Blog
Blog

Focusweek: kunst, creativiteit, cultuur en levenslang leren

Hoe kunnen kunst, cultuur en creativiteit bijdragen aan onze algemene tevredenheid en aan sociale cohesie?

Maak kennis met dit nieuwe initiatief, georganiseerd door de Duitse, Franse en Hongaarse EPALE-teams! Vlaanderen en Finland sloten ook bij aan. Het verloopt in twee fasen. In mei, ter gelegenheid van Internationale Museumdag, lanceerden ze de focus en de oproep tot bijdragen.

De focusweek valt in september tijdens de Europese Open Monumentendagen.

focusweek: kunst, cultuur en creativiteit en levenslang leren

In heel Europa wordt geëxperimenteerd met de combinatie van kunst, cultuur en volwasseneneducatie. In augustus 2020 werd een oproep gedaan voor aanvullende voorstellen voor het Erasmus+-programma , met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van partnerschapsprojecten (kernactie 2): "partnerschappen voor creativiteit".     

Om de rijkdom van deze initiatieven te tonen besloten de EPALE-teams uit Frankrijk, Hongarije en Duitsland om een gezamenlijke, meertalige en collaboratieve focus te lanceren . Welke projecten worden in deze landen uitgevoerd? Welke onderwijsmethoden worden gebruikt? Hoe kan cultuur burgerschap ondersteunen? Hoe kunnen we de creativiteit van de meest kansarme groepen ontwikkelen?      

Ter gelegenheid van de Internationale Museumdag, op 18 mei 2021gingen we samen met de EPALE-gebruikers op zoek naar artikels op EPALE die verbanden leggen tussen cultuur, creatieve ontwikkeling en volwasseneneducatie. Deze dag was een gelegenheid om concrete initiatieven en innovatieve projecten in de kijker te zetten, niet alleen in de museumsector, maar ook in de beeldende kunsten, podiumkunsten, erfgoed, film, digitale technologieën, enz.

Dit eerste evenement wordt in september gevolgd door een themaweek over "Creativiteit en cultuur" Die vindt plaats van 15 tot 22 september 2021 op EPALE, ter gelegenheid van de Europese Open Monumentendagen (18 en 19 september 2021). 

Als u rond het thema of in de sector ‘Kunst, cultuur en creativiteit’ werkt of een inspirerend initiatief kent, deel dan uw werk en ideeën met de EPALE-gemeenschap!

Daarvoor registreert u zich op EPALE en kan u een blogpost of nieuwsbericht en een bron of evenement publiceren op het platform.

Neem contact met ons als je vragen hebt over deze focus. We zijn helpen u uw inhoud te publiceren.

EPALE Frankrijk: epale@agence-erasmus.fr 

EPALE Duitsland: epale@bibb.de 

EPALE Hongarije: epale@nive.hu  

EPALE Vlaanderen: epale@epos-vlaanderen.be

Ontdek deze boeiende bijdragen over kunst, creativiteit en cultuur op EPALE:

MUSEA :


Het is goed om samen te komen! - BTM Budapest Gallery - Imre Varga-collectie 

Hongarije

In het afgelopen decennium hebben musea als instelling zich tot doel gesteld om meer en meer bezoekersvriendelijk te worden. Gemeenschapsontwikkeling en de integratie van sociale aanpak en methoden zijn daarbij richtinggevend voor museumeducatieprogramma’s. Een mooi voorbeeld daarvan is een nieuwe reeks evenementen georganiseerd door de BTM Budapest Gallery Imre Varga Collection, die bieden de kans tot ontmoeting en samenwerking tussen kleuterschool- en bejaardengroepen.


Dag van de bestuivers (10 maart) in Hongaarse musea

Hongarije

In januari 2018 startte in Hongarije een particulier initiatief om één dag per jaar aan deze ijverige dieren te wijden. Universiteiten, nationale parken en bibliotheken sloten zich bij het initiatief aan. Musea zochten op zeer creatieve wijze verbanden tussen etnografie, lokale en kunstgeschiedenis, ambachten en industriële geschiedenis en gingen daarbij om met de sterren van bestuiving: bloemen en insecten.


Heeft de pandemie museumeducatie in gang gezet? Misschien…  

Duitsland

De Europese Academie voor Musea publiceerde onlangs een rapport over hoe musea het vorig jaar in Europa deden. 2020 was een jaar als geen ander jaar door de COVID-19-pandemie die Europa en de wereld trof.


Herinneringen aan de mijnen. Mobiele programma's voor senioren

Duitsland

Hoe kunnen we cultuur tot bij de ouderen brengen? Anja Hoffmann vertelt over het Industrieel Museum Westfalen-Lippe en hoe musea omgaan met het samenspel tussen herinnering, kennisoverdracht en toegankelijkheid.


Voor sommigen de smaak, voor sommigen het geluid, voor anderen de geur... 

Hongarije

Het Openluchtmuseum wil, als eerste museum in Hongarije, de aandacht vestigen op dementie en op een methode voor een breed gedragen verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dementie. Hun activiteiten worden niet alleen bijgewoond door ouderen met dementie. Ook hun verzorgers en nabestaanden maken integraal deel uit van de beleving. Meestal verschillen de begeleiders en de patiënten een of twee generaties, daarom ondersteunt het programma ook de communicatie tussen generaties.


PODIUMKUNSTEN: 

Erasmus+! Is dat ook voor ons?

Frankrijk

Veel culturele, jeugd- en sociale organisaties of vomingsinstellingen zien informatie over Europese en/of internationale samenwerkingsprojecten passeren, maar zeggen bij zichzelf: "Dat is niets voor mij! Europa gaat nooit een van mijn projecten financieren.”  Hamza Medkouri, directeur van een culturele NGO en Erasmus+ projectcoördinator, bewijst het tegendeel.   


Wat dacht je van een Time Warp-dans? 

Duitsland

Dans in tijden van digitalisering: dit artikel maakt een sprong in de tijd, naar de toekomst met dans en danspedagogiek.


GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE: 

ArcheON - Projectoverzicht 

Hongarije

Hoe bereik je jongeren en volwassen leken met archeologie en grensoverschrijdende geschiedenis in een tijd waarin alles wordt gedomineerd door smart devices. Tastbaarheid is de sleutel.


DERDE PLAATSEN :

Een derde plaats gewijd aan sociale innovatie: het voorbeeld van "La Mine" (naast Parijs) 

Frankrijk

David Lopez, Frans EPALE-ambassadeur stelt een "derde plaats"  voor, die in 20169 werd in Arcueil (in de buurt van Parijs). Het is een project bedoeld als een model dat dicht bij sociocratie of dynamisch bestuur staat.


De stadsvlucht en de derde plaatsen op het platteland - 2e coronagolf 

Frankrijk

Met de tweede golf van COVID in Frankrijk kregen alternatieve toepassingen van derde plaatsen in het hele land voet aan de grond. Dit was vooral het geval in landelijke gebieden. Verslag van Antoine Burret, ambassadeur van EPALE-Frankrijk .   

Login (20)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer