Resource Details
Ressurs

Digital fagressurs for introduksjonsprogrammet

IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge utviklet en fagressurs for de som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene. Nettstedet samler faglige anbefalinger, beskrivelse av obligatorisk og arbeids- og utdanningsrettet innhold i introduksjonsprogrammet, verktøy, sentrale tema og mer. Den nye fagressursen skal understøtte implementering av den nye loven om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) og standardiserte elementer, men kan være like viktig i arbeid med deltakere etter introduksjonsloven og også andre målgrupper.

Resource Details
Display on portal
Resource author
IMDi og Kompetanse Norge
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Land
Publiseringsdato
Login (0)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!