Blog
Blog

Een goed begin is het halve werk: basisvaardigheden bij werkplekleren

Als u deze week het grote aantal interessante blogberichten op EPALE heeft gevolgd, zult u hebben gemerkt dat het niet meevalt om precies aan te geven wat we bedoelen met “werkplekleren”. Betekent het vooral leren VOOR de werkplek of juist leren OP de werkplek? Moet werkplekleren hoofdzakelijk gericht zijn op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden of is de ontwikkeling van algemene vaardigheden belangrijker om de inzetbaarheid van personen en hun succes op de werkplek te vergroten?

Voor welke aanpak we ook kiezen, we mogen niet vergeten dat basisvaardigheden de toegangspoort vormen voor alle verdere scholing, of dit nu op de werkplek gebeurt of niet. Werknemers die niet beschikken over functionele geletterdheid en gecijferdheid kunnen hun vaardigheden slechts tot een bepaalde grens verbeteren en het belang van digitale competenties voor alle beroepsgerichte leerwegen is vanzelfsprekend. (zie ook het  blogbericht over dit onderwerp 

van Vox-bestuurder Gina Lund)

Er zijn drie zeer goede redenen om de nadruk te leggen op het aanleren van basisvaardigheden bij werkplekleren. De eerste is dat veel werknemers hier waarschijnlijk baat bij zullen hebben omdat het hun meer mogelijkheden biedt om hun kwalificaties te verbeteren. De tweede houdt verband met de behoefte van bedrijven aan verhoogde concurrentiekracht, productiviteit en veiligheid. De derde reden wordt vaak vergeten en heeft te maken met motivatie en een doelmatige outreach. Ervaringen met het Noorse landelijke programma voor het leren van basisvaardigheden op de werkplek, onlangs omgedoopt tot CompetencePlus, laten zien dat met werkplekleren personen kunnen worden bereikt die anders niet aan een georganiseerde leeractiviteit zouden deelnemen.

Onmiddellijke bruikbaarheid is een belangrijke factor bij het motiveren van volwassen lerenden. Iedere vorm van scholing die hier en nu in de praktijk kan worden gebracht, in het dagelijkse leven en werk van de lerende persoon, is aantrekkelijker omdat deze als nuttig wordt ervaren.

Om docenten van basisvaardigheden te helpen bij deze pragmatische opleidingsaanpak heeft Vox, het Noorse agentschap voor levenslang leren, een reeks  Vox, het Noorse agentschap voor leven lang leren een reeks «profielen voor elementaire beroepsvaardigheden» 

gecreëerd. Deze profielen laten zien welke basisvaardigheden van belang zijn voor de feitelijke functietaken van de werknemer in bepaalde beroepen. Zestien daarvan zijn naar het Engels vertaald. De beste profielen zijn degene die zijn toegesneden op de situatie van ieder persoon, rekening houden met het concrete geval en zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften. Deze voorbeelden zijn bedoeld als inspiratie voor de aanbieders van cursussen, zodat zij hun cursussen zodanig kunnen aanpassen dat zij werkelijk aansluiten bij de behoeften van de deelnemers.

De profielen kunnen ook worden gebruikt om zelfbeoordelingsmateriaal voor lerenden te creëren. Eenvoorbeeld van deze tests, dt is gebaseerd op het profiel van pedagogisch medewerker kinderopvang,

kan nu op EPALE worden geraadpleegd. Deze tests kunnen worden gebruikt als een belangrijke startprikkel en als hulpmiddel voor doorlopende zelfbeoordeling tijdens de opleiding.

Onze pogingen om ook de minst gemotiveerde personen in onze doelgroep te bereiken blijven doorgaan. Vox werkt samen met andere leden van het EBSN(link is external) om meer informatie te krijgen over goed werkende programma’s voor het leren van basisvaardigheden op de werkplek. Als u belangstelling heeft voor dit onderwerp, deel dan uw ervaringen door onder aan het blog te reageren en lid te worden van de Community of Practice on Workplace Learning 

van EPALE die door EBSN is opgezet.

 

Graciela Sbertoli

Internationaal coördinator van Vox / voorzitter van het EBSN / Epale NSS Noorwegen

Login (1)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer