Hopp til hovedinnhold
News
Nyheter

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 van start

Op 7 december 2017 ging het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 (EYCH2018) van start in het Europees cultuurforum in Milaan. Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed plaatst de rijkdom van Europa's cultureel erfgoed in de schijnwerpers en toont hoe die een gemeenschappelijk gevoel van identiteit bevordert en mee bouwt aan de toekomst van Europa.

 

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics gaf officieel het startschot voor het Europees Jaar van het cultureel erfgoed: "Cultureel erfgoed vormt mee de kern van de Europese manier van leven. Het bepaalt wie we zijn en geeft een gevoel van saamhorigheid. Cultureel erfgoed is niet alleen literatuur, kunst en voorwerpen, het zijn ook de ambachten die we leren, de verhalen die we vertellen, de gerechten die we eten en de films waar we naar kijken. We moeten ons cultureel erfgoed behouden en koesteren voor de volgende generaties. De festiviteiten dit jaar zullen een mooie gelegenheid zijn om iedereen, maar vooral jongeren, aan te moedigen om de rijke culturele verscheidenheid van Europa te ontdekken en ons allemaal bewust te worden van de plaats die het cultureel erfgoed inneemt in ons leven. Dankzij ons cultureel erfgoed kunnen wij het verleden begrijpen en bouwen aan onze toekomst."

Het doel van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is mensen bewuster te maken van het sociale en economische belang van cultureel erfgoed. Duizenden initiatieven en evenementen in heel Europa zullen burgers van allerlei verschillende achtergronden de gelegenheid geven om deel te nemen. Het is de bedoeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken: kinderen en jongeren, lokale gemeenschappen en mensen die zelden in contact komen met cultuur, om een gemeenschappelijk gevoel van betrokkenheid te bevorderen.

Acht op de 10 Europeanen vinden cultureel erfgoed niet alleen voor hen persoonlijk belangrijk, maar ook voor hun gemeenschap, hun regio, hun land en de Europese Unie als geheel. Verreweg de meesten zijn trots op hun cultureel erfgoed, of dat zich nu in hun eigen regio of land of in een ander Europees land bevindt. Meer dan 7 op de 10 Europeanen vinden bovendien dat cultureel erfgoed hun levenskwaliteit kan verbeteren. Daarom vond de Commissie dat het cultureel erfgoed, juist nu culturele rijkdommen worden bedreigd en in conflictgebieden opzettelijk worden vernield, in 2018 een Europees Jaar verdiende.

EYCH2018 in Vlaanderen

Het EYCH2018 is een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen. Voor de organisatie van het EYCH2018 in Vlaanderen werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met FARO en Herita. Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.

Op 19 september 2017 organiseerde de Vlaamse overheid i.s.m. vleva een sectormoment over EU-subsidies voor projecten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie om het draagvlak voor de zorg voor erfgoed te verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren te bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg te stimuleren.

Op dinsdag 21 november lanceerden Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in Vlaanderen.

Meer informatie over EYCH2018 vind je op de portaalsite van de Vlaamse Overheid. Coördinator voor Vlaanderen is Brigitte Myle: erfgoedjaar@vlaanderen.be

In januari 2018 besteedt EPALE extra aandacht aan leren door kunst en cultuur.

Login (0)
Stikkord

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner