Blog
Blog

Aktivno građanstvo i važnost obrazovanja građana / Active Citizenship

Pojam aktivno građanstvo podrazumijeva ,,budnu i zainteresovanu javnost” koja prati šta se dešava u politici, zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju i svim drugim oblastima od javnog interesa, ukazuje na probleme i koja aktivno učestvuje u političkom životu svoje zemlje. Biti aktivan građanin ne zahtijeva poseban status i sposobnosti jer svaki pojedinac može biti aktivan građanin, ukoliko se angažuje i zastupa opšti interes. Suština aktivnog građanstva je kapacitet građana da uoči i adresira problem od javnog značaja, preuzimajući na taj način odgovornost za brigu o zajedničkim dobrima. Svakako da pored brige za opštim dobrim, aktivan građanin mora posjedovati i neke osobine  poput odvažnosti, dosljednosti i istrajnosti.

 

Aktivno građanstvo obuhvata sve oblike građanskog aktivizma, odnosno svaku aktivnost koju građani preduzimaju s ciljem uključivanja u proces donošenja, kao i primjene javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou (glasanje na izborima, učešće u javnim raspravama, okupljanje na zborovima građana u mjesnim zajednicama, podnošenje inicijativa za rješavanje problema, podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama, davanje potpisa peticijama, jasne akcije i različiti vidovi protesta kojima se jasno ukazuje na nepravilan rad organa vlasti). Veoma je važno je naglasiti da učešće građana u proces kreiranja i implementacije javnih politika predstavlja princip demokratskog uređenja države i osnovni preduslov za odgovoran i transparentan rad vlasti. Učešće građana u proces donošenja i primjene javnih politika sastavni je dio participativne demokratije koja zajedno sa predstavničkom demokratijom predstavlja temelj modernog demokratskog društva. Takođe je važno naglasiti da pravo građana na učešće u donošenju odluka ne predstavlja posebno pravo zajemčeno Ustavom. Ovo pravo se izvodi iz opštih načela demokratskog političkog poretka i drugih prava zajemčenih Ustavom, kao što su pravo na lokalnu samoupravu, pravo na slobodan pristup informacijama, sloboda štampe i drugih vidova javnog obavještavanja, sloboda udruživanja itd.

 

Participativna demokratija, pa samim tim i građanski aktivizam, nikako se ne smiju shvatiti kao nedostatak povjerenja u institucije ili pokušaj zamjene predstavničke demokratije, već je njihova funkcija upravo veća efikasnost organa vlasti. Dobrobiti koje organi vlasti dobijaju od građanskog aktivizma su mnogobrojne. Prije svega, odluke vlasti u čijem su donošenju građani bili uključeni na adekvatan način imaju veći legitimet i održivije su. Samim tim istovremeno se povećava i povjerenje između građana i vlasti. Nesumnjivo je da su građani svojim učešćem u donošenju i primjeni odluka u prilici da daju značajan doprinos transparentnosti rada organa vlasti. Na ovaj način istovremeno se razvija aktivno društvo odgovornih i angažovanih građana u zajednicama. Učešćem u kreiranju i implementaciji javnih politika, građani umjesto slabo zainteresovanih i neaktivnih birača postaju aktivni politički subjekti. Ovim putem građani preuzimaju na sebe odgovornost za donošenju političkih odluka, odlučuju o kvalitetu javnih usluga, rješavaju određene probleme u svojim lokalnim zajednicama i pomažu donosiocima odluka da identifikuju te probleme.

 

Ideja aktivnog građanstva dobija posebno značenje i važnost na nivou lokalne samouprave. Lokalne samouprave su građanima najbliži donosioci odluka u hijerarhiji jednog političkog sistema, te bi stoga trebalo da budu organi kojima se građani najčešće obraćaju jer građani najneposrednije doživljavaju upravo svoju lokalnu zajednicu. Ljudi koji žive u nekom gradu ili mjestu najbolje su upućeni u potrebe svoje zajednice (npr. socijalne, kulturne), u probleme nekih skupina koje u njoj žive (npr. mladih, starijih osoba, osoba s invaliditetom), pa su stoga i najpozvaniji da se uključe u njihovo rješavanje ili ih sami i pokušavaju riješiti.

 

Nesporno je da za razvoj stabilne i djelotvorne demokratije nijesu dovoljne samo demokratske institucije, već mora postojati i građanska politička kultura koja će podržavati demokratski razvoj. To podrazumijeva postojanje obrazovanih građana koji posjeduju znanja i vještine potrebne za aktivno i odgovorno učešće u demokratskim procesima. Informisani, aktivni i odgovorni građani čine temelj svakog demokratskog društva, stoga je neophodno da budu upoznati sa svojim pravima u procesu donošenja odluka, ali i sa obavezama koje organi vlasti imaju u informisanju i uključivanju građana u svoj rad. U tom smislu, izuzetno važnu ulogu ima uvođenje uspješnog modela građanskog obrazovanja u redovno obrazovanje, koje treba da osposobi mlade za političko sudjelovanje, razvije njihove komunikacijske i zagovaračke  sposobnosti, kao i kritičko mišljenje. Pored toga, organi vlasti su odgovorni za kontinuirano infomisanje i edukaciju građana o njihovim pravima i obavezama i neophodno je da oni u što većoj mjeri koriste sve kanale komunikacije, kako bi podigli njihov nivo znanja o ovoj temi i ohrabrili ih da postanu aktivni građani. Svakako i civilno društvo takođe ima neosporno važnu ulogu u ovom procesu. Činjenica je da građani još uvijek ne učestvuju u dovoljnoj mjeri u procese odučivanja i ne koriste sve dostupne mehanizme građanskog učešća. Uzroci takvog stanja su prije svega njihova nedovoljna informisanost, kao i nezainteresovanost i nedostatak povjerenja u institucije. Obrazovanje odraslih kao dio cjeloživotnog obrazovanja nesumnjivo ima važnu ulogu u podsticanju građanskog aktivizma. Jedino putem obrazovanja građani mogu oblikovati političku kulturu u demokratsku, mijenjati društvo i činiti ga boljim.

 

 

 

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

📅 Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

🔴 Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer