European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

Det norske Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning til opplæring i kriminalomsorgen skal bidra til å dekke kostnadene fylkeskommunene har til opplæringen som gis i kriminalomsorgen. Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte som for andre borgere i Norge, og det er fylkeskommunene som er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene.

Det overordnede forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen ligger hos Utdanningsdirektoratet, men siden 1993 har Fylkesmannen i Hordaland hatt det praktiske forvaltningsansvaret. Undervisningen gis av lærere som er ansatt i fylkeskommunene, ved de ordinære videregående skolene. Deloitte viser at skolen i fengsel tilbyr en rekke kurs og opplæringstilbud av ulik varighet og med ulik grad av tilknytning til læreplanverket.

Deloitte finner at tildelingen av tilskuddene synes å følge historie og tilfeldigheter mer enn objektive kriterier og måloppnåelse. Fylkenes tildeling varierer mye, sett i forhold til antall innsatte og antall rapporterte deltakere i opplæringen.

Videre anbefaler Deloitte at styrende dokumenter revideres og at målformuleringene tydeliggjøres. De anbefaler også at det avklares hva slags opplæringstilbud som skal gis i kriminalomsorgen.

Resource Details
Display on portal
Ressursforfatter
Deloitte
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Norge
Publiseringsdato
Language of the document
Norsk
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!