European Commission logo
Create an account

Young Adults

Hvordan kan du forme en positiv tilnærming til læring?

Begynne med de fra ung alder som et første steg mot livslang læring. I det europeiske året for unge 2022 vil EPALE dedisere et fullt tematisk fokus på unge voksne, med spesielt fokus på de mellom 25 og 30. Vi vil se på denne gruppen fra ulike perspektiver: intergenerajonslæring, bygge partnerskap og sosialt samhold, samfunnskunnskaper som et mål om å bli aktive deltakere i samfunnet, unge voksne med lave ferdigheter og hvordan de skal få de nødvendige ferdighetene de trenger for å vokse. Unge voksne representerer også en gruppe som utvikler nye mønstre for læringskulturer og innovativ praksis som enkelt kan deles med og brukes av hele det voksne læringsfelleskapet.

Narrow your results

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Land

Flere valg er mulig