Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Care4U gaat de vaardigheden en competenties van verzorgers verbeteren door uitwisseling van kennis over dagelijkse praktijk

                                            

Vriendelijkheid is als een stralend licht dat iemand uit het donker haalt. Je weet nooit hoeveel jouw zorg ertoe doet. Je kunt echt iets betekenen voor een ander, vandaag nog.- Amy Leigh Mercree, auteur

Blog door Katalin Ferencz S.

De bevolking van Europa is aan het vergrijzen. In combinatie met de afname in overheidsuitgaven aan gezondheidszorg leidt dit tot een toenemende behoefte aan thuiszorgdiensten. In heel Europa is dan ook steeds meer vraag naar thuiszorgers. Ondanks goede kansen op werk is de meerderheid van de thuiszorgers niet afdoende opgeleid in de taken die ze regelmatig moeten uitvoeren; in de thuiszorgsector worden meer theorielessen dan training in de dagelijkse praktijk gegeven. Bovendien wordt in de opleiding geen rekening gehouden met de verschillen tussen de EU-landen met betrekking tot gezondheidsprotocollen en beste praktijken, waardoor thuiszorgers beperkt worden in hun capaciteiten en kansen.

Er is dan ook om twee redenen afdoende opleiding in de thuiszorgsector nodig: enerzijds omdat duidelijk is dat een goede afgeronde opleiding de inzetbaarheid van mensen verbetert, anderzijds omdat alleen met betere en innovatievere opleidingsprogramma's wordt voorkomen dat te laag gekwalificeerde mensen taken uitvoeren, met risico's voor de gebruikers van de diensten tot gevolg.

Partners uit vier Europese landen (Best Institut GmbH, Oostenrijk, Brain Injury Matters, VK, Spektrum Educational Center Foundation, Roemenië, en Eolas S.L. en HI-IBERIA, de Spaanse coördinator) bundelen hun krachten om vernieuwende benaderingen te ontwikkelen binnen het CARE4U-project, dat met steun van de Europese Commissie wordt gefinancierd door het strategisch partnerschapsprogramma van Erasmus+ en KA2. Doel van Care4U is het verbeteren van de vaardigheden en competenties van huidige thuiszorgers door middel van kennisuitwisseling over de dagelijkse praktijk, die nuttiger is dan theorielessen. Ook wordt de inzetbaarheid op EU-niveau bevorderd dankzij de gidsen per land over de methodologieën en beste praktijken aldaar. Deze uitwisseling van vaardigheden en competenties zal op basis van ICT-technologie via een online leerplatform plaatsvinden. Het platform zal leermogelijkheden bieden die op de behoeften van individuele volwassen lerenden zijn toegesneden door content voor opleiding en kennisverwerving beschikbaar te stellen die thuiszorgers gewoonlijk niet geboden wordt. Dit materiaal zal beschikbaar zijn voor mensen van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding en hogeronderwijsinstellingen, maar ook voor organisaties en entiteiten die toekomstige thuiszorgers opleiden.

CARE4U is dan ook de realisering van een baanbrekend idee dat hoogwaardige leermogelijkheden biedt op basis van bestaande ervaring, de diepgaande expertise van de partners, vernieuwende hulpmiddelen, methodologieën en benaderingen die zijn gevalideerd in nationale en internationale omgevingen. De geproduceerde materialen en resultaten worden na afloop van het CARE4U-project via open licenties gratis beschikbaar gesteld en gepromoot.

De eerste transnationale bijeenkomst van het CARE4U-consortium vond op 18 oktober 2017 plaats in Madrid. Tijdens de bijeenkomst presenteerden de partners hun instellingen, werd informatie over CARE4U-beheer gegeven en vonden eerste technische discussies en nieuwe planning voor Intellectual plaats. Ook werden tijdens deze bijeenkomst outputs (een platform en handboek) ontwikkeld en werd een begin gemaakt met verspreidingsactiviteiten. Hulpmiddelen voor verspreiding (website, brochure, socialemediagroepen) zullen in de komende periode worden ontwikkeld. De volgende transnationale bijeenkomst vindt in mei 2018 plaats onder voorzitterschap van Best Institut GmbH (Oostenrijk).

Contactpersoon:

Inmaculada Luengo, projectcoördinator

e-mail: care4u@hi-iberia.es

 

 

Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?