Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Toegang tot educatie bevorderen voor volwassenen met een verstandelijke beperking – waarom volledig inclusieve modellen werken

Josephine Finn, Saranne Magennis en Laura Burke van de Maynooth University in Ierland reflecteren op het Inititaief Inclusief Leren en laten zien hoe welke lering kan worden getrokken voor de educatie van volwassenen.

Intellectual Disabilities EPALE

Dit artikel is geschreven door Andrew McCoshan en vertaald uit het Engels

Josephine Finn, Saranne Magennis en Laura Burke van de Maynooth University in Ierland behandelen het Initiatief Inclusief Leren (Inclusive Learning Initiative - ILI) en laten zien hoe uit dit initiatief brede lering kan worden getrokken voor de educatie van volwassenen.

 

Een model voor inclusief 

ILI Group

In de afgelopen zes jaar hebben negen personen met een verstandelijke beperking gestudeerd aan de universiteit van Maynooth in de Ierse Republiek. Doel van het ILI is om personen met een verstandelijke beperking te laten deelnemen aan hoger onderwijs en hun de mogelijkheid te bieden als individu een bijdrage te leveren aan het educatieve, culturele en maatschappelijke landschap op de universiteit.

Het ILI is gebaseerd op een model dat in 1987 in de Canadese provincie Alberta is ontwikkeld. Als fundament gold daarbij het sociale model van handicaps, waarin het menselijk potentieel van personen met beperkingen wordt erkend en hun onafhankelijkheid en integratie in de samenleving worden bevorderd. Het streven is de ongelijkheden die personen met een verstandelijke beperking ervaren, aan te pakken door het opzetten van een volledig inclusief model voor de verlening van toegang tot hoger onderwijs.

Het ILI heeft zich gespiegeld aan het model van Alberta en het geschraagd met onderwijsmethoden voor volwasseneneducatie die beogen de inclusie van verschillende individuen en groepen in het onderwijs te bevorderen. Bij volwasseneneducatie staat toegankelijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid centraal. Volwasseneneducatie bevordert een studentgerichte filosofie en cultuur met als inzet methoden, leerplannen, beoordelingen, administratieve behandelingen en kwaliteitsborging te ontwikkelen die een ruimere deelname aan educatie stimuleren. Volwasseneneducatie zet zich in voor de mensenrechten.

 

Hoofdkenmerken van het model

  • Het ILI berust op een 'op rechten gebaseerde' benadering voor verbreding van de deelname. Het betekent dat ILI-studenten net als andere studenten de regie voeren over hun eigen educatie. In hoger onderwijs voor studenten met specifieke beperkingen is het gebruikelijk dat op centraal niveau wordt beoordeeld welke ondersteuning ze nodig hebben. In dit initiatief bepalen de studenten aan welke hulpmiddelen ze eventueel behoefte hebben en vragen ze die vervolgens zelf aan.
  • Op het individu afgestemde ondersteuning – In plaats van cursussen die speciaal voor hen zijn ontworpen, volgen de studenten verschillende modules waarbij ze hun eigen keuzes maken qua individuele leerplannen en doelstellingen.
  • Beschikbaarstelling van een onderwijsbegeleider – zij/hij begeleidt de studenten tijdens hun studie, pakt eventuele obstakels aan en ondersteunt hen in hun leertraject.
  • Erkenning en inpassing van leerstijlen van studenten door docenten – indien nodig passen zij hun beoordelingsmethoden aan, zodat studenten kunnen aantonen wat ze hebben geleerd en daarmee de leerdoelen van de module te hebben behaald.
  • Een vrijwillig partnerschapsprogramma ter verrijking van de studentervaring – andere studenten wordt verzocht om samen met een ILI-student clubs en verenigingen te bezoeken en deel te nemen aan ontspanningsactiviteiten. Sommige worden ‘co-lerenden’; zij wonen dezelfde lessen bij als ILI-studenten en worden zo hun ‘studie-buddy's’. Vrijwilligers krijgen een introductieopleiding waarin ze worden getraind in het vervullen van hun begeleidende rol.
  • Een speciaal diploma voor individueel onderwijs waaruit blijkt wat de student heeft geleerd. De uitreiking van het diploma gaat vergezeld van een gedetailleerd bewijs met behaalde studiepunten, voltooide modules, cijfers en behaalde prestatieniveaus op basis van het in Ierland geldende kwalificatiekader.

Studenten, hun peers en docenten waren positief over het model.

Talrijke voordelen voor studenten

De studenten werken gedurende drie jaar aan modules op verschillende vakgebieden binnen de sociale wetenschappen en de kunsten. Toen het initiatief van start ging waren alle studenten zeer enthousiast, maar ook erg ongerust over wat ze allemaal te wachten stond. Ze vroegen zich vooral af of ze wel vrienden zouden maken en of ze de studie wel aankonden. Sommige studenten vonden het moeilijk om hun weg te vinden op de universiteit. De eerste paar maanden werd het uiterste van hen gevergd omdat ze moesten leren hoe ze dingen zelfstandig en met anderen moesten doen. Naarmate hun sociale netwerken groeiden, kwamen ondersteuning van studiegenoten en vriendschappen als vanzelf tot stand. Dit heeft de beleving van hun studietijd op persoonlijk, sociaal en academisch gebied aanzienlijk verrijkt, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Positieve ervaringen voor 

Docenten hebben gemeld dat ze zijn gestimuleerd om na te denken over hun eigen manier van lesgeven. Eén docent zei:

Door het werken met deze studenten ben ik zonder meer anders gaan denken over het materiaal omdat ik me iedere week weer afvroeg: hoe kan ik het relevanter maken? Ik ben heel diep in het materiaal gedoken dat ik doceerde en heb het teruggebracht tot "dit is hoe je het uitlegt; dit is uiteindelijk wat we ervan moeten leren".

Een andere docent wees erop dat er ook spillover-voordelen waren voor zijn studenten zonder verstandelijke beperking: ‘Omdat we min meer van onderaf omhoog werkten, denk ik dat het ook nuttig was voor mijn andere studenten die de lessen bijwoonden’.

De studenten hadden alle waardering voor hun inspanningen. Een student zei dat “het heel plezierig was om met de docenten te werken en dat ze heel belangrijk waren” Hij voelde zich “prettiger” in de klas en had ook “meer vertrouwen”.

De opvatting dat hoger onderwijs niets is voor mensen met een verstandelijke beperking kan van 

Doel van het ILI is voorwaarden scheppen waaronder studenten met verstandelijke beperkingen volledig kunnen meedraaien op de universiteit. De negen studenten van het Initiatief waren pioniers. Zij hebben hun vertrouwen gesteld in het ILI-team van de universiteit van Maynooth en zodanig gewerkt aan de vormgeving van het initiatief dat verstandelijk gehandicapte personen net als ieder ander naar de universiteit kunnen als ze dat willen. Dankzij hun toewijding aan de universitaire gemeenschap en hun niet-aflatende inspanningen in het publieke domein op conferenties en workshops, hebben de studenten korte metten gemaakt met het idee dat het hoger onderwijs geen plaats is voor mensen met een verstandelijke beperking. Integendeel: ze hebben bewezen dat het hoger onderwijs er juist ook voor hen is, en laten zien ideeën te kunnen conceptualiseren, bekritiseren en ontwikkelen en volledig aan het studentenleven te kunnen deelnemen.

 


Josephine Finn is EUCEN-lid en docent aan Maynooth University, faculteit Adult and Community Education

Saranne Magennis is directeur, Maynooth University, beleidsafdeling Higher Education

Laura Burke is Assistant Researcher aan Maynooth University, faculteit Adult and Community Education

Login (7)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?