European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Reportáž EPALE z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: Pomáháme lidem růst

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na jih Čech, konkrétně do Českých Budějovic. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) nepatří mezi typické vzdělávací instituce, přesto by neměla zůstat stranou zájmu (nejen) odborné veřejnosti. Důvodů pro její zařazení do cyklu reportáží EPALE je totiž mnoho. Jedním z nich je poměrně dlouhá délka existence, společnost byla založena již v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Cílem zřizovatele bylo zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivit, které budou v souladu s potřebami regionu.

S reportáží EPALE jsme se tentokrát vydali na jih Čech, konkrétně do Českých Budějovic. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) nepatří mezi typické vzdělávací instituce, přesto by neměla zůstat stranou zájmu (nejen) odborné veřejnosti. Důvodů pro její zařazení do cyklu reportáží EPALE je totiž mnoho. Jedním z nich je poměrně dlouhá délka existence, společnost byla založena již v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Cílem zřizovatele bylo zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivit, které budou v souladu s potřebami regionu.

01
Neobvyklá je již forma zřizovatele – na rozdíl od řady dalších krajů ČR společnost nezřizuje krajský úřad, ale právě Jihočeská hospodářská komora (JHK). Krajský úřad je přesto jedním z klíčových partnerů pro spolupráci. Kromě něj je to také Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se kterou již třetím rokem společnost organizuje Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji. Mimochodem tuto akci zastřešuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a podporuje ji také Jihočeský pakt zaměstnanosti včetně jeho zakladatelů. Dalším ze spolupracujících subjektů je právě JHK.

Klientela JSRLZ je jak z řad veřejného a podnikatelského sektoru, tak i široké veřejnosti. Služby, které společnost realizuje, jsou určeny například pro krajský úřad, školy, úřady práce, ale řada z nich je zaměřena i na žáky a dospělé. „V oblasti vzdělávání dospělých se zaměřujeme na ty, kteří potřebují pomoci s návratem na trh práce nebo zvýšit svoje kompetence či kvalifikaci. Aktuálně jsou to mladí, kteří nemají dostatek praxe a potřebují ji získat pro potřeby svého budoucího povolání. Mezi jednu z větších skupin klientů patří osoby starší 50 let, jelikož i přes jejich životní a pracovní zkušenosti často nemají odvahu bojovat o dobré a kvalitní místo a zůstávají v roli nezaměstnaných. Cílíme však i na dospělé bez ohledu na věk, a to např. prostřednictvím Týdne vzdělávání dospělých. Naší snahou v rámci tohoto týdne je přiblížit novinky formou ochutnávek kurzů či přednášek a motivovat tak dospělé, aby se vzdělávání věnovali nejen v mládí, ale po celý svůj život,“ uvádí výčet služeb Dana Feferlová, ředitelka společnosti.

Témata akcí a dalších služeb přizpůsobuje JSRLZ potřebám, které monitoruje či vnímá. Často jsou to sami klienti, kteří jí sdělují podněty v tom, co potřebují. A které konkrétně to jsou? „Firmy dnes trápí nedostatek pracovníků. Naopak lidé, co se nemohou přizpůsobit, například ze zdravotních nebo časových důvodů podmínkám zaměstnavatelů, potřebují jiné pracovní formy. Proto připravujeme aktivity na podporu flexibilních forem zaměstnání, které mohou být jedním z řešení, jak získat shodu mezi nabídkou a poptávkou po práci. K tomu je však třeba podpořit vzdělávání a nabídnout semináře či kulaté stoly, kde dojde k samotné osvětě,“ uvádí Michaela Fouňová, manažerka JSRLZ. A obdobně je tomu i v dalších tématech, kterým se společnost věnuje.

Když jsme u témat akcí, nemůžeme se nezastavit u již zmíněných Týdnů vzdělávání dospělých. Jejich cílem je reagovat na rychlou dynamiku dnešní doby, která přináší řadu změn, na něž je potřeba být připraven. Jednou z cest, jak se s těmito změnami vypořádat, je podporovat vzdělávání v dospělém věku. Každý ročník Týdnů vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji je zahájen konferencí připravovanou JSRLZ ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. V následujícím týdnu pak probíhají samotné vzdělávací aktivity. Jen v loňském roce se do celé akce zapojilo 3 100 účastníků, kteří měli možnost seznámit se s aktuální nabídkou vzdělavatelů v kraji formou workshopů, seminářů, přednášek či kulatých stolů.

