Hopp til hovedinnhold
Hva er EPALEs definisjon av aktør i sektoren for voksnes læring?

Begrepet «aktør i sektoren for voksnes læring» omfatter en rekke personer og organisasjoner (herunder nettverk, grupper og frivillige) som arbeider i sektoren. De kan omfatte:

  • Opplærings-/utdanningstilbydere (herunder arbeidsgivere, universiteter, ikke-statlige organisasjoner osv.), lærere, forelesere, kursledere, lærerpraktikanter og frivillige.
  • Akademikere, studenter, forskere
  • Nasjonal infrastruktur for voksnes læring, nettverk og organisasjoner
  • Finansierte prosjekter og partnerskap eller aktører som søker om finansiering
  • Medierepresentanter som spesialiserer seg på voksnes læring
  • Politikere på nasjonale og europeisk nivå.
Login (0)
Topic
Weight
0