Blog
Blog

Beste volwassenenopleiders, lerenden, ouders...

Een van de dingen die volwassenen ervan weerhouden deel te nemen aan onderwijs en opleidingen, blijken eerdere mislukkingen in het leren te zijn, die voor een negatieve onderwijservaring hebben gezorgd (DIMA 2.0-project, 2020; Paterson, 2018; Roosmaa & Saar, 2017). We spreken in dit verband ook wel over een belemmerende houding of opstelling of over interne belemmeringen. Dit soort ervaringen geven mensen het gevoel ‘niet goed genoeg te zijn’ en ‘dat ze niet kunnen leren’. Veel volwassenen laten zich er door dit soort ideeën en gevoelens van weerhouden om verder te leren, ook al beschikken ze wel over de vereiste vaardigheden. Deze groep volwassenen heeft meestal weinig zelfvertrouwen, faalangst en een negatieve houding tegenover leren (MacKeracher, Suart & Porter, 2006). Volgens dr. Carol Dweck zijn dit kenmerken van een statische mindset.

Oorspronkelijk gepubliceerd in het Roemeens door Demos Michael

Een van de dingen die volwassenen ervan weerhouden deel te nemen aan onderwijs en opleidingen, blijken eerdere mislukkingen in het leren te zijn, die voor een negatieve onderwijservaring hebben gezorgd (DIMA 2.0-project, 2020; Paterson, 2018; Roosmaa & Saar, 2017). We spreken in dit verband ook wel over een belemmerende houding of opstelling of over interne belemmeringen. Dit soort ervaringen geven mensen het gevoel ‘niet goed genoeg te zijn’ en ‘dat ze niet kunnen leren’. Veel volwassenen laten zich er door dit soort ideeën en gevoelens van weerhouden om verder te leren, ook al beschikken ze wel over de vereiste vaardigheden. Deze groep volwassenen heeft meestal weinig zelfvertrouwen, faalangst en een negatieve houding tegenover leren (MacKeracher, Suart & Porter, 2006). Volgens dr. Carol Dweck zijn dit kenmerken van een statische mindset.

De andere kant van de medaille is de op groei gerichte mindset. In feite zijn op groei gerichte mindset en statische mindset geen nieuwe termen. Carol is er echter in geslaagd een relevant theoretisch kader te ontwikkelen, dit toe te passen op de onderwijssituatie en te populariseren binnen de onderzoeksgemeenschap van de onderwijspsychologie. Tegenwoordig wordt haar werk op grote schaal toegepast door opleiders, praktijkmensen en onderzoekers, en wordt het ondersteund door sterk bewijs. Wat zijn een op groei gerichte mindset en een statische mindset nu eigenlijk en waarom is het nuttig om er iets over te weten? 

Voordat we ons in Carols onderzoek (Dweck, 2000, 2006, 2008, 2009) verdiepen, moeten we eerst uitleggen dat een mindset (= een verzameling van bepalende overtuigingen en attitudes) wordt beïnvloed door tal van factoren (d.w.z. ervaringen, onderwijs, cultuur, enz.). Tot deze factoren horen dus ook de invloed van eerdere docenten, coaches of opleiders, waarop we in dit artikel ingaan. Verder is het zo dat het bij de twee hierna besproken tegengestelde uitersten van het spectrum niet gaat om twee categorieën mensen. Er is een grote kans dat we op bepaalde gebieden de ene mindset toepassen en op andere gebieden de andere; we zijn dus een mengeling van de twee. We gebruiken die twee uitersten alleen als versimpeling om inzichtelijk te maken dat we een heel scala aan verschillende denkwijzen toepassen. Laten we dus eens kijken naar de grote lijnen.

 

Mindset_0

Op groei gerichte mindset versus statische mindset

Zoals hiervoor al besproken, denken mensen met een statische mindset dat behaalde resultaten het gevolg zijn van iemands aangeboren intelligentie en capaciteiten. Ze denken dat we geboren zijn met een specifieke hoeveelheid capaciteiten die ons prestatieniveau gedurende ons hele leven bepalen. Kortom, ze zien intelligentie als een vast gegeven dat ze niet kunnen veranderen. Het is dus niet verrassend dat deze mensen het belangrijk vinden dat ze slim overkomen en geen fouten willen maken, omdat ze fouten als een teken van onvermogen zien. Deze mindset heeft een aantal gevolgen voor het leren. Elke mislukking in het leertraject voelt als een bewijs van ontoereikendheid op het betreffende gebied. Deze mensen zullen daarom niet snel extra moeite doen om eerdere tegenslagen om te buigen. In plaats daarvan geloven ze dat extra moeite doen het bewijs is van lage competentie en gebrek aan talent. Hierdoor verliezen ze bij mislukkingen de moed en proberen ze niet om zich te verbeteren. Het gevolg is dat ze vaak bang zijn om risico’s te nemen (omdat ze niet dom willen overkomen), wanhopig naar erkenning van anderen zoeken (voor zelfbevestiging) en competitiedrang vertonen (omdat ze beter willen overkomen dan anderen).

Mensen met een op groei gerichte mindset zien intelligentie en vaardigheden juist als iets dat je opbouwt en ontwikkelt. Zij denken dat resultaten worden geboekt door te werken aan vaardigheden en te oefenen tot je iets goed beheerst. Daarbij is falen een teken dat er niet genoeg inspanning is geleverd. Kortom, ze hebben het gevoel dat ze controle hebben over hun vaardigheden en daarmee over hun succes. In een opleidingssituatie vinden deze mensen het belangrijk om te leren, omdat ze zich kunnen verbeteren door hun geest en kennis te ontwikkelen. Mensen met een op groei gerichte mindset begrijpen dat fouten maken en moeite doen een wezenlijk onderdeel vormen van het leerproces. Vanuit die gedachte is elke fout een kans om te leren en helpt feedback je om je te verbeteren. Voor mensen met een op groei gerichte mindset is fouten maken aanvaardbaar, maar is het tegelijk ook een waarschuwing om beter op te letten en de volgende keer harder te werken.

Stel mensen met een statische mindset de vraag “wanneer voel je je slim?”, en ze noemen situaties waarin ze een eenvoudige taak uitvoerden, een probleem snel konden oplossen of een oefening uitvoerden zonder fouten te maken. Misschien herinneren ze zich zelfs situaties waarin ze slimmer overkwamen dan anderen. Mensen met een op groei gerichte mindset zullen juist situaties noemen waarin ze ergens moeite mee hadden en met hard werken toch resultaat boekten, of situaties waarin ze anderen hebben geholpen te leren. Probeer dit vragenexperiment maar eens met mensen om u heen. U zult versteld staan van de verhalen die u te horen krijgt en er misschien ook inspiratie uit halen. In elk geval is het doel altijd om een constructieve dialoog op gang te brengen, niet om elkaar te bekritiseren.

Het belangrijkste blijft echter het beantwoorden van de vraag: “Hoe kunnen we iemand een op groei gerichte mindset aanleren?”. Hoe kunnen we volwassenen die in hun opleidingstraject eerder tegenslagen hebben ervaren, aanmoedigen om deze opstelling ten opzichte van leren te omarmen? Hoe kunnen we ze inspireren om hun leerinstinct te wekken en een nieuw begin te maken? Het antwoord op die vraag is niet te geven met een simpele checklist of wat tips. Wel geven we hieronder een aantal concepten uit de literatuur die wij als opleiders, ouders, leerlingen, leidinggevenden, collega’s etc. als referentiepunt kunnen gebruiken.

