Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Voordelen van volwasseneneducatie: we zijn ervaren in het opzetten van effectieve “bijscholingstrajecten”!

Andrew McCoshan gaat in op de vraag hoe de sector volwasseneneducatie kan helpen gehoor te geven aan de oproep van de Raad van de EU om trajecten te ontwikkelen voor volwassenen met weinig basisvaardigheden.

Andrew McCoshan gaat in op de vraag hoe de sector volwasseneneducatie kan helpen gehoor te geven aan de oproep van de Raad van de EU om trajecten te ontwikkelen voor volwassenen met weinig basisvaardigheden.​

 

Professionals in de volwasseneneducatie kunnen de komende maanden een waardevolle bijdrage leveren wanneer de lidstaten van de EU beginnen met het ontwikkelen van de bijscholingstrajecten waarom in de recente Aanbeveling van de Raad van de EU werd gevraagd. Zij beschikken over een enorme hoeveelheid kennis en ervaring die van onschatbare waarde zal zijn voor het plannen, ontwerpen en implementeren van de benodigde trajecten.

In de Aanbeveling wordt gevraagd om het opzetten van trajecten voor het ontwikkelen van lees-, schrijf-, reken en digitale vaardigheden bij mensen die hun middelbare school niet hebben afgemaakt en voor het einde van de bovenbouw zijn uitgevallen. Dergelijke trajecten zouden kunnen leiden tot kwalificaties op EKK-niveau 3 of 4. Behalve directe ervaring met dit soort activiteiten vanuit het “tweedekansonderwijs” heeft de volwasseneneducatie ook meer in het algemeen ervaring met het werken met volwassenen met matig ontwikkelde basisvaardigheden.

Welke van de reeds aanwezige kennis in de sector volwasseneneducatie is nodig voor het ontwikkelen van succesvolle bijscholingstrajecten?

 

 

 

1 Effectieve outreach naar de doelgroep

Bijscholingstrajecten zijn bedoeld voor mensen die al een hele strijd achter de rug hebben om het reguliere onderwijs te doorlopen. Het kan dan ook moeilijk zijn om hen als volwassenen te werven voor opleidingsprogramma's. De volwasseneneducatie heeft veel ervaring in het bereiken van deze groepen. Vaak is hiervoor samenwerking nodig met maatschappelijke organisaties die hun gemeenschap door en door kennen en weten welke obstakels mensen tegenkomen als ze weer willen gaan leren. Veel aanbieders van volwasseneneducatie hebben al langdurige contacten met de doelgroepen.

 

2 Pakketten om mensen te ondersteunen tijdens hun leertraject

Lerenden die gebruikmaken van bijscholingstrajecten hebben waarschijnlijk een pakket aan ondersteuningsmaatregelen nodig om te zorgen dat ze de “eindbestemming” van hun leertraject bereiken. Waarschijnlijk heeft elke lerende zijn eigen persoonlijke behoeften. Deze hebben niet alleen te maken met de manier waarop zij wellicht het beste leren, maar ook met niet-leergerelateerde obstakels zoals gezondheidsproblemen, vervoersmogelijkheden, enz. Hiervoor moeten multidisciplinaire teams worden samengesteld waarvan niet alleen opleiders deel uitmaken, maar ook maatschappelijk werkers, begeleidingsadviseurs, psychologen, enz. Waarschijnlijk heeft elke lerende behoefte aan een eigen mix van deskundige ondersteuning.

 

3 Geschikte leeromgevingen

Bijscholingstrajecten hebben te maken met lerenden die vaak negatieve ervaringen hebben gehad in de verplichte fase van het onderwijs. Met name de ervaringen uit het tweedekansonderwijs laten zien dat het voor deze lerenden belangrijk is dat de leeromgevingen van het reguliere onderwijs niet worden gekopieerd: ze worden dan waarschijnlijk eerder afgeschrikt dan gestimuleerd. Dit betekent dat er opnieuw moet worden nagedacht over de inrichting van klaslokalen en waar ze worden gevestigd, evenals over de indeling van de lesroosters. Veel professionals in de volwasseneneducatie hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van een dergelijke “alternatieve" leeromgeving.

 

4 Een “duwtje in de rug"

Waarschijnlijk hebben lerenden voortdurend behoefte aan aanmoediging. De bestaande kwalificaties lijken mijlenver verwijderd. Het is belangrijk om afrondingsfasen duidelijk af te bakenen en regelmatig mogelijkheden voor validatie te bieden. Radicale alternatieven, zoals aftekeningen door collega's of werkgevers, kunnen worden overwogen om lerenden het gevoel te geven dat ze wat hebben bereikt. Mogelijk moeten de kwalificaties voor het “startniveau" worden ontwikkeld (op EKK-niveau 1 of zelfs daaronder) om lerenden op de trajecten te krijgen en hen duidelijke doelen te bieden.

 

5  Intensieve ondersteuning bij de transitie aan het einde van het traject

Wat gebeurt er met lerenden wanneer ze het einde van een bijscholingstraject bereiken? Zullen ze in staat zijn datgene wat ze hebben geleerd optimaal te benutten? Mensen zonder basisvaardigheden zijn vaak ook niet in staat om na te denken over hun leertraject en te bepalen wat hun volgende stap zou moeten zijn. De lessen die zijn getrokken uit de volwasseneneducatie laten zien dat hulp op deze terreinen een integraal onderdeel moet zijn van alle bijscholingstrajecten, in plaats van een “optionele aanvulling” aan het einde. Lerenden moeten worden voorbereid op de afsluiting van het bijscholingstraject. In feite zou het niet echt een afsluiting moeten zijn, maar gewoon de volgende stap.

 

Dit is slechts een deel van de kennis die binnen de volwasseneneducatie beschikbaar is en die we kunnen gebruiken om bijscholingstrajecten tot een succes te maken. In wezen luidt de boodschap voor de bedenkers van bijscholingstrajecten als volgt: stel de lerende centraal en bundel alle expertise die hij of zij nodig heeft tot een persoonlijk ondersteuningspakket.

 

 


Andrew McCoshan is al ruim 30 jaar werkzaam in de onderwijs- en opleidingssector. Al meer dan 15 jaar voert hij onderzoeken en evaluaties uit voor de EU. Daarvoor was hij consultant in het Verenigd Koninkrijk. Andrew is momenteel zelfstandig onderzoeker en consultant, Ecvet-expert voor het Verenigd Koninkrijk en eindverantwoordelijk onderzoekspartner bij het Educational Disadvantage Centre van Dublin City University in Ierland.

Login (8)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?