EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Leseplass i biblioteket.

Livslang læring i biblioteket

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer samlinger for å sette fart på samarbeid mellom bibliotek og frivillige organisasjoner rundt livslang læring.

4 mennesker på kjøkkenet.

Mer enn mat

Mat er mer enn mat- det er mennesker, det er menneskemøter, det er familie, det er barndom og barndomsminner, det er bestemor som baker brød, det er mor som viser hvordan man skjærer grønnsaker, det er den store, eksotiske verden og det er framtida.
det er menneskemøter, tilstedeværelse, samhold og...

En laptop står på et bord med nettsiden EPALE på skjermen.

Velkommen til EPALE på norsk!

Europas plattform for voksnes læring (EPALE) har endelig kommet på norsk! EPALE er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa, og har som ambisjon å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode...

Digital kompetanse i den norske befolkningen.

Befolkningens digitale kompetanse

En spørreundersøkelse fra HK-dir viser at den norske befolkningen generelt har høy digital brukerkompetanse, men at innvandrere og ikke-sysselsatte har digitale utfordringer.

Newspaper icon.

Siste nytt

20895 artikler

Writing Icon.

Siste bloggposter

13966 poster

Latest Resources.

Siste ressurser

16574 ressurser

Latest Discussions.

De seneste diskusjonene

169 diskusjonene

Få kontakt med andre medlemmer

Computer Icon.

Du kan finde inspirasjon fra samlingen av gode eksempler og suksesshistorier, prosjekter som har utmerket seg med politisk relevans

Search Icon.

Utveksle ideer og skap muligheter for nettverk med individer eller organisasjoner gjennom EPALEs partnersøkfunksjon

Kommende arrangementer

Find out how you can contribute today

Join the community or keep up to date with our newsletter.

Homepage Popup Icon.
Join Us

We have over 105645 members