Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

100 jongeren bereikt via Taal & Toekomst

In 2018 - 2019 wisten 100 jonge nieuwkomers via Het Begint met Taal de weg te vinden naar  het programma Taal & Toekomst. Met dit speciale taalcoachingprogramma vergroten deelnemers hun kansen op een baan, stage of opleiding en daarmee is het programma een mooie aanvulling op de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.

Taal en toekomst

 

In 2018 - 2019 wisten 100 jonge nieuwkomers via Het Begint met Taal de weg te vinden naar  het programma Taal & Toekomst. Met dit speciale taalcoachingprogramma vergroten deelnemers hun kansen op een baan, stage of opleiding en daarmee is het programma een mooie aanvulling op de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.Zeven organisaties namen deel aan Taal & Toekomst. Het Begint met Taal heeft hen geselecteerd op basis van hun plannen met het programma. De organisaties wisselden regelmatig kennis en ervaring uit op landelijke bijeenkomsten en tussentijds onderling. De koppels werden o.a. gefinancierd door ING Nederland Fonds.

 

1-op-1 en groepsbijeenkomsten

In Taal & Toekomst werkten de jongeren door 1-op-1 coaching en groepsbijeenkomsten aan een eigen doel dat ze samen met hun coach formuleerden. Bijvoorbeeld oriëntatie op (vrijwiligers)werk of studie. De vrijwillige coaches werden ondersteund door een coördinator en wisselden ervaringen uit in groepsbijeenkomsten. Tijdens de coachingsessies gebruikten de vrijwilligers een speciaal ontwikkelde reader en modules van SpreekTaal. Verder voorzag de Tool voor Taalcoaching hen van inspiratie, materiaal voor hun ontmoetingen en de mogelijkheid om te reflecteren.

 

Opbrengst voor de deelnemers

De organisaties geven stuk voor stuk aan dat Taal & Toekomst de deelnemers veel heeft opgeleverd. Zo zegt Annemarie, Taal & Toekomst-coördinator in Den Haag: “Iedere deelnemer heeft stappen gezet die hem of haar hielpen bij het maken van een studiekeuze, het vinden van werk of het meekomen met een opleiding. Stappen waarvan ze allemaal zeggen dat ze die zonder hun coach en het programma niet hadden kunnen maken. Deelname aan Taal & Toekomst heeft hen tijd bespaard bij  het vinden van de juiste weg en netwerken.”

Ook in Breda is men enthousiast: “We hebben zelf elementen aan het programma toegevoegd, zoals intervisie en extra workshops. Een van de workshops ging bijvoorbeeld over leren presenteren. Daarin hebben we uitgebreid geoefend met het voeren van een sollicitatiegesprek: hoe laat je aan een ander, bijvoorbeeld een stagebedrijf of een nieuwe school, zien wie je bent en wat je kan? Dit heeft echt de presentatievaardigheden van de deelnemers verbeterd. We zien dat Taal & Toekomst hun taalniveau heeft verbeterd en deelnemers inzicht heeft gegeven in beroepskeuze en eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Maar liefst elf deelnemers zijn mede door het programma gestart met MBO1 of 2 opleiding!” 

Een deelneemster in Utrecht zegt: “Het geeft mij vertrouwen dat ik met van alles bij mijn coach terecht kan. Ik heb geleerd veel te vragen. Aan mijn coach, maar ook aan anderen. Ik voelde me op mijn gemak bij mijn coach en daardoor hebben we veel gepraat. Mijn Nederlands is hierdoor echt verbeterd!”

De deelnemende organisaties geven aan dat de samenwerking met regionale partijen, zoals bijvoorbeeld ISK en de gemeente, verder is verbeterd door deelname aan Taal & Toekomst. Coördinator Matthijs uit Groningen licht toe dat het ook een nieuwe groep taalcoaches heeft gebracht: “We hebben kunnen werken met praktisch ingestelde coaches die meer willen doen dan individuele taalondersteuning.”

 

Opbrengst voor de vrijwilligers en de organisaties

De vrijwillige coaches hebben op hun beurt veel van Taal & Toekomst opgestoken, zoals inzicht en ervaring in coaching. Enkele vrijwilligers gaven aan blij te zijn met de kans iets concreets te kunnen doen:  “Het gaf me de mogelijkheid om me gericht vrijwillig in te zetten voor jonge migranten.” Het kennismaken met een jonge nieuwkomer en andere culturen en gewoonten werd als waardevol ervaren. Een coach zegt: “Het gaf me inzicht in hoe het is om nieuw te zijn in Nederland en hoe je dan je weg moet vinden.” Vaak bouwden koppels een sterke band op. Een coach in Utrecht zegt: “We hebben een fijne band opgebouwd. We zien elkaar meer als vriendinnen dan als coach-coachee.”

De deelnemende organisaties geven aan dat de samenwerking met regionale partijen, zoals bijvoorbeeld ISK en de gemeente, verder is verbeterd door deelname aan Taal & Toekomst. Coördinator Matthijs uit Groningen licht toe dat het ook een nieuwe groep taalcoaches heeft gebracht: “We hebben kunnen werken met praktisch ingestelde coaches die meer willen doen dan individuele taalondersteuning.”

Login (1)

Users have already commented on this article

Log in of Registreer om te reageren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?