Resource Details
Ressurs

Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2018 gjennomførte NOKUT for første gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet. I 2020 har undersøkelsen blitt gjennomført for tredje gang, og lanseres digitalt. I år er det spesielt spennende å høre fagskolestudentenes opplevelse av fagskoletilbudet, ettersom vårens semester ble kraftig utfordret av korona-epidemien.

Undersøkelsen skal brukes av fagskolene i deres løpende kvalitetsarbeid

Et viktig mål med undersøkelsen er å gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i sitt interne kvalitetsarbeid, men også å utvikle en kunnskapsbase som NOKUT og andre myndigheter kan bruke for å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter

I 2020 inngår cirka 17 000 fagskolestudenter på 600 utdanningstilbud og 67 fagskoler i undersøkelsen. Undersøkelsen foregår i tidsrommet 16. april til 24. mai 2020.

NOKUT gjennomfører Studiebarometeret for fagskolestudenter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Resource Details
Display on portal
Resource author
Nokut
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Login (0)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!