Hopp til hovedinnhold
Resource Details
Ressurs

Raportul global de monitorizare a educației (GEM) – 2017/2018 - UNESCO

Raportul de monitorizare a educației 2017/2018 publicat de UNESCO evaluează rolul responsabilității în sistemele globale de educație cu privire la realizarea viziunii Națiunilor Unite legat de Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4: garantarea unei educații de calitate, echitabile și incluzive și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.

Numărul din de în ce mai mare de oameni care au acces la educație, împreună cu dovezi privind rezultate slabe de învățare, au adus în atenție deficiențele persistente privind furnizarea și calitatea. Acestea, împreună cu bugetele restrânse pentru educație și accentul crescut pe raportul calitate/preț în întreaga lume, au determinat țările să caute soluții. Creșterea responsabilității este cel mai adesea în capul listei.

Raportul analizează dovezile globale privind mecanismele adesea interdependente care trag la răspundere actorii cheie din educație, eficiența acestora în atingerea ODD 4, și mediile suport necesare pentru ca aceștia să își îndeplinească responsabilitățile individuale.

Capitolul dedicat educației adulților trage câteva semnale de alarmă privind situația din prezent.

Majoritatea adulților din țări cu nivel al veniturilor scăzut sau mediu nu au acces la competențele digitale. În perioada 2014-2016, doar 4% din adulții din Sudan și Zimbabwe au putut folosi funcția copy/paste pentru fișiere, în timp ce între 2% și 4% în Egipt, Iran, Jamaica și Pakistan au putut folosi formule aritmetice simple în foile de calcul.

Competențele pentru câmpul muncii sunt în mod obișnuit dobândite în afara educației formale, de ex în cadrul comunității și pe parcursul vieții. Guvernele trebuie să se asigure că furnizarea de competențe este de calitate și că certificatele și calificările corespund competențelor pe care le au lucrătorii și de care angajatorii au nevoie.

Stabilirea de reglementări și procese de acreditare pentru furnizorii de formare publici sau privați reprezintă un aspect important în contextul responsabilității, dar necesită resurse și expertiză care lipsesc în multe țări.

Multe țări au introdus elemente de asigurare a calității pentru a întări responsabilitatea în dezvoltarea de competențe. O analiză a 20 de țări cu venituri mici și medii a arătat că 6 din acestea nu au experiență în legătură cu mecanismele de reglementare pentru furnizorii de formare nonguvernamentali iar 9 nu au experiență privind funcționarea unui sistem informatic care să îmbunătățească performanța sistemului.

Publicația este disponibilă online la

http://gem-report-2017.unesco.org/en/home/   

Resource Details
Resource author
DORIN ALEXANDRA
Type ressurs
Studier og rapporter
Publiseringsdato
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!