European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Dossier: Werving specifieke doelgroepen in de volwasseneneducatie

In dit dossier 'Werving specifieke doelgroepen in de volwasseneneducatie' is informatie te vinden over werving, benadering, vindplaatsen en communicatie van NT1-ers. Verdiep je in de artikelen over het thema werving van NT1-ers en neem kennis van de nieuwste inzichten en oplossingen.

Epale_thema_werving_specifieke_doelgroepen

NT2-leerders hoeven in de meeste gevallen niet naar cursussen toegeleid te worden, maar NT1-ers wel. Ze worden vaak benaderd op basis van bepaalde kenmerken. NT1-ers met een leerwens heten ‘laaggeletterd’ en vaak worden ze geassocieerd met schuldenproblematiek en een ongezonde leefstijl. Welke volwassene wil zich hierin herkennen? Verdiep je in de artikelen over het thema werving van NT1-ers en neem kennis van de nieuwste inzichten en oplossingen. 

Leeswijzer

Bekijk deze interessante bronnen om meer te weten te komen over dit thema! Er is wat betreft werving van NT1-leerders duidelijk een tendens waar te nemen naar een benadering op maat. De leerwens is het uitgangspunt. Die maakt deel uit van de motivatie om te leren en vormt de basis van het aanbod. Een gedegen intake past hierbij en ook een ‘coachende’ houding van de docent/begeleider. Niet doceren maar observeren en begeleiden. Er is nog weinig data-onderzoek gedaan naar de werving van NT1-cursisten. De meeste documenten zijn gebaseerd op ervaringen in de praktijk. Gedegen onderzoek is hard nodig om de beweringen en constateringen van de deskundigen in het vakgebied te staven.

Ook een mening of aanvulling? Gebruikt u zelf een wervingsmethode die werkt? Wij stellen uw bijdrage op prijs! Laat het weten middels een bijdrage onderaan het betreffende item, door een eigen bijdrage te plaatsen of via epale@cinop.nl

Enkele gedachten over werving NT1-deelnemers - Blog

Wat is de invloed van uitnodigingsteksten op de deelname van laaggeletterden aan onderzoek? - Nieuws

Leidt het aanpassen van brieven om aan onderzoek of een enquête mee te doen tot een hogere respons? Lees de uitkomsten van een onderzoek hierover. Dit onderzoek is uitgevoerd door I&O research. 

Learning-ss

Recht op leren: ook voor laaggeletterden! - Leermiddel

Leren van het verleden en de toekomst versterken: in deze publicatie aanbevelingen over het het bereiken van laaggeletterden en specifiek het onderwijs aan NT-ers verbeterd kan worden.

KLASSE! Een programma voor de werving van laaggeletterden - Nieuws

Een nieuw en innovatief programma, ontwikkeld door Marian Janssen van ‘Zet een punt!’, om laaggeletterde NT1'ers te vinden, benaderen en werven. Uitgangspunt van het programma is de leerwens van de individuele deelnemer. 

Wat werkt om NT1'ers te herkennen, bereiken en activeren? - Nieuws

Laaggeletterden ten behoeve van toeleiders in beeld gebracht. 

Huisartsen bereiken laaggeletterden via moskeedagen - Nieuws

Het organiseren van moskeedagen kan huisartsen helpen om laaggeletterden met een migrantenachtergrond te bereiken.

NT1 Leren: methodiek voor maatwerk NT1 - Leermiddel

Maatwerk bieden aan NT1-leerders met een blended leren methodiek.

Onderzoek naar houding ten aanzien van laaggeletterdheid - Leermiddel

Een onderzoek over het kennisniveau, de houding en het gedrag van de Nederlandse bevolking t.a.v. laaggeletterdheid. Een dergelijk onderzoek is nuttig met het oog op de aanpak van werving van NT1-cursisten.

Framing: hoe wordt laaggeletterdheid onder de aandacht - Leermiddel

Het beeld dat van laaggeletterden bestaat, heeft invloed op de werving. In dit onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan voor de communicatie over het onderwerp laaggeletterdheid. 

Kansen voor bibliotheken om laaggeletterden te bereiken - Leermiddel
Kansen_voor_bibliotheken_om_laaggeletterden_te_bereiken

Hoe kunnen bibliotheken een grotere rol spelen voor laaggeletterden?

Toolkit werving: campagne Brabant - Leermiddel

Campagnematerialen om laaggeletterden te bereiken en helpen beter te leren lezen en schrijven.

Werving NT1: Wat werkt? - Leermiddel

Succes en risicofactoren benoemd met betrekking tot werving.

Herkennen, bereiken en activeren van mensen met onvoldoende basisvaardigheden - Leermiddel

Wat zijn werkwijzen die helpen om in de praktijk te herkennen dat je met een laaggeletterde te maken hebt? Hoe kijk je vervolgens samen met hen wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar vaardigheden te ontwikkelen?

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer