European Commission logo
Maak een account aan
Blog
Blog

CYT-project geeft jongeren een stem tijdens Corona

Covid-19 Youth Theatre (CYT) is een project dat bijdraagt aan de verbetering van de sleutelcompetenties van kwetsbare jongeren.

Covid-19 Youth Theatre (CYT) is een project dat bijdraagt aan de verbetering van de sleutelcompetenties van kwetsbare jongeren.

CYT is een Erasmus+ jongerenproject, dat een bijdrage levert aan de verbetering van het niveau van sleutelcompetenties en vaardigheden van kansarme jongeren, in het bijzonder aan de ontwikkeling van hun creativiteit, expressie door woord en gebaar, muziek en dans. In dit blog laten we zien hoe jongeren zich op verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven kunnen uitdrukken over een onderwerp dat hen direct aangaat. Tijdens Corona voelden ze zich monddood gemaakt, het theater gaf hen de mogelijkheid hun stem weer te laten meetellen.  

Jongeren uit vijf EU-lidstaten kwamen samen om in hun eigen land een theatervoorstelling te maken over hoe Covid-19 hun leven nu en mogelijk in de toekomst beïnvloedt. De meesten van hen hadden nog nooit eerder geacteerd, maar wilden wel meedoen omdat het onderwerp hen aansprak. Zij hielpen bij het schrijven van een scenario, verzonnen rollen en situaties en, met of zonder de coronabeperkingen, repeteerden zij, leerden hun tekst, maakten zich hun rol eigen, leerden hoe zij hun stem en lichaam op het toneel konden gebruiken en hoe ze moesten samenwerken om tot een goed resultaat te komen.  Na ongeveer zes maanden repeteren was de tijd gekomen om op te treden voor een publiek bestaande uit ouders, andere jongeren, leraren en jeugdwerkers.

In alle teams zagen we tijdens de ontwikkelingsfase van de voorstelling hoe de verschillende fasen (scenarioschrijven, repeteren, opvoeren en reflecteren) verbonden werden met de eigen ontwikkeling van de spelers: inclusie, controle, intimiteit, empowerment en visie. Alle teams ervoeren ook dat samenwerken, elkaar helpen en stimuleren heel belangrijk was.                                

Werken met theater kan jongeren de mogelijkheid bieden zich te uiten en is tevens een middel dat hen kan inspireren en activeren om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen. Theater biedt jongeren de mogelijkheid om hun eigen alternatieve beelden te creëren, om hun eigen uitdagingen, verlangens, angsten en problemen uit te drukken. 

Het is aan te bevelen dat jeugdwerkers en hun opvoeders deze methode in hun werk gaan gebruiken, omdat hiermee empowerment, zelfvertrouwen en sociale participatie van jongeren sterk ondersteund wordt. Ter ondersteuning hebben we een handboek scenarioschrijven ontwikkeld, een reeks video's, een methodologie voor het werken met theater en richtlijnen voor een dialoog met het publiek.

Cyprus

In Cyprus haakten al vrij vroeg verschillende jongeren af omdat ze de repetities niet konden combineren met school, studie of werk. Gelukkig slaagde men er in vervangers te vinden en vond er in december 2021 een voorstelling van bijna 50 minuten plaats, getiteld "Jongeren verenigd om Covid-19 te overwinnen". Hoewel het op een traditioneel toneelstuk lijkt, is er geen ontwikkeling van de personages: de jongeren spelen vooral hoe de maatschappij tegen jongeren aankijkt. We zien de gevolgen van Covid voor jongeren: het zoeken naar positieve activiteiten, vrijwilligerswerk en vaccinatie. Het stuk begint met een bijzondere klassieke inleiding waarin Covid wordt gepersonifieerd als een man die tevreden is met wat hij doet. Hij wordt vergezeld door zijn voortdurend om hem heen dansende geweten, terwijl hij voorbijgangers probeert te besmetten. Er is muziek tussen de verschillende scenes en ook de traditionele Cypriotische dans ontbreekt niet. Het stuk eindigt in een demonstratie waarin gediscussieerd wordt over welke boodschappen de jongeren willen overbrengen. Naast de onderlinge solidariteit is er ook ruimte voor verschil van mening.

CYT voorstelling jongeren Cyprus

Griekenland

In Griekenland was de opzet in de zomer van 2021 rond en waren de repetities al in volle gang. Het toneelstuk werd door het hele team tijdens de repetities ontwikkeld, van de regie tot het scenario dat richting gaf aan improvisaties voor het delen van gevoelens en motivatie. Het was de bedoeling de voorstelling vlak voor Kerstmis op te voeren, maar toen het zover was werd de groep zelf getroffen door Corona en kon de voorstelling niet doorgaan. Gelukkig was de generale repetitie op video opgenomen, zodat het stuk later online gepresenteerd en besproken kon worden.

Het Griekse stuk gaat over hoe jongeren de pandemie ervaren. In tegenstelling tot de Cypriotische voorstelling concentreert men zich op de verschillen. Ze kiezen voor een enigszins abstracte enscenering die de tijdlijn van corona en de komst van de verschillende maatregelen volgt en laat zien hoe verschillende soorten mensen op deze veranderingen reageren. Er is een pandemie-ontkenner, een scepticus, een angsthaas, een zorgende, een onnadenkende en een voorzichtige persoon.  Alle spelers zitten gevangen in hun eigen gescheiden persoonlijke ruimte tussen de macht van de overheid enerzijds en de externe publieke ruimte anderzijds. Centraal in het stuk staat hoe de verschillende types op de gebeurtenissen reageren. Pas in de laatste scène naar de toekomst toe reageren alle personages eenvormig.

CYT voorstelling jongeren Griekenland

Nederland

Ook in Nederland moesten er op het laatste moment nieuwe spelers gevonden worden. De Nederlandse jongeren nemen ons mee naar een studentenhuis en laten ons zien hoe het is om met zoveel verschillende persoonlijkheden een gezamenlijke woonkamer te delen. We zien woede en ongenoegen als online studeren niet lukt, frustratie als uitgaan, feesten en festivals niet meer mogen. Dat eten alleen nog maar thuisbezorgd kan worden. Heftige discussies over de zin en onzin van de verschillende coronamaatregelen, maar ook over hoe ze met elkaar om moeten gaan. We zien ook hoe ieder individuele oplossingen zoekt, zoals dansen, sporten en gedichten schrijven. En wat er gebeurt als een van hen zelf direct met corona te maken krijgt. Ze moeten het samen doen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Erover praten en naar elkaar luisteren is belangrijk. Je suis corona is de titel van het toneelstuk, je bent wat je van corona maakt.

CYT voorstelling jongeren Nederland

Roemenië

Het Roemeense stuk neemt ons mee naar een plattelandsdorpje waar corona ver weg leek. Het heet Monika's Bar, naar de dorpskroeg waar iedereen elkaar altijd ontmoet. We zijn getuige van de situatie net voor de pandemie en net erna. Het stuk laat duidelijk zien wat er met de verschillende personages is gebeurd. Allen hebben tot op zekere hoogte onder corona geleden, maar op verschillende manieren. Geconfronteerd worden met zieke en stervende mensen, een partner verliezen, de bar moeten sluiten, werk en inkomen verliezen. Maar er is er ook één die baat heeft gehad bij de situatie....                                                                                                                                          Tijdens de repetitieperiode moesten de repetities tijdelijk worden stopgezet omdat corona toesloeg onder de acteurs. Het toneelstuk was werkelijkheid geworden.

CYT voorstelling jongeren roemenie

Polen

In Polen werd de tekst van het toneelstuk tijdens de repetities geschreven. De jonge acteurs speelden verschillende scènes door te improviseren en elke improvisatie werd opgenomen. De dialogen werden vervolgens opgeschreven en vormden de basis van het toneelstuk.

In de voorstelling zien we jongeren die opgesloten zitten in hun kamer. Ze communiceren met de wereld en met elkaar, tijdens de lessen en op afstand, via online instant messaging. Via de dialogen leren we de hoofdpersonages kennen. Het stuk gaat over de verschillende karakters van deze mensen, hun relaties en hoe ze zich verhouden tot corona. Wat gebeurt er als een van hen lange tijd niets van zich heeft laten horen? Tegen de achtergrond van ieders dominante emoties ontvouwt zich een psychologisch drama van roddels, nepnieuws en manipulatie, en tegelijkertijd behandelt het stuk de rol van sociale media en online communicatie.

CYT voorstelling jongeren Polen

Alle voorstellingen zijn op video vastgelegd en hier terug te zien.

Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer