Blog
Blog

EPALE LongReads: Erfgoed ingezet voor volwasseneneducatie en vice versa

Dr. Henrik Zipsane deelt een bijzonder verhaal over hoe zijn stichting besloot van een openluchtmuseum in Zweden een plek te maken waar vluchtelingen en mensen in nood kunnen wonen, ter bevordering van de sociale cohesie.

Ostersund Museum Housing for Refugees.

Geschreven door H. Zipsane

Dr. Henrik Zipsane deelt een bijzonder verhaal over hoe zijn stichting besloot van een openluchtmuseum in Zweden een plek te maken waar vluchtelingen en mensen in nood kunnen wonen, ter bevordering van de sociale cohesie.

De Jamtlistichting is beheerder van een relatief groot museum in Östersund in het midden van Zweden in de regio Jämtland-Härjedalen, zo'n 600 km ten noorden van Stockholm. Ons museum, dat in 1912 is opgericht, speelt een grote rol in de (weder)opbouw van de regionale en nationale identiteit van de plaatselijke bevolking.

Helaas zijn er veel gevallen van vreemdelingenhaat geweest in de regio. De meeste vluchtelingen en immigranten besluiten zich in het zuiden van Zweden te vestigen (in Jämtland-Härjedalen is het aantal niet-Europese immigranten slechts 12%, terwijl het gemiddelde landelijk op 22% ligt), maar er zijn veel confrontaties geweest tussen de plaatselijke immigranten en de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Midden- en Noord-Zweden. Daar komt nog bij dat het opleidingsniveau in onze regio het laagste van het hele land is.

Het bestuur van de Jamtlistichting kwam tot de conclusie dat als we willen we dat het museum iedereen in Jämtland-Härjedalen bereikt en bijdraagt aan de onderlinge cohesie, we ons moeten bezinnen op de vraag waar ons museum voor staat en hoe we dat laten zien.

Daarom besloot het bestuur in 2015, toen het huisvesten van het grote aantal vluchtelingen zelfs in het noorden van Zweden problematisch bleek te zijn, te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om op het museumterrein goedkope maar kwalitatief goede woningen te bouwen voor mensen in nood. In december 2015 kreeg het bestuur toestemming om te beginnen met de aanleg van een dorpje op het museumterrein, met negen woningen van 54 m2 en acht woningen van 26 m2. Dit noemden we het Jamtli New Village-initiatief. In februari 2018 zijn alle woningen, inclusief tuintjes en buitenvoorzieningen, klaar.

Ostersund Museum Housing for Refugees.

We werken nauw samen met collega's van de gemeente Östersund en de gemeentelijke woningcorporatie. Naar verwachting zal ongeveer 60-70% van de bewoners bestaan uit vluchtelingen uit Irak, Syrië, Afghanistan en een aantal Noord-Afrikaanse landen. Als alles klaar is, zouden er zo'n 50-60 mensen op het museumterrein kunnen wonen. Nadat we mensen hebben geholpen met huisvesting, is de volgende stap ze veilige en positieve ervaringen te bieden. De derde stap is dan bewoners stimuleren hun stempel te drukken op het museum.

We hebben drie redenen voor dit initiatief:

 1. We willen hulp bieden aan personen en jonge gezinnen in onze regio die huisvesting nodig hebben.
 2. We willen de multiculturele dimensie van ons museum wat betreft collecties, documentatie, tentoonstellingen en programma's versterken.
 3. We denken en hopen dat dit initiatief op de lange termijn zal helpen om het museum aantrekkelijk te maken voor iedereen die in onze regio woont, zodat het niet alleen mensen met een traditionele Zweedse achtergrond aanspreekt.

leerproces. Als kader voor ons initiatief gebruiken we het levenlanglerenperspectief voor het vormen, stimuleren en onderhouden van burgerschap. Tijdens de lopende besprekingen over de herziening van het concept van kerncompetenties voor een leven lang leren, hebben onze collega's van de European Association for the Education of Adults (EAEA) het volgende verklaard:

 

Het kader biedt de mogelijkheid om de competenties te definiëren die mensen nodig hebben om hun leven te organiseren en om met de uitdagingen van steeds complexere samenlevingen en werkplekken om te gaan. Wij zijn van mening dat het kader gestoeld moet worden op principes die kenmerkend zijn voor de Europese benadering van competenties:

 • een humanistische aanpak volgen;
 • sociale insluiting en cohesie als prioriteit aanmerken;
 • democratische samenlevingen mogelijk maken;
 • duurzame levens en samenlevingen stimuleren en
 • ruimdenkende gemeenschappen bevorderen.

Ostersund Museum Housing for Refugees.

Het Jamtli New Village-initiatief wordt geacht te werken in de geest van deze Europese benadering van leren. Het is ons doel een 'intercultureel contract' tussen de bewoners, het personeel en de bezoekers van het museum tot stand te brengen. Daarmee doelen we op een afspraak om een aantal relatief eenvoudige principes te volgen met betrekking tot het opbouwen en onderhouden van goede en productieve relaties. Die principes luiden als volgt:

 • Het personeel groeit persoonlijk en als groep door betrokkenheid bij onze bewoners.
 • De bewoners groeien persoonlijk en als groep door betrokkenheid bij het museum.
 • Het personeel en de bewoners groeien samen door elkaar te ondersteunen in het besef dat samenwerking tussen de twee groepen ervoor kan zorgen dat bezoekers zich welkom voelen. Zo dragen ze financieel bij aan verdere ontwikkeling in ieders voordeel.

Deze principes lijken misschien nogal eenvoudig en vanzelfsprekend, maar we hebben besloten om niet zomaar aan te nemen dat ze zullen worden gerealiseerd. De principes zijn opgesteld door het bestuur van de stichting, niet door de partijen die betrokken zijn bij de realisatie ervan. Ze geven dus de doelen van de stichting weer en kunnen tijdens het proces nog enigszins aangepast of verder ontwikkeld worden, zodat ze geaccepteerd worden door bewoners, personeel en bezoekers.

Ons museum is erg populair en heeft een geweldige geschiedenis als regionale ontmoetingsplaats. Wij menen dat die positie in de toekomst behouden moet blijven. In het tijdperk van globalisering is dat alleen mogelijk als we uitgaan van de gedachte 

iedereen heeft het recht om erfgoed voort te brengen.

Het in praktijk brengen van die gedachte is een uitdaging die vraagt om de gecombineerde inzet van tradities en competenties op het gebied van erfgoed en volwasseneneducatie. Ik weet zeker dat we het samen voor elkaar kunnen krijgen.


Dr. Henrik Zipsane is directeur van de Jamtlistichting, een Zweedse erfgoedorganisatie, en mede-oprichter van The Nordic Centre of Heritage Learning & Creativity, een onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie voor leren door betrokkenheid bij erfgoed. Hij is gastdocent in erfgoedonderwijs en regionale ontwikkeling aan de Universiteit van Linköping en werd in 2017 door de Europese Commissie aangesteld als deskundige op het gebied van cultuur en volwasseneneducatie. Dr. Zipsane is sinds 2012 betrokken bij het European Expert Network on Culture en sinds 2014 deskundige bij de European Museum Academy.

Login (13)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

Erasmus + mobility training on Online Marketing

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer