EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

EPALE mobile app is now available!.

EPALE er tilgjengelig som mobilapp!

Hvorfor begrense aktiviteten din på EPALE? For at du alltid skal kunne ta med deg EPALE og det mangfoldige innholdet her... så har vi en fin overraskelse til deg.

Last den ned nå!

Portraitbilde Freire.

Feire Freire

Læring er frigjørende. Vi trenger ingen pedagogisk guru for å skjønne det. Vi kjenner det selv. Kunnskap bidrar til å gjøre oss uavhengige, sterke, ….

Leseplass i biblioteket.

Livslang læring i biblioteket

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer samlinger for å sette fart på samarbeid mellom bibliotek og frivillige organisasjoner rundt livslang læring.

4 mennesker på kjøkkenet.

Mer enn mat

Mat er mer enn mat- det er mennesker, det er menneskemøter, det er familie, det er barndom og barndomsminner, det er bestemor som baker brød, det er mor som viser hvordan man skjærer grønnsaker, det er den store, eksotiske verden og det er framtida.
det er menneskemøter, tilstedeværelse, samhold og...

En laptop står på et bord med nettsiden EPALE på skjermen.

Velkommen til EPALE på norsk!

Europas plattform for voksnes læring (EPALE) har endelig kommet på norsk! EPALE er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa, og har som ambisjon å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode...

Newspaper icon.

Siste nytt

21427 artikler

Writing Icon.

Siste bloggposter

14404 poster

Latest Resources.

Siste ressurser

16844 ressurser

Latest Discussions.

De seneste diskusjonene

171 diskusjonene

Få kontakt med andre medlemmer

Computer Icon.

Du kan finde inspirasjon fra samlingen av gode eksempler og suksesshistorier, prosjekter som har utmerket seg med politisk relevans

Search Icon.

Utveksle ideer og skap muligheter for nettverk med individer eller organisasjoner gjennom EPALEs partnersøkfunksjon

Kommende arrangementer

Find out how you can contribute today

Join the community or keep up to date with our newsletter.

Homepage Popup Icon.
Join Us

We have over 108370 members