European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

OBRAZOVANJE ZA GLOBALNE CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA: CILJEVI UČENJA – UNESCO

Nova UNESCO-va publikacija "Obrazovanje za Globalne ciljeve održivog razvoja: Ciljevi učenja” ima za cilj da podrži kreatore politika, kreatore kurikuluma i nastavnike u izradi strategija, programa i kurseva za promovisanje učenja za SDGs (Globalne ciljeve održivog razvoja). Ovaj dokument daje smjernice i nudi prijedloge za teme i ciljeve učenja koje edukatori mogu odabrati i prilagoditi tako da odgovaraju konkretnim kontekstima učenja.

Publikaciju možete preuzeti ovdje MNEEN

Resource Details
Ressursforfatter
UNESCO (2014a)
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Land
Crna Gora
Publiseringsdato
Language of the document
crnogorsko
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!