Resource Details
Ressurs

Ny temaside om arbeidsrettet norskopplæring

 

To kvinner og en mann i et klasserom

Kompetanse Norge lanserer ny temaside om arbeidsrettet norskopplæring, for å gi ledere og lærere i voksenopplæringen metoder og teoretisk grunnlag for hvordan de kan levere en best mulig norskopplæring som forbereder deltakerne på det norske arbeidslivet.

På siden presenterer vi relevant teori på feltet i tillegg til aktuelle metoder og læringsressurser.

Arbeidsretting tilpasses deltakerne

Formålet i introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandrere sin mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv. Arbeidsrettet norskopplæring er et viktig virkemiddel og innebærer økt fokus på arbeidslivsdomenet i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Opplæringen kan arbeidsrettes for deltakere som får hele sin opplæring i et klasserom, for dem som kombinerer undervisning med praksis på ulike måter, og for dem som får hele opplæringen ute i arbeidslivet. Arbeidsretting kan således tilpasses deltakere på alle spor og på flere nivåer i norskopplæringen.

 

Resource Details
Display on portal
Resource author
Kompetanse Norge / Skills Norway
Type ressurs
åpne pedagogiske ressurser
Land
Publiseringsdato
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!