03
Tým JSRLZ také realizuje hned několik projektů. Mezi atraktivní projekty patří soutěž T-Profi a Kariéra 21. století. Soutěž T–Profi je zaměřena na podporu a popularizaci polytechnické výuky u dětí a mládeže. Projekt Kariéra 21. století má za cíl prostřednictvím krátkých televizních spotů nahlédnout do prostředí firem a škol a představit lákavou formou konkrétní profesi, a to spolu se studijním oborem, který připravuje žáky k následnému uplatnění. Projekty Zpátky do práce 50+ a projekt Cesta k práci podpořené z Evropského sociálního fondu se věnují zejména vzdělávání a následné podpoře těchto ohrožených skupin ve vstupu na pracovní trh. „Projekt Cesta k práci je zaměřen na mladé do 25 let a na studenty posledních ročníků škol, kteří díky projektu získávají vzdělávání nad rámec školní výuky. V projektu Zpátky do práce 50+ pracujeme se skupinou osob starších 50 let, pro které je stále obtížnější vrátit se zpět na trh práce bez znalostí a používání informačních technologií. Z vlastních zkušeností s touto cílovou skupinou již víme, na co se zaměřit, aby její vzdělávání bylo smysluplné a celá spolupráce směřovala k úspěšnému nalezení vhodného zaměstnavatele či přímo k zahájení podnikání,“ vypočítává Michaela Fouňová.

04
Kromě projektů JSRLZ každoročně pořádá burzy práce, které se od roku 2016 rozšířily mimo České Budějovice i do dalších okresních měst Jihočeského kraje. Na burzách práce se představuje více jak stovka zaměstnavatelů z regionu, vstup pro návštěvníky je zdarma a akce je tak otevřena široké veřejnosti. Jedná se především o příležitost pro ty, kteří hledají práci nebo se zajímají o pracovní trh.

Takové množství aktivit jistě vyžaduje obrovské množství lidských zdrojů, nicméně v JSRLZ je realizuje poměrně malý tým do deseti osob. „Spolupracujeme i s externími kolegy, kteří jsou odborníky v oblasti analytických prací, psychologie či personalistiky. Věnujeme se i monitorování potřeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů v regionu. Iniciujeme nové regionální aktivity a podporujeme jejich realizaci. Díky tomu se například rozjíždí podpora kariérového poradenství a odborného vzdělávání v našem kraji prostřednictvím činností Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi. Našim krédem je spolupráce a na těchto principech také stojí naše práce,“ hrdě dodává Dana Feferlová.

Zajímavostí v pestrém výčtu aktivit společnosti jistě je, že JSRLZ spolu s JHK vydala podnikatelskou příručku s názvem Jak začít podnikat. Zájmem společnosti je také pomoci získat ideální zaměstnání, a proto se další vydanou brožurou stala příručka s názvem Moje profese a podtitulem Krok za krokem k vysněnému zaměstnání.

Jak řeší při takto rozsáhlých aktivitách JSRLZ jejich kvalitu? „Při vzdělávacích akcích získáváme zpětnou vazbu nejen přes dotazníky, ale i rozhovory s klienty. Bez zpětné vazby bychom se ani nemohli dále zlepšovat. Pokud zjistíme, že je některé téma nezáživné, snažíme se jej přizpůsobit a upravit. Stále se snažíme rozšiřovat lektorský tým a hledáme také zdroje ke vzdělávání našeho týmu,“ uvádí Veronika Vicková, projektová manažerka společnosti.

Na závěr každé z reportáží EPALE se ptáme na vizi budoucnosti, nejinak je tomu i dnes: „Budoucnost vidíme jako výzvu. Trh práce, který je vlastně naším největším klientem, se stále mění a vyvíjí. Díky tomu máme stále co vymýšlet a realizovat. A to je naším největším hnacím motorem. Nelze usnout na vavřínech, stále je třeba někomu pomáhat,“ uzavírá Dana Feferlová a doplňuje další témata, kterým se chce její společnost v budoucnu věnovat: „Především je to kariérové poradenství, kterému je v České republice stále věnována malá pozornost, dále popularizace a vzdělávání v oblasti flexibilních forem zaměstnávání, a to jak u zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů, a do třetice vzdělávání instruktorů praktické výuky, především pak ve firmách, které se na praktické výuce podílejí.

 

Autor: Tomáš Langer, expert EPALE

Fotografie: JSRLZ

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Hvilken rolle spiller voksnes læring og utdanning i utviklingen av folks ferdigheter for et demokratisk liv?

Bli med i diskusjonen om hvordan ferdigheter for det 21. århundret kan skape flere aktive borgere!

Mer

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer