Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

10 succesfactoren van taalcoaching

Hoe zorgen vrijwilligers ervoor dat taalcoaching leuk is en maximaal effect heeft? Lees de tien succesfactoren die door ervaren coördinatoren zijn opgesteld.

Taalcoaching door vrijwilligers is een krachtig middel om de spreekvaardigheid van nieuwkomers te helpen vergroten. Wekelijks ontmoeten duizenden vrijwilligers en anderstaligen elkaar en oefenen zij de Nederlandse taal. Coördinatoren zorgen voor de totstandkoming en het goed verlopen van deze ontmoetingen. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat taalcoaching maximaal effect heeft en leuk is?Stichting Het Begint met Taal stelde samen met ervaren coördinatoren 10 succesfactoren op waarmee coördinatoren hun taalcoachactiviteiten kunnen verbeteren. Zodat taalcoaching nog meer impact heeft en nieuwkomers sneller kunnen meedoen in onze samenleving. 

Ben jij het eens met deze 10 succesfactoren? Welke vind je het belangrijkste? Is er een succesfactor die volgens jou mist? Deel jouw ideeën!

  1. Bepaal wat nodig isEffectieve taalcoaching begint met bepalen voor wie je er wilt zijn. Welke nieuwkomers wil je bereiken? Welke vorm van taalcoaching is voor hen het meest passend? Bij een-op-een taalcoaching kun je heel gericht werken aan de taaldoelen van één persoon. Taalcoaching in groepen heeft als voordeel dat deelnemers met en van elkaar kunnen leren. Hoe duidelijker je weet waar behoefte aan is en wat jij voor mensen kunt betekenen (en ook: wat niet), hoe groter het effect is voor de nieuwkomers.
  2. Focus op het oefenen van het spreken in de praktijkDagelijkse gesprekken kunnen voeren in het Nederlands is voor nieuwkomers een grote uitdaging. Terwijl dit nu juist nodig is om te kunnen meedoen en contacten te kunnen aangaan. Taalvrijwilligers maken hierin écht het verschil, zo blijkt uit tal van onderzoeken. Zij oefenen de taal in voor de nieuwkomers relevante praktijkgerichte situaties. Zorg er daarom voor dat taalvrijwilligers vooral oefenen met gesprekken voeren en stimuleer hen er samen met de nieuwkomers op uit te gaan. Stimuleer daarnaast nieuwkomers om hun sociale contacten uit te breiden zodat zij de taal meer kunnen oefenen.

  3. Werk met taalcoach-materiaalAls taalvrijwilliger is het niet nodig om een NT2-achtergrond te hebben. Taalcoaching is namelijk geen formeel taalonderwijs. Juist het informele karakter van taalcoaching maakt dat nieuwkomers vrijer gaan communiceren. Het is belangrijk dat vrijwilligers materiaal gebruiken dat speciaal ontwikkeld is voor deze informele setting, zoals SpreekTaal, Gezonde Taal en Taal in de Praktijk. Op die manier komen taalvrijwilligers goed beslagen ten ijs bij hun ontmoetingen.

  4. Betrek nieuwkomers en vrijwilligersTevreden nieuwkomers en vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs voor taalcoaching. Zij weten als geen ander waarom taalcoaching belangrijk is en wat zij nodig hebben. Betrek hen daarom zoveel mogelijk bij wat je doet, bijvoorbeeld als denktank of ambassadeur.

  5. Laat zien welke impact taalcoaching heeftLaat zoveel mogelijk mensen zien wat het belang van taalcoaching is en wat het oplevert voor nieuwkomers en vrijwilligers. Monitoring gaat over ‘tellen en vertellen’. Geef inzicht in aantallen én vertel mooie verhalen die illustreren welk verschil taalcoaching maakt en breng dit op zo veel mogelijk plekken onder de aandacht. Laat je expertise op het gebied van taalcoaching zien. Dankzij al jouw contacten met nieuwkomers heb jij namelijk inzicht in wat goed werkt op het gebied van integratie, laaggeletterdheid en tweedetaalverwerving. Adviseer beleidsmakersvan gemeenten over wat zij kunnen verbeteren op basis van wat jij hoort en ziet.

  6. Werk samen met lokale partnersMet taalcoaching wil je nieuwkomers een stap verder brengen. Na een taalcoach-traject kunnen zij doorstromen naar vervolgactiviteiten, zoals cursussen, sociale activiteiten of (vrijwilligers)werk. Zorg dat je de sociale kaart goed in beeld hebt, zodat je kunt adviseren over relevante doorverwijslocaties. Betrek taalscholen bij taalcoaching. Juist de combinatie van formeel taalonderwijs en taalcoaching is belangrijk voor het snel leren van de Nederlandse taal. Zorg dat jouw lokale partners - zoals maatschappelijke organisaties en de gemeente - goed weten wat jij biedt en voor wie, zodat zij ook goed naar joú kunnen doorverwijzen.

  7. Train, begeleid en coach je taalvrijwilligers op maatElke vrijwilliger is uniek en heeft zijn of haar eigen ondersteuningsbehoeften. Bepaal welke basistraining jij wilt bieden aan taalvrijwilligers en wat je daarnaast als extra ondersteuning aanbiedt. Op basis van deze menukaart bied je maatwerk en zul je een bredere groep vrijwilligers aanspreken en binden.

  8. Investeer in een sterk team van coördinatorenDe rol van coördinator die de taalvrijwilligers begeleidt, is essentieel voor succesvolle taalcoaching. Een sterk team van coördinatoren maakt het verschil, zowel voor de effectiviteit als de continuïteit van taalcoaching. Breng in kaart welke deskundigheid je nodig hebt en welke je al in huis hebt en haal eventueel nieuwe kennis binnen. Zorg ervoor dat je de taken zorgvuldig met elkaar afstemt en regelmatig evalueert.

  9. Probeer nieuwe dingen uitDe behoeftes van nieuwkomers en vrijwilligers veranderen continu, net zoals de partners in je gemeente die zich bezighouden met taalcoaching en het beleid rondom taal en integratie. Nieuwe vragen hebben nieuwe antwoorden nodig. Anticipeer op deze veranderingen en innoveer waar nodig. Houd je eigen werkwijze geregeld kritisch tegen het licht.

  10. Vind de juiste taalvrijwilligersDurf kritisch te zijn over welke vrijwilligers bij jouw visie passen. Zorg voor een gedegen intake waarin je ook duidelijk inventariseert wat de verwachtingen van de vrijwilliger zijn en investeer tijd in het maken van een passende match. Wees eerlijk in wat mensen wel en niet bij jouw organisatie kunnen vinden en verwijs zonodig door.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?