Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Zeven tips over hoe je aan een transnationaal partnerschap kunt deelnemen zonder dat het lachen je vergaat

Wat is er nodig voor een effectief partnerschap? Andrew McCoshan, themacoördinator bij EPALE voor kwaliteit in het volwassenenonderwijs, geeft een aantal tips op basis van zijn eigen ervaringen.

Wat is er nodig voor een effectief partnerschap? Andrew McCoshan, themacoördinator bij EPALE voor kwaliteit in het volwassenenonderwijs, geeft een aantal tips op basis van zijn eigen ervaringen. 

Een van de meest bevredigende aspecten van de deelname aan een Europees project is het opzetten en onderhouden van het partnerschap dat er uitvoering aan geeft. Maar hoe zorg je ervoor dat je partnerschap een succes wordt?Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. Er is echter wel een aantal hoofdpunten waarop moet worden gelet als we niet alleen goede kans willen maken om transnationale partnerschappen in stand te houden, maar ook een groot aantal duurzame relaties met mensen en organisaties willen opbouwen.Dit is mijn lijst. Wat zou u daaraan toevoegen?

 

 

1. Ik kan dit doen: wat kan jij? 

Het spreekt bijna voor zich dat het bij ieder partnerschap essentieel is om te weten wie waarvoor verantwoordelijk is. In een transnationale context is het echter net zo belangrijk om heel duidelijk en expliciet te zijn over wat iedere partner geacht wordt te bereiken, aangezien de taal en culturele verschillen tot misverstanden kunnen leiden. Partnerschappen beschikken over een grote hoeveelheid kennis en vaardigheden, dus is het nuttig deze in kaart te brengen met het oog op de verdeling van de projecttaken.Tip: Ga er niet van uit dat alle betrokkenen weten wat hun rol is omdat zij besloten hebben aan het partnerschap deel te nemen: vraag de partners tijdens de startperiode van het project om hun vaardigheden en rollen toe te lichten om eventuele misverstanden uit de wereld te helpen. 

2. Degelijke partnerschappen zijn diepgaande partnerschappen... maar diepgang vergt tijd en goede persoonlijke betrekkingen

De informele persoonlijke en sociale aspecten van partnerschappen zijn net zo belangrijk als de formele aspecten. Gelegenheden om elkaar beter te leren kennen zijn essentieel voor het opbouwen van persoonlijke relaties die kunnen fungeren als bindmiddel voor het partnerschap. Zij zijn ook erg belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende culturen en waarden die onderdeel vormen van het partnerschap.Tip: Besteed tijd en moeite aan het organiseren van gelegenheden waarbij partners elkaar beter kunnen leren kennen, los van de formele aspecten van het project.

 

3. De wereld is een dorp 

Dat klopt, maar in dorpen verloopt niet alles als vanzelf: de dorpelingen hebben genoeg gelegenheden nodig om van gedachten te kunnen wisselen over formele kwesties, naast de informele ontmoetingen die ik net noemde. De partners zullen waarschijnlijk behoorlijk van elkaar verschillen voor wat betreft hun ervaring met transnationale samenwerking en hun taalvaardigheden. Zij moeten de gelegenheid krijgen een bijdrage te leveren en een gezamenlijk beeld te vormen van de doelstellingen en de vereiste voortgang.Tip: Gebruik tijdens de projectvergaderingen een “ronde tafel”-aanpak, zodat iedereen aan het woord kan komen.

 

4. Het was niet mijn schuld! 

In ieder partnerschap doen zich conflicten, fouten en soms zelfs crisissituaties voor. Het is belangrijk dat partnerschappen over een plan beschikken om met dit soort ongelukkige situaties om te gaan. Een participatieve aanpak waarbij alle partners bij het projectmanagement worden betrokken, kan hier uitkomst bieden, met name met het oog op de verscheidenheid aan culturen en waarden.Tip: Zorg ervoor dat er bij de start van het project uitdrukkelijk besproken wordt hoe het partnerschap zal omgaan met fouten en conflicten.

 

5. Klein is (soms) fijn 

Afhankelijk van de aard van het gebruikte partnerschap kan het nodig zijn een kleine stuurgroep met de voornaamste partners samen te stellen die regelmatig overlegt en de algemene coördinatie voor zijn rekening neemt. Doorgaans werkt dit inderdaad goed: het maakt het mogelijk om snel beslissingen te nemen. Dit soort zaken moet echter wel van tevoren worden afgesproken.Tip: Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom er gekozen wordt voor een kleine stuurgroep en daarmee instemt.

 

6. Wat bedoelt zij daarmee? 

Engels is vaak de gemeenschappelijke taal bij Europese transnationale partnerschappen. Hoewel mensen soms een zeer hoog algemeen taalniveau hebben, kan dit bij technische termen behoorlijk tegenvallen. Zelfs ogenschijnlijk simpele termen als “leren” hebben in verschillende landen en contexten een verschillende betekenis.Tip: Stel een gemeenschappelijke begrippenlijst op.

 

7. Oef, alweer een vergadering... 

Laten we eerlijk zijn: niemand heeft zin om voortdurend naar vergaderingen te gaan. Transnationale partnerschappen zijn wat dat betreft geen uitzondering. Natuurlijk is het belangrijk om formele besprekingen te houden om de voortgang te controleren, enz. Maar docenten werken niet in het onderwijs om rond de tafel te zitten!Tip: Waarom zouden we de onderwijservaring van de partners niet gebruiken om creatieve nieuwe manieren te bedenken om ons partnerschap, en met name de onvermijdelijke vergaderingen, vorm te geven? 


Andrew McCoshan is al ruim 25 jaar werkzaam in de onderwijs- en opleidingssector. Hij is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in het onderzoeken en evalueren van beleidsontwikkeling voor de EU. Andrew is momenteel werkzaam als freelance consultant en ECVET-expert voor het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft ook als kwaliteitsexpert voor de grensoverschrijdende ESF-leernetwerken geadviseerd over de mobiliteit van kansarme jongeren en jonge volwassenen.

Login (6)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?