  • Houd zelf ook een op groei gerichte mindset. Er zijn geen garanties, maar de kans is groot dat een op groei gerichte mindset bij de opleider van invloed is op de leerhouding en prestaties van lerenden (Bostwick et al., 2020; Haimovitz & Dweck, 2017). Mindset gaat echter niet over de oppervlakte, maar vooral over onze schaduwovertuigingen. Soms vinden we fouten maken geen probleem, maar geven we toch op en doen we geen moeite om onszelf te verbeteren. Of we geloven dat we een op groei gerichte mindset hebben, terwijl dit slechts voor een beperkt aantal gebieden geldt. En natuurlijk is niet alles alleen maar zwart-wit. Een op groei gerichte mindset vraagt per definitie voortdurende inspanning om hem vast te houden en over te dragen op anderen.
  • Blijf uw lerenden altijd uitdagen. Uitdaging is de sleutel tot een op groei gerichte mindset. Het is ook een fundamenteel element van motivatie op alle niveaus. Uitdagingen bieden kansen om te laten zien waar de lerende zich heeft verbeterd. Het volbrengen van een lastig(e) – maar haalba(a)r(e) – taak of doel is het bewijs dat we in staat zijn te evolueren en ons te ontwikkelen. Bovendien heeft het een direct positief effect op het zelfbeeld en affectieve reacties die leiden tot prestatiekeuzes. Dit proces voedt een vicieuze cirkel van steeds meer willen bereiken – een positief sneeuwbaleffect (Paunesku et al., 2015; Woods, 2020).
  • Omarm mislukkingen en fouten. Er zijn nog altijd veel mensen die niet inzien hoe natuurlijk en nuttig fouten in het dagelijks leven zijn. Opleiders die angstig en bezorgd reageren op fouten, laten niet alleen na om een op groei gerichte mindset te bevorderen, ze ondermijnen er ook het zelfvertrouwen en de inzet van leerlingen mee, en dat is zelfs nog belangrijker (Andrews, 2017, Dweck, 2006). Tegenslagen leveren dus interessante kansen en waardevolle informatie op als we ze op de juiste manier interpreteren. Er zijn ontzettend veel sterke citaten en voorbeelden over het omgaan met fouten (bijvoorbeeld van Albert Einstein, Burrhus F. Skinner, Henry Ford, John F. Kennedy, Napoleon Hill, Thomas A. Edison en vele anderen). Maar om ze allemaal in de praktijk te brengen, moeten we nog heel wat werk verzetten.
  • Geef op een zorgvuldige manier feedback. We weten dat feedback essentieel is om te kunnen leren. Maar verkeerd gegeven feedback kan voor de lerende een reden zijn om te stoppen met leren. Goede feedback geven is niet iets dat je in een korte alinea kunt leren. In elk geval geldt dat we voor een groeimindset inspanningen moeten prijzen in plaats van prestaties, doorzettingsvermogen in plaats van het resultaat, en leerstrategieën in plaats van antwoorden. Met andere woorden: focus op het proces en geef hier commentaar op, en leg minder nadruk op het product van het leren.
  • Besteed aandacht aan psycho-educatie en hersenplasticiteit. Ondanks de vele voorbeelden en bewijzen uit het dagelijks leven zijn er nog altijd mensen die het idee afwijzen dat we kunnen groeien en ‘intelligenter’ kunnen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat gerichte interventies die kennis verschaffen over het vermogen van de hersenen om te groeien, zich aan te passen en te leren via nieuwe neuropaden, de perceptie van lerenden kunnen beïnvloeden (Lewis et al., 2020; Paunesku et al., 2015; Yeager et al., 2019). Bovendien kunnen de ervaringen van anderen met het vergroten van hun capaciteiten en het overwinnen van uitdagingen dienen als lessen over het vermogen tot zelfvorming (over “intelligentie”, gedrag en gevoelens).

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend en het onderhouden of aanleren van een op groei gerichte mindset is geen eenvoudig stap-voor-stapproces. Bovendien bevestigt niet al het bewijs dat interventies in elke context herhaalbaar en schaalbaar zijn (Ganimian, 2020). Desondanks is het onderzoek naar mindsets in volwasseneneducatie al met veelbelovende resultaten van start gegaan (bijv. Bostwick & Becker-Blease, 2018; Candy, 2019; Derr & Morrow, 2020). Ook kan het ons waardevolle informatie opleveren over meer aspecten en rollen in ons leven, bijvoorbeeld als ouders, collega’s, studenten of gewoon vrienden.

