Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

EPALE interview: Cora van de Koppel - Alsare

Cora van Koppel is beleidsmedewerker bij Alsare, een private aanbieder voor volwasseneneducatie. Cora is werkzaam rondom het basisvaardighedenonderwijs voor volwassenen en zet zich al jaren in voor het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en school en het stimuleren van de doelgroep om de Nederlandse taal te gaan leren.

Cora van de Koppel is beleidsmedewerker bij Alsare, een private onderwijsaanbieder voor volwasseneneducatie. Cora is werkzaam rondom het basisvaardighedenonderwijs voor volwassenen. Ze heeft een achtergrond in het welzijnswerk en in het onderwijs met een specialisatie in het verbinden van het onderwijs met andere partijen. Ze zet zich al jaren in voor het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en school en het stimuleren van de doelgroep om de Nederlandse taal te gaan leren. Door haar jarenlange ervaring kent ze het veld goed. In haar functie als beleidsmedewerker zet ze deze kennis in om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in het onderwijs te ontdekken. 

Wat is jouw visie voor de volwasseneneducatie?‘Wat je moet leren doen, leer je al doende.’ Dat is de visie van de organisatie en daar sta ik helemaal achter. Het is ook mijn eigen manier van leren. Datgene wat je gelijk moet en kan toepassen, beklijft heel erg.Mijn droom is dat mensen de taal niet leren omdat het moet, maar omdat dit ze gelukkig maakt. Dat ze meer vrijheid ervaren door zelf Nederlands met de leerkracht van hun kind te spreken of met de dokter te praten. Dat ze steeds zelfstandiger worden en dan ook voelen: ‘Ik kan het en het gaat heel goed!’. Door successen te ervaren, raken ze gemotiveerd om verder te leren.

 

Kun je iets vertellen over de organisatie waar je voor werkt? Alsare bestaat uit twee takken: als eerste de Academie, waar de uitvoering van onderwijs plaatsvindt. En ten tweede Ontwikkeling en Advies, waarbinnen we nieuwe projecten en methodieken ontwikkelen en scholen en bedrijven adviseren. Binnen de Academie bieden wij inburgering aan en voeren we taaltrajecten binnen drie verschillende ‘sporen’ uit:

  • Taal en Ontwikkeling voor ouders met jonge kinderen
  • Taal en Gezondheid
  • Taal en Werk

We bieden ook taaltrajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen taalles en van daaruit worden zij naar werkervaringsplaatsen toe geleid.Bij onze ontwikkelingsopdrachten moet je denken aan het ontwikkelen van nieuwe methodieken, bijvoorbeeld rondom taalles in een bepaalde context. Ook ondersteun en adviseer ik basisscholen en middelbare scholen in het opzetten van ouderbeleid en ouderactiviteiten.

 

Wie bereik je met jullie onderwijs?Volwassenen die een extra zetje nodig hebben, waarbij taal de rode draad is. Het gaat zowel om de NT1’ers, NT2’ers en de ‘NT1,5-ers’.

 

Wat maakt jouw organisatie uniek? Wij ontwikkelen veel methodieken zelf en in samenspraak met de klant. Bijvoorbeeld de methode voor leerspoor Taal en Werk. Die methode bestaat uit een aantal basismodules en taalmateriaal op verschillende niveaus. Daarop aansluitend maken we specifiek lesmateriaal aansluitend bij de wensen van de werkgever. Aan elk bedrijf vragen we wat hun medewerkers moeten leren om goed te functioneren. Dat is voor elke organisatie anders. Voor de gemeentereiniging van onze stad waren dat bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden.

 

In maart kwam de maatschappij bijna helemaal stil te liggen. Wat was jouw eerste reactie?Ik zag veel van onze leslocaties sluiten. Mijn eerste gedachten waren: ‘Wat nu?’, maar ook ‘Hoe gaat het met mijn collega’s?’ en ‘Hoe gaat het met de cursisten?’. Onze focus lag meteen op het contact houden met de cursisten, zodat ze aangesloten blijven en niet uit beeld verdwenen. We zijn meteen begonnen iedereen goed te informeren over de situatie en ook bereikbaar te zijn voor vragen. Al onze cursisten zaten al in groepsgesprekken op WhatsApp en onze docenten hebben zich in de eerste dagen ingezet om het contact te onderhouden. Eerst was het puur uit belangstelling en wilden we zeker weten dat het goed ging met iedereen. Binnen één week gaven onze docenten de cursisten ook (taal)opdrachten in de groepsapps. Ondertussen zagen wij de noodzaak om een online alternatief te ontwikkelen voor onze fysieke taallessen. Met een webdesigner hebben we toen een digitaal platform gelanceerd, en hebben we een groot deel van onze methodieken gedigitaliseerd. Ook zijn we lessen via Zoom gaan geven. Zo konden cursisten ook thuis aan hun taalontwikkeling blijven werken.

 

Hoe is het platform tot stand gekomen?We hadden al langer de ambitie om een gedeelte van ons onderwijs te digitaliseren en door de coronacrisis kwam dit in een stroomversnelling. Cursisten en docenten zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling. Wij toetsten steeds bij hen wat wel en niet werkt, waarna wij terugkoppeling van ze kregen. Docenten merkten wat cursisten lastig vonden, bijvoorbeeld bij het inloggen of het krijgen van instructies. Toen het begin er was, hebben we de cursisten laten inloggen, vaak met telefonische ondersteuning van onze projectmanagers. Naarmate de lockdown langer duurde, zijn wij meer materiaal gaan toevoegen.

 

Hoe houden jullie cursisten op afstand aangesloten?  Iedereen met interesse kan zich aanmelden op de website. Mensen doen dan een digitale intake, eventueel met telefonische ondersteuning van ons. We kunnen hun vorderingen online volgen, dus we weten hoe de cursisten ervoor staan. Verder houden onze projectmanagers nog steeds via de groepsapps contact met cursisten. De meesten zijn daardoor nog steeds in beeld. Het is leuk om te horen hoe zij spraakberichten inspreken voor elkaar en onderling hulp bieden bij het inloggen. Soms zien we dat cursisten tot middernacht bezig zijn geweest om de ander te helpen.De cursisten van het spoor Taal en Werk gingen als eerste enthousiast aan de slag met de digitale leeromgeving. Zij konden nu op hun eigen ritme leren. Veel cursisten werken overdag en ze gaan ’s avonds aan de slag op het platform. Dat mensen nu hun eigen tijd kunnen indelen is een groot voordeel. De mensen uit de sporen voor Opvoeding en Gezondheid haakten wat later aan. We zien dat de cursisten uit het spoor Taal en Ontwikkeling juist nu heel veel online activiteiten samen met hun kind ondernemen.

 

De maatregelen worden binnenkort versoepeld. Wat betekent dat voor jullie?Normaal zijn we dicht in de zomervakantie, maar dat betekent dat we onze cursisten weer niet kunnen zien. Dat zagen we niet zitten. Daarom hebben we de Zomeracademie opgezet. Samen met verschillende wijkpartners zorgen wij ervoor dat onze cursisten de hele zomer kunnen deelnemen aan activiteiten die in de stad worden georganiseerd, uiteraard op gepaste afstand. Iedereen krijgt een Zomerpaspoort, waarin zij stempels verzamelen per activiteit die ze die zomer ondernemen. Veel wijkpartners organiseren activiteiten voor de jeugd. Door intensieve samenwerking hebben wij hier ook activiteiten voor volwassenen aan kunnen koppelen.

 

Hoe beïnvloedt de coronacrisis de sector van de volwasseneneducatie?We zien een enorme toename in de zelfredzaamheid van cursisten. Ze zijn over de drempel heen gestapt om zelf actie te ondernemen om te leren. Ook zijn cursisten veel bewuster van hun eigen leerproces en voelen zich hier nu eigenaar van. Door alle veranderingen van de afgelopen tijd, gaan mensen anders over zaken nadenken. Dat merk ik bij mezelf, maar ook bij de cursisten. Ik kijk er wel heel erg naar uit om mensen weer in het echt te zien. De basis van ons onderwijs is ‘Leren van elkaar.’ We proberen dat nu gedeeltelijk online op te vangen, maar in fysieke lessen gaat dat beter. Ik denk wel dat het onderwijs nooit meer 100% fysiek wordt, maar dat er in de toekomst een combinatie van fysiek en online onderwijs komt.

 

Login (3)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?