Resource Details
Ressurs

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet. Så bidrar nätverket till implementeringen av MR-U:s program «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning».

Resource Details
Display on portal
ISBN
978-952-7140-32-1
Resource author
NVL nett kompeanse sett fra arbeidslivet, skribenter Ingegerd Green og Tormod Skjerve
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Publiseringsdato
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!