 

Demos Michael is projectonderzoeker bij CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) en is gespecialiseerd in onderzoek op onderwijsgebied. Zijn interesse gaat uit naar onderwerpen op het gebied van gelijkheid en inclusiviteit van effectief onderwijs, evenals naar niet-cognitieve processen die van invloed zijn op leerprestaties. Meer specifieke aandachtsgebieden zijn onder meer motivatie, prestatiekeuzes, verwachtingspatronen, mindset, doorzettingsvermogen, volharding en zelfredzaamheid. Recent was hij betrokken bij de uitvoering van verschillende projecten op het gebied van volwasseneneducatie en andere onderzoeksactiviteiten. Hij is ervan overtuigd dat iedereen op ten minste één gebied een speciale capaciteit bezit, die tot op hoog niveau kan worden ontwikkeld.

 

Bronvermelding

Andrews, B. D. (2017). Success by Failure. About Campus, 22(4), 13–19. https://doi.org/10.1002/abc.21298

Bostwick, K. C. P., & Becker-Blease, K. A. (2018). Quick, Easy Mindset Intervention Can Boost Academic Achievement in Large Introductory Psychology Classes. Psychology Learning & Teaching, 17(2), 177–193.

Bostwick, K. C. P., Collie, R. J., Martin, A. J., & Durksen, T. L. (2020). Teacher, classroom, and student growth orientation in mathematics: A multilevel examination of growth goals, growth mindset, engagement, and achievement. Teaching and Teacher Education, 94. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103100

Candy, M. (2019). Growth Mindset Vs. Fixed Mindset in Correctional Adult Education Setting. Journal of Research & Practice for Adult Literacy, Secondary & Basic Education, 112–114. 

Derr, S., & Morrow, M. T. (2020). Effects of a Growth Mindset of Personality on Emerging Adults’ Defender Self-Efficacy, Moral Disengagement, and Perceived Peer Defending. Journal of Interpersonal Violence, 35(3/4), 542.

DIMA 2.0 project (2020). Transnational Report for Developing Strategies for Adult Education Providers and Adult Educators. Date accessed online [15/10/2020] from www.project-dima.eu.

Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: Taylor & Francis.

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

Dweck, C. S. (2008). Mindsets: How Praise Is Harming Youth and What Can Be Done about It. School Library Media Activities Monthly, 24(5), 55–58. 

Dweck, C. S. (2009). Who Will the 21st-Century Learners Be? Knowledge Quest, 38(2), 8–9. 

Ganimian, A. J. (2020). Growth-Mindset Interventions at Scale: Experimental Evidence From Argentina. Educational Evaluation & Policy Analysis, 42(3), 417.

Haimovitz, K., & Dweck, C. S. (2017). The Origins of Children’s Growth and Fixed Mindsets: New Research and a New Proposal. Child Development, 88(6), 1849–1859. https://doi.org/10.1111/cdev.12955

Lewis, L. S., Williams, C. A., & Dawson, S. D. (2020). Growth Mindset Training and Effective Learning Strategies in Community College Registered Nursing Students. Teaching and Learning in Nursing, 15(2), 123–127. https://doi.org/10.1016/j.teln.2020.01.006

MacKeracher, D., Suart, T., & Porter, J. (2006). Barriers to Participation in Adult Learning. University of New Brunswick. 

Patterson, M. B. (2018). The Forgotten 90%: Adult Nonparticipation in Education. Adult Education Quarterly, 68(1), 41–62. https://doi.org/10.1177/0741713617731810 

Paunesku, D., Walton, G.M., Romero, C., Smith, E.N., Yeager, D.S., & Dweck, C.S. (2015). Mindset interventions are a scalable treatment for academic underachievement. Psychological Science, 26, 784–793.

Roosmaa, E. L., & Saar, E. (2017). Adults Who Do Not Want to Participate in Learning: A Cross-National European Analysis of Their Perceived Barriers. International Journal of Lifelong Education, 36(3), 254–277. 

Woods, D. M. (2020). Using Goal Setting Assignments to Promote a Growth Mindset in IT Students. Information Systems Education Journal, 18(4), 4–11.

Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., … Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature, 573(7774), 364–369. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y

 

Login (14)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer