Resource Details
Ressurs

Dikus rapportserie 01/2021 Informasjon inspirasjon eller endring - Spredning fra utviklingsprosjekter i høyere utdanning

Kvalitetsutvikling og innovasjon står høyt på agendaen i høyere utdanning, både i Norge og internasjonalt. Diku forvalter en rekke programmer og ordninger som skal fremme innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene, der institusjonene kan søke om støtte til utviklingsprosjekter. Det er forventet at resultatene fra prosjekter som får støtte fra Diku skal spres, og bidra til kvalitetsheving i bredden av norsk høyere utdanning.

Diku har et ansvar for å tilrettelegge for prosjektenes arbeid med spredning. Denne rapporten er del av en større satsing i Diku, for å bygge kunnskap om spredning og utvikle ressurser som kan være til hjelp i arbeidet. Rapporten belyser hvordan prosjekter arbeider med resultatspredning, hvilke utfordringer de møter og hvilke grep som er nyttige for å oppnå best mulig spredning av innovasjoner i utdanning.

Det er vårt mål at kunnskap og ressurser vi utvikler skal komme all høyere utdanning i Norge til gode. Vi håper derfor rapporten vil være nyttig ikke bare for prosjekter med finansiering fra Diku, men for alle som arbeider med kvalitetsutvikling og spredning av god praksis i høyere utdanning.

Resource Details
En lang rekke bokhyller fulle av bøker svinger seg fra høyre til venstre side i bildet, i det s...
Resource author
Diku
Type ressurs
Studier og rapporter
Land
Publiseringsdato
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!