Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Healthy Communities Art & Artefact Project

Lucy Bateman, projectcoördinator voor de Rhondda Cynon Taf County Borough Council, bespreekt de voordelen van kunst en artefacten voor een gezonde gemeenschap als onderdeel van het Art & Artefacts Project.

Cynon Valley Museum Art & Artefact group 2016

Auteur: Lucy Bateman, freelance projectcoördinator voor Rhondda Cynon Taf County Borough Council, Art & Artefact Project.

In 2016/17 werkte Rhondda Cynon Taff County Borough Council (RCTCBC) Arts Service in het kader van hun Tackling Poverty Programme1 samen met Communities First2 aan een reeks door kunstenaars gegeven workshops in plaatselijke musea. Deze workshops waren bedoeld voor mensen in de gemeenschap die last hadden van angsten, stress, sociaal isolement en andere problemen met de geestelijke gezondheid.

In drie verschillende musea3 – het Cynon Valley Museum, het Pontypridd Museum4 en het Rhondda Heritage Park5 – werden vier reeksen workshops gehouden. Elke reeks werd geleid door een speciaal daarvoor aangestelde kunstenaar en ondersteund door personeel van RCTCBC Heritage Service en/of managers van onafhankelijke musea.

De deelnemers werden geworven door engagement officers van Communities First uit de acht Communities First Cluster6-groepen in Rhondda Cynon Taff.

Elk van de vier reeksen workshops werd voorafgegaan door een inleidende sessie waarin geïnteresseerden de betrokken kunstenaars konden ontmoeten en het museum en de werkplaats konden bekijken voordat ze zich vastlegden voor een reeks van acht of meer Art & Artefact-sessies. Het werk dat door elke groep werd geproduceerd, is in de respectieve musea tentoongesteld, waarna de vier de groepen samen een afsluitende tentoonstelling in het Rhondda Heritage Park samenstelden.

De evaluatie van de vier Art & Artefact-projecten was gebaseerd op een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve informatie die gedurende het project werd verzameld onder de deelnemers en partnerorganisaties.

Case Study: HK

HK en haar man MK. HK heeft al langer fysieke problemen waardoor ze buitenshuis een rolstoel nodig heeft. Na jarenlang te hebben gewerkt en voor zijn vrouw te hebben gezorgd, heeft MK nu last van vasculaire dementie. Deze degeneratieve aandoening heeft ervoor gezorgd dat de rollen zijn omgedraaid; nu zorgt HK voor MK.

Deelname aan het project in het museum bracht bij MK herinneringen terug van zijn werk in de mijnbouw. In het Pontypridd Museum trakteerde MK de groep op verhalen over zijn leven die zijn vrouw al een poos niet meer gehoord had. Dit inzicht in hun gezamenlijk leven maakte HK erg blij, want ze dacht dat hij het allemaal vergeten was.

"... Ik wist niet dat het er nog was... nu praat hij op de terugweg over die dingen (voorwerpen in het museum) en hij praat met ons over dat alles." HK

In het kader van de zorg voor haar man moest HK regelmatig met hem het huis uit, maar dat deed ook haar eigen gezondheid goed. Dankzij deelname aan het Art & Artefact-project en andere door Communities First georganiseerde activiteiten is HK de afgelopen maanden veel mobieler geworden. De hulp die ze kregen van Communities First en de anderen, waardoor ze elke week mee konden doen, werd door HK & MK zeer gewaardeerd.

De dochter van HK en MK en de dementieverpleegkundige bemerkten allebei de verbetering van het geheugen van MK en van de gezondheid van HK sinds hun deelname aan het project en andere groepen.

Resultaten van deelname van HK: Verbeterde mobiliteit en behendigheid.

  • Positieve banden met plaatselijke ondersteunende instellingen.
  • Toenemend vertrouwen in creatieve vaardigheden.
  • Belangstelling voor gemeenschapsprojecten.
  • Behouden onafhankelijkheid.
Kwantitatieve evaluatie

Een kwantitatieve evaluatie van dit soort creatieve projecten kan problematisch zijn. Met een erkend meetinstrument, de Warwick Edinburgh Mental Well Being Scale (WEMWBS)7, werd deelnemers gevraagd hun eigen welzijn te beoordelen door aan te geven hoe ze zich voelden.

De meeste deelnemers kregen de vragenlijst voorgelegd aan het begin en aan het eind van de reeks Art & Artefact-workshops waar ze aan deelnamen. De Pontypridd-groep beantwoordde dezelfde vragen nog een derde keer. De resultaten van die derde vragenlijst laten een lichte daling van de individuele en groepsscore zien. Deze belangrijke reflectieve score, opgetekend na deelname, geeft aan hoe de WEMWBS in toekomstige projecten gebruikt kan worden voor evaluatie van de effecten op de lange termijn van dit soort projecten.

RCTCBC: Quantitative Evaluation

Veel van de deelnemers zaten bij de eerste vragenlijst duidelijk onder het nationale individuele gemiddelde van 53 punten. Dit gemiddelde is gebaseerd op het grootste onderzoek dat tot op heden met deze manier van gegevensverzameling is uitgevoerd8. Verschillende deelnemers binnen de groepen hadden daarentegen weer een erg hoge score, waardoor de gemiddelden voor deze groepen soms hoger waren dan verwacht. Dit wordt nog verergerd doordat de uitvallers over het algemeen lage scores hadden. Hierdoor zijn de gemiddelde groepsscores rechtsscheef.

Bij de WEMWBS-scores wordt momenteel alleen gekeken naar groepsscores, niet naar de individuele scores. Opmerkelijk bij dit project was echter dat van de 27 mensen die ten minste 2 van de vragenlijsten hebben ingevuld, er bij 21 sprake was van significante positieve verandering in hun scores en bij 2 van een significante negatieve verandering. Significant betekent hier een verandering van meer dan 3 punten, in positieve of negatieve zin9.

Art Artefact Project
Auteur:

Lucy Bateman is freelance projectcoördinator en werkt voor de Rhondda Cynon Taff County Borough Council aan het Art & Artefact Project. Lucy is ook Art Development Officer voor Inside Out Cymru en heeft een succesvolle carrière opgebouwd als zelfstandigefreelance community artist

 

1http://gov.wales/topics/people-and-communities/tackling-poverty/?lang=en

2http://www.rctcbc.gov.uk/EN/GetInvolved/CommunitiesFirstnew/CommunitiesFirst.aspx

3https://www.facebook.com/cynonvalleymuseum/

4http://pontypriddmuseum.cymru/

5http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Tourism/RhonddaHeritagePark/Home.aspx

6http://www.rctcbc.gov.uk/EN/GetInvolved/CommunitiesFirstnew/AboutCommunitiesFirst/AboutCommunitiesFirst.aspx

7http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/platform/wemwbs/

8http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/platform/wemwbs/researchers/interpretations/wemwbs_population_norms_in_health_survey_for_england_data_2011.pdf

9Based on scoring criteria at: http://www2.warwick.ac.uk/fac/med/research/platform/wemwbs/researchers/guidance/

EPALE Museums & Galleries Dark Blue logo

 

Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?