European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

ValiGuide - en praktikers guide til realkompetansevurdering

Nord_nnvl_gb_600rgb

 

ValiGuide er en nordisk nettsted for realkompetansevurdering, ment for personer som jobber med slike vurderinger.  Guiden inneholder beskrivelse av hva realkompetansevurdering er, omtale av de ulike fasene som inngår, anbefalte kompetansekrav til praktikerne i de ulike fasene og tips og anbefalinger for god praksis.

Målet med nettstedet er å

  • inspirere til god praksis
  • bidra til kunnskapsspredning og kompetanseutvilking over landegrensene i Norden
  • bidra til diskusjon om hva som er god praksis og hvordan vi kan løse ulike utfordringer

ValiGuide inneholder et bredt utvalg av veiledninger, anbefalinger og eksempler på praksis for praktikere som jobber med vurdering av voksnes realkompetanse. Målsettingen med ValiGuide er å bidra til en økt profesjonalisering av vurderingsprosessen, i alle dens ulike faser, og på den måten øke kvaliteten og bruken av realkompetansevurdering for voksne med kompetanse fra alle livets læringsarenaer.

ValiGuide er resultatet av et Nordplus-prosjekt, Competence-pro, som ble ledet  av Nordisk ekspertnettverk for realkompetansevurdering, et nettverk tilknyttet NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Nordisk ekspertnettverk for realkompetansevurdering bidrar gjennom det nordiske samarbeidet til videre utvikling av realkompetansevurdering både på nordisk nivå og i det enkelte land.

Les mer: http://nvl.org/valiguide/

Resource Details
Display on portal
Ressursforfatter
Kirsten Aagaard, Camilla Alfsen, Haukur Harðarson, Anni Karttunen, Pär Sellberg (Nordic Expert Network for Validation under NVL)
Type ressurs
åpne pedagogiske ressurser
Publiseringsdato
Language of the document
Engelsk
Login (3)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!