Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

EIT – Europese IntegratieTalen

Inleiding

In een Europa dat vandaag de dag, te kampen krijgt met een drukkende migratiecontext, hebben wij, partners van het project EIT (Europese IntegratieTalen), inspanningen geleverd voor het verbeteren van de leeromgeving van de Europese talen door migranten.

Dank zij dit project, gefinanceerd via Erasmus + KA2, hebben we een online tool op punt gezet – MOOC– gericht op trainers in Europese talen om hen te inspireren in hun onderwijs naar studenten toe. De MOOC is open, gratis en met onbeperkte toegang.

De activiteiten van dit project

Om van dit idee een realiteit te maken, hebben we gesteund op ieders ervaringen en expertises :

- Écrimed', een taaltechnologisch bureau, heeft het didactisch materiaal ontworpen door zich te baseren op de « taal als integratiemiddel » (en niet als « vreemde taal »),  zich richtend op een actieve deelname van de nieuwe burger, via een dynamiek op 3 niveau’s : de taalvaardigheden om te kunnen functionneren in het dagelijkse leven, om deel te kunnen uitmaken van het burgerlijke leven en voor een levensproject voor hem, zijn familie en kinderen.

- Steunend op het didactisch materaal dat Écrimed in Rennes verwezenlijkt heeft; werden sociolinguïstische workshops georganiseerd bij ARSAP (vormingscentrum voor volwassenen) in Pordenone; en in het "Huis van de Vrouw" van Schaarbeek (publieke dienst die ijvert voor de emancipatie van de vrouwen). Deze workshops werden geanimeerd door Euro-Idea (expert in volwassenonderwijs) in Brussel.

In Rennes waren de deelnemers werkzoekenden, met een voldoende kennis van de taal,  maar die een « nuttig » netwerk misten in hun zoektocht naar werk. In Pordenone werd een “formele” opleiding georganiseerd voor migranten die een cetificaat in taalvaardigheden wensten te bekomen. Een tweede workshop heeft zich geankerd in  de eerste met dezelfde dynamiek: een multicultureel koor dat bijkomend een repertorium van traditionele liedjes uit het thuisland van de zangers en zangeressen (en ook italiaanse liedjes) heeft gezongen. Een derde workshop is tot stand gekomen op vraag van moeders afkomstig uit Bangladesh, aan wie werd gevraagd een feestbuffet te maken voor het afsluiten van het project, maar die verkozen het italiaans aan te leren alsmede lessen in bengali voor te stellen aan hun kinderen. In Brussel hebben de vrouwen hun culinaire vaardigheden kunnen tonen: ze gingen van de praktijk naar het leren van de woordenschat  omtrent hun recept, om een boodschappenlijst op te stellen en beetje bij beetje, gastronomische evenementen te organiseren van A tot Z.

- De deelnemers aan deze workshops maakten integrant deel uit van het project en hebben zelf bijgedragen tot het opbouwen van nieuw didactisch materiaal om de link te leggen tussen de theoretische bedenkingen en de toepassing ervan op 2 tools : de Audio-Psycho-Phonologie en de transculturele biografie.

- Doorheen het project werd al het didactisch materiaal gedigitaliseerd door Klyolab, dat tevens verantwoordelijk was voor het tot stand brengen van een MOOC, en een platform voor afstandsonderwijs, opdat alle lessen gratis toegankelijk zouden zijn, beschikbaar zonder limiet in de tijd, volledig oplaadbaar en gericht op leraren in Europese talen, werkzaam in een vormingscentrum en/of associatieve sector voor het onthaal van migranten.

Alle korte termijn doelstellingen werden behaald :

-het op punt zetten van het didactisch materiaal;

-de lancering van een online platform  voor afstandsonderwijs;

-een MOOC, gratis en volledig toegankelijk voor iedereen zonder limiet in de tijd;

-de organisatie van meerdere participatieve sociolinguïstische workshops, waarin de migranten acteurs waren (individueel onderwijs en socialisering).

  

Het project resulteerde in de online lancering van de MOOC, en sindsdien is het aantal geabonneerden blijven toenemen. Dit doet ons vermoeden dat onze experimenten reeds worden gelezen, beluisterd, getest en herbruikt in verschillendde andere toepassingen. Het doet ons hopen dat de impact op middellange termijn (een betere integratie door het aanleren van een EIT) zal voortduren.

Het gebruik van deze tool heeft geleid tot bijzonder positieve resultaten bij 110 migranten : allen hebben hun persoonlijke doel bereikt: een verbetering van hun taalvaardigheden; een kwailificerende opleiding vinden om aan werk te geraken; uit hun isolement komen,;aan constructieve projecten deelnemen ; andere culturen ontmoeten en nieuwe normen aannemen in het gastland.

Bovendien heeft het netwerk, opgebouwd dankzij dit project, aan elk van ons toegelaten om een « ketting van welkomsinitiatieven” op te bouwen om integratie te bevorderen. We hebben inderdaad professionelen van de associatieve sector, de arbeidsmarkt, de sociale sector en de publieke sector kunnen samenbrengen, alsmede politieke verantwoordelijken om beter aan de noden en voorstellen van de migranten aangaande burgerschap te kunnen beantwoorden.

We kunnen tevens met fierheid beweren dat we migranten van alle oorsprongen en autochtonen hebben verzameld, omdat we uit ervaring weten dat, om te komen tot een beter   “samen leven”, het uitproberen de beste manier is. We schatten op “1500” het aantal personen getroffen door dit project.   

Partners van dit project:

"Huis van de Vrouw " van Schaarbeek (coördinatrice) - België;  Euro-Idea - België, Ecrimed ’- Frankrijk, ARSAP- Italië, KLYOLAB -Italië

Meer uitleg over het  ganse proces van dit project is te vinden op de website van het project in twee talen frans/italiaans.

http://langueseuropeennesdintegration.eu/

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?