Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Geletterdheid in de volwasseneducatie … laten we beginnen met de best practices!

Best practices van de Erasmus + gemeenschap die opvallen door hun impact, bijdrage aan beleidsvorming, innovatieve resultaten en / of creatieve aanpak, die ertoe hebben geleid dat ze het label 'Succesverhaal' hebben verkregen van de Europese Commissie. Hopelijk zijn ze een inspiratiebron voor anderen!

Oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd door Altheo Valentini

Literacy in adult education

Terwijl andragogie, de leer van de volwasseneneducatie, algemeen wordt beschouwd als een van de meest complexe en heterogene terreinen van de onderwijswetenschappen, weerspiegelt het begrip geletterdheid perfect de complexiteit ervan op een toegepast niveau. Het laat zien dat de begeleiding van en het leeraanbod voor volwassenen met lage basisvaardigheden vragen om een multidimensionale en transdisciplinaire aanpak. Hoewel we geletterdheid meestal definiëren als “het vermogen om te lezen en te schrijven” (meer details over het debat over de definitie van geletterdheid kunt u lezen in het artikel van David Mallows van 1 september 2017 op EPALE), wordt deze term dikwijls gecombineerd met een ander zelfstandig naamwoord om een vaardigheid op een gespecialiseerd gebied uit te drukken.Met de invoering in 2016 van het vlaggenschipinitiatief voor volwasseneneducatie Bijscholingspaden (Upskilling Pathways) en de daaropvolgende goedkeuring en ondersteuning ervan door alle EU-lidstaten is geletterdheid, samen met rekenvaardigheid en digitale vaardigheden, formeel onder de prioriteiten geschaard van de EU-planning op het vlak van onderwijsbeleid. Het doel ervan is om volwassenen te ondersteunen die worstelen met basisvaardigheden en die het risico lopen op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting.Daarom willen wij de aandacht vestigen op de inspanningen van de Erasmus+-gemeenschap voor het verwezenlijken van deze doelstelling door middel van projecten die zich onderscheiden door hun impact, hun bijdrage aan de beleidsvorming, hun innovatieve resultaten en/of hun creatieve aanpak. Naar aanleiding daarvan zijn ze door de Europese Commissie als “Succesverhaal” bestempeld. Het is te hopen dat ze een bron van inspiratie kunnen zijn voor anderen:

  

 

Login (21)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?