreken met je leidinggevende of team. Als je thuiswerkt en verantwoordelijk bent voor de organisatie van je eigen werk, is dat al helemaal een reden om te kijken wat je kunt veranderen om je werk minder stressvol te maken.

Een methode die je kan helpen je werk te reorganiseren is job crafting.

Amy Wrzesniewski en Jane Dutton definiëren job crafting als zelf geïnitieerde, proactieve strategieën om de kenmerken van je baan te veranderen, zodat deze beter aansluiten bij je persoonlijke behoeften, doelen en vaardigheden[3]. Als je je favoriete activiteiten uitvoert op een manier die bij je past, krijg je energie voor de activiteiten die je minder leuk vindt maar die ook tot je verantwoordelijkheden behoren.

Hoe werkt job crafting?

Job crafting kun je op drie manieren doen. Je kunt:

taken veranderen – dat wil zeggen, de manier veranderen waarop taken worden uitgevoerd, of de aard en omvang ervan ten opzichte van formele eisen.

In de praktijk kan dat betekenen dat je melding maakt van kansen voor organisatorische of technische verbeteringen of van fouten die je hebt opgemerkt in bedrijfsprocedures;

interacties veranderen – dat wil zeggen, interpersoonlijke relaties veranderen om bevredigende banden op te bouwen.

Voorbeelden zijn: kennis delen met andere werknemers, collega’s helpen bij alledaagse zaken, anderen motiveren door ze te wijzen op de positieve aspecten van hun werk, teams met elkaar integreren via informele bijeenkomsten, en rekening houden met de levenssituatie van een werknemer, wat verdergaat dan de verplichtingen uit de arbeidswetgeving;

de cognitieve perceptie van het werk veranderen. Hierbij definieer je je rol binnen de organisatie en leer je het doel ervan te begrijpen. Bij deze verandering verander je hoe je over je rol of over een specifieke taak denkt.

Bijvoorbeeld: beseffen dat elke werkomgeving nieuwe uitdagingen en nieuwe en specifieke problemen met zich meebrengt; beseffen dat je taken moet uitvoeren die je niet leuk vindt, maar die belangrijk zijn voor het bedrijf; proberen de omvang hiervan te beperken, als er iemand anders is die ze beter kan uitvoeren dan jij[4].

Job crafting is mogelijk in een omgeving waarin werknemers een zekere mate van autonomie hebben om hun eigen werk te organiseren. Misschien was die mogelijkheid er eerder niet, maar zijn door de opkomst van thuiswerken nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Waar begin je?

STAP 1.  Breng je werk in kaart: maak een lijst van alle taken/activiteiten die je uitvoert op je werk en beoordeel hoeveel tijd je ervoor nodig hebt en hoe belangrijk ze zijn.

STAP 2. Bepaal wat belangrijk is voor jou, wat je waarden zijn en wat je leuk vindt aan je werk.

STAP 3. Kijk naar je taken en middelen. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Hoe kun je je middelen gebruiken om de taken die je uitvoert aan te passen?
 • Hoe kun je zorgen dat aan je behoeften wordt voldaan en dat je talenten worden benut, en hoe kun je je taken baseren op je waarden?
 • Wat kun je realistisch gezien doen om de dingen die je vervelend vindt zoveel mogelijk te beperken?

Ik doe aan job crafting, en jij?

Taken veranderen: ik doe deze vorm van job crafting door voor mijn gezondheid te zorgen (rug, ogen). Dat doe ik door zo vaak mogelijk te voorkomen dat ik achter een beeldscherm zit. Toen ik onderzoek deed voor dit artikel, heb ik een podcast[5] over dit onderwerp gezocht en geluisterd naar een gesprek over job crafting terwijl ik mijn hond uitliet.

Interacties veranderen: een belangrijk onderdeel van mijn werk is leren en zoeken naar nieuwe inhoud, inspiratie en manieren om deze kennis over te brengen tijdens trainingen en workshops. Ik heb twee “steungroepen” gevonden van mensen met vergelijkbare doelen en uitdagingen. We komen één keer per maand bij elkaar om inspiratie, ideeën en goede praktijken te delen en om elkaar feedback te geven op de kwaliteit van geteste oplossingen.

De cognitieve perceptie van werk, taken en interacties veranderen, oftewel drie in één: ik ben geen fan van het deel van mijn baan waarbij ik gegevens uit verschillende bestanden en formulieren moet vastleggen en invoeren in systemen. Hier gebruik ik alle drie de manieren van job crafting:

 1. Ik doe het samen met mijn collega (online) – een van ons zoekt naar onmisbare gegevens en dicteert, terwijl de ander deze in het systeem invoert. Doordat we niet steeds hoeven te wisselen tussen schermen, kunnen we het veel sneller af krijgen dan iemand in zijn eentje zou kunnen.
 2. Terwijl we hiermee bezig zijn, nemen we pauzes om grapjes te maken en gewoon even te kletsen, waardoor we tegemoetkomen aan onze behoefte aan sociaal contact.
 3. Ik ben het minder leuke deel van mijn baan als een belangrijk element gaan zien, dat ervoor zorgt dat besluitvormers gegevens ontvangen op basis waarvan nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld en gefinancierd, zodat deze voldoen aan de daadwerkelijke behoeften van de begunstigden van die projecten.

In het artikel “Praca zdalna, praca hybrydowa: czego nauczył nas rok 2020? (Thuiswerken, hybride werken: wat heeft het jaar 2020 ons geleerd?) kijk ik naar de beschikbare statistieken, die erop duiden dat thuiswerken en hybride werken een permanent onderdeel van de arbeidsmarkt gaan worden. Daarom is het de moeite waard om deze vormen van werk zo te organiseren dat we de voordelen merken en de lastige kanten zoveel mogelijk kunnen beperken.

Op welke manieren doe jij aan job crafting?

 


Barbara Habrych – docent, HR-expert, bedrijfs- en onderwijstrainer. Ze is gespecialiseerd in personeelswerving en arbeidsmarkt, HR-processen, volwasseneneducatie, tutorschap en de ontwikkeling van de competenties van de toekomst. EPALE-ambassadeur.


Literatuurlijst:

[1] https://epale.ec.europa.eu/nl/node/300388

[2] https://www.hays.pl/blog/insights/pandemia-wplywa-na-kondycje-psychiczn…

[3] G. Bartkowiak, A. Krugiełka, Job crafting wśród polskich przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej, Zarządzanie i Finanse, marzec 2018

[4] Przykłady trzech sposobów przekształcania pracy pochodzą z badań G. Bartkowiak i A. Krugiełki w polskich małych i średnich firmach produkcyjno-handlowych

[5] Inspiratie voor blogpost – podcast: https://audycje.tokfm.pl/podcast/102477,Job-Crafting-czyli-jak-przekszt…

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer