European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Arbeid og språk - et samspill

Arbeidsplassen er en god arena for språkopplæring, men for å oppnå best effekt må man finne balansen mellom tradisjonell undervisning og tilrettelagt opplæring på jobben. I arbeidsrettet språkopplæring er det viktig å skape et samspill mellom det som skjer i klasserommet, og det som skjer på arbeidsplassen.

Professor Michael Svendsen Pedersen beskriver i denne artikkelen hvordan man kan lage pedagogiske opplegg med utgangspunkt i muntlig og skriftlig språk fra deltakernes arbeidsplasser. Han viser hvordan man kan finne fram til det språket som deltakerne trenger på sine arbeids- og praksisplasser, og gi deltakerne mulighet til å lære seg dette gjennom kommunikative problemløsningsoppgaver, også kalt «tasks». Artikkelen bygger på et utviklingsprosjekt i regi av Kompetanse Norge, som ble gjennomført i samarbeid med fire voksenopplæringssentre av ulik størrelse rundt om i Norge.

 

Resource Details
Display on portal
Ressursforfatter
Michael Svendsen Pedersen i samarbeid med Kompetanse Norge
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Land
Norge
Publiseringsdato